Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 58. letu starosti umrl

JOŽE BERUS

iz Biške vasi 41.

Pogreb bo v nedeljo, 17. novembra, ob 15. uri na pokopališču v Globodolu. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla

FRANČIŠKA ŠTAJDOHAR,

rojena Rauh,

s Kvasice 2.

Pogreb bo v torek, 19. novembra, ob 15. uri na pokopališču v Starem trgu ob Kolpi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Posavje

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage mame, babice, prababice in sestre

VIKTORIJE BALON

iz Stare vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Zahvala doktorju Radu Iljažu za skrb ob zdravljenju, kirurškemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin, gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba, gospodu župniku za opravljen pogreb in govor ob odprtem grobu, gospe Erni Krošelj za pomoč v vežici, gostilni Kocjan za gostinske storitve in vsem ostalim, ki vas nismo imenovali.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

AVGUSTA ŠETINCA

iz Rakovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč, sodelavcem SŽ-VIT Dobova in TPV Brežice, govorniku Ivanu Ureku, g. župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen cerkveni obred, pogrebni službi Žičkar in pogrebni službi Paurovič iz Zagreba za organizacijo pogreba, pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za zaigrano Tišino, gasilcem za spremstvo na zadnji poti, gostilni Erban za gostinske storitve, Društvu izgnancev in upokojencev Dobova-Kapele. Najlepša hvala Mili, Štefici, Ireni in Mateji za pomoč v vežici, praporščakom in vsem ostalim, ki vas v zahvali nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali, stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, sina, brata, strica in bratranca

PETRA REMIHA

z Žigrskega Vrha

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem Inpleta in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, denarno pomoč ter svete maše. Posebna zahvala Ireni, Vesni in Boštjanu Remihu ter vsem ostalim, ki ste mu stali ob strani v zadnjih dneh njegovega življenja. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam pomagali, nam stali ob strani in ga v tolikšnem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Sonja in sin Aljoša z Doris

ZAHVALA

1. novembra je dotrpel naš dragi mož in oče

JANEZ IVO KERŠIČ

iz Lončarjevega Dola.

Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoli stali ob strani, izrekali ustna in pisna sožalja, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke in nam nudili besede tolažbe, iskrena hvala.

Žalujoči: družina Keršič

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ANA HORŽEN

iz Skopic, ki je dolga leta živela v Ljubljani.

Pogreb bo v ponedeljek, 18. novembra, ob 15. uri na pokopališču na Velikih Malencah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 72. letu starosti umrl

DRAGO LAKNER

iz Sevnice, Pot na Zajčjo goro 72.

Pogreb bo v torek, 19. novembra, ob 15. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 77. letu starosti umrla

MARIJA KOSTANJŠEK

iz Sevnice, Ob gozdu 14.

Pogreb bo v ponedeljek, 18. novembra, ob 15. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 76. letu starosti umrl

ALOJZ JELER – ZLATKO

z Razborja 36 pri Loki pri Zidanem Mostu.

Pogreb bo v nedeljo, 17. novembra, ob 14. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›