DL: Zakaj se gradi še eno trgovsko središče; kaj je z bivšo Blagovnico?

11.8.2022 | 13:50

Blagovnica Brežice je že vrsto let zapuščena. (Foto: arhiv DL; M. L.)

Blagovnica Brežice je že vrsto let zapuščena. (Foto: arhiv DL; M. L.)

Občanko iz Brežic zanima, zakaj se bo v Brežicah gradilo še eno trgovsko središče, ki bo poseglo v kmetijska zemljišča. Meni, da je trgovin dovolj. Sicer pa jo zanima, koliko je občina dejavna pri reševanju oz. vsaj opozarjanju lastnika objekta nekdanje Blagovnice Brežice, da se ta končno reši in spravi v življenje. Občanka še dodaja, da je tak propadajoč objekt ob vstopu v mesto sramota za tako lepo mesto, kot so Brežice.

V zvezi z bralkinim prvim vprašanjem so nam z Občine Brežice odgovorili: »Občina Brežice na podlagi podane pobude zasebnega investitorja pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za območje Trgovskega centra Brežice ob Cesti svobode – vzhod (v nadaljevanju OPPN). Predmet prostorskega akta se nanaša na gradnjo trgovskega središča, ki ga v osnovi tvorijo trije objekti, na prometno ureditev z vzpostavitvijo povezovalne ceste, urbano ureditev pasu ob Cesti svobode in gradnjo potrebne infrastrukture. OPPN se nanaša na nepozidana stavbna zemljišča, katerih namembnost za gradnjo določa že veljavni občinski prostorski načrt (OPN) – občina je temu področju določila namembnost z OPN že v 2014.« Kot so še zapisali, občina nima pravice izbirati, kateremu investitorju bo na katerem prostorsko primernem področju omogočila naložbo in kateremu ne, saj gre za zasebne pobude in zemljišča v zasebni lasti. »Zasebni investitor je prepoznal razvojni potencial občine in tudi navedel, da mu obstoječe kapacitete za oskrbovalno dejavnost ne zadoščajo več, zato se je odločil za naložbo,« so pojasnili in dodali, da občina Brežice postaja vse bolj zanimiva za naložbe na področjih od gospodarstva in proizvodnih dejavnosti do oskrbovalnih dejavnosti in stanovanjske gradnje ter da načrtuje širitev obrtnih in poslovnih območij, saj so obstoječa že zapolnjena. »Z razvojem gospodarstva, kmetijstva in turizma se razvija tudi stanovanjska dejavnost – trenutno imajo trije investitorji v načrtu gradnjo treh novih sosesk. S tem pa je povezana potreba po širitvi drugih dejavnosti – od zdravstvene in lekarniške do šol in vrtcev ter socialnih in varovanih stanovanj,« so še zapisali in pojasnili, da občina vodi OPPN za območje Trgovskega centra Brežice.

Glede reševanja objekta nekdanje Blagovnice Brežice pa so povedali, da je občina na lastnike naslovila več prošenj in pobud ter imela tudi razgovore na temo za ureditev stanja, saj je želja občine, da sta objekt in zemljišče na vhodu v mesto primerno urejena. »Za urejanje okolice so lastniki poskrbeli, na pobude glede vsebine objekta pa je lastnik Mercator, d. d., odgovarjal, da objekta ne želi prodati, ampak urediti, vendar pa da tega ne more uresničiti, ker z zasebnima lastnikoma objektov ob Blagovnici ne uspe doseči dogovora,« so še zapisali.

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista 30. junija 2022 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava