Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrl

ANTON JAKLIČ

s Krasinca 14.

Pogreb bo v torek, 28. maja, ob 16.30 uri izpred mrliške vežice v Podzemlju na pokopališču na Krasincu. Od ponedeljka, 27. maja, od 18. ure dalje bo ležal v mrliški vežici v Podzemlju.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 96. letu starosti umrla

OLGA ŠKOF,

rojena Unetič,

iz Bušeče vasi, zadnja leta živeča v Ljubljani.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. maja, ob 14. uri na ljubljanskih Žalah.

Sporočamo žalostno vest, da je umrla

CILKA POVODNIK

iz Podgorja ob Sevnični.

Pogreb bo na pokopališču v Zabukovju, datum in uro pogreba bomo objavili naknadno. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Lovska družina Globoko sporoča žalostno vest, da je v 67. letu starosti umrl njihov dolgoletni član

BOŽIDAR ŽOKALJ

s Piršenbrega 30.

Pogreb z lovskimi častmi bo v torek, 28. maja, ob 16. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo od ponedeljka, 27. maja, od 16. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 60. letu starosti umrla

SONJA KRULC

iz Krškega, nazadnje stanujoča na Čatežu ob Savi.

Datum in uro pogreba bomo objavili naknadno.

Sporočamo žalostno vest, da je v 52. letu starosti umrl

VINKO BRKOVIČ

z Bizeljskega.

Pogreb bo v sredo, 29. maja, ob 16. uri na pokopališču na Bizeljskem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

IVANA HOTKA

iz Globokega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrazili sožalje in sočustvovali z nami. Hvala za podarjeno cvetje in sveče, hvala vsem, ki ste nam na kakršenkoli način pomagali. Hvala govornikoma g. Francu Keneju in g. Janku Hriberšku. Hvala praporščakom Krajevne organizacije društva izgnancev Slovenije Globoko-Pišece in Društvu upokojencev Brežice, godbenikom iz Kapel za zaigrane melodije, Lovskemu pevskemu zboru iz Globokega za zapete pesmi in pogrebnikom podjetja Žičkar. Hvaležni smo vsem, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 78. letu starosti je svojo življenjsko pot sklenila naša draga sestra, svakinja, teta in sestrična

JOŽICA KMETIČ

iz Dramlje 23 na Bizeljskem.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, hvala za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. Posebna zahvala gre Internemu oddelku II Splošne bolnišnice Brežice, kjer je preživela svoje poslednje dni, pogrebni službi Žičkar, gospodu župniku za sočuten obred, Moškemu pevskemu zboru Bizeljsko za zapete žalostinke, govorniku Miranu Veršcu, izvajalcu Tišine in gostišču Kocjan.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo zelo pogrešali

ZAHVALA

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo.

Ob boleči izgubi našega dragega

ZLATKA POŽGAJA

s Senovega

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in vsem ostalim za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter denarne prispevke. Najlepše se zahvaljujemo dr. Stanki Brilej Kokotec in dr. Vladimirju Mlinariču, podjetju Kostak za pogrebne storitve, govornici za besede slovesa, pevcem, trobentaču, praporščakom in g. župniku za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Z bridko žalostjo v srcu: vsi njegovi

ZAHVALA

Pa naj je včasih bilo res hudo,
nič mi ni žal,
saj je moralo biti.
Včasih je prav,
da stemni se nebo,
da se navadimo sonce ljubiti.

Ob nenadni izgubi naše drage mame, babice, prababice, sestre, tete, botre, tašče in dobre sosede

ROZALIJE ŠPILER

iz Loč 27

se iskreno zahvaljujemo Društvu upokojencev Dobova – Kapele za nesebično pomoč na kraju smrti in denarno pomoč ter sodelavcem in sindikatu SŽ-VIT Dobova za denarno pomoč. Hvala vsem sodelavcem in vsem ostalim za tople stiske roke, izrečena pisna sožalja ter podarjene sveče. Hvala gospodu župniku Mateju za lepo opravljeni obred in gospe Biserki Čančar za lepo opisano življenjsko pot naše drage mame. Hvala praporščakom, zastavonoši, kvartetu As za zapete žalostinke, gospodu Staniču za zaigrano Tišino, gospodu Žičkarju za opravljene pogrebne storitve in gostilni Krulc za gostinske storitve. Hvala za nesebično pomoč Mariji Vegelj, Jožici Štefanič ter Ljubici Priveršek. Hvala vsem in vsakomur posebej, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani in vas nismo posebej imenovali. Draga mama, ohranili te bomo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 67. letu starosti umrl

BOŽIDAR ŽOKALJ

s Piršenbrega 30.

Pogreb bo v torek, 28. maja, ob 16. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo od ponedeljka, 27. maja, od 16. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 59. letu starosti umrla

MARIJA DOLAR

z Zdol 47.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. maja, ob 16. uri na pokopališču na Zdolah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›