Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ANA GRUDEN

iz Družinske vasi 20 pri Šmarjeških Toplicah.

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v sredo, 9. decembra, ob 14. uri na pokopališču v Beli Cerkvi. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 71. letu starosti umrla

ANICA - ZDENKA GAZVODA

rojena GOTLIB,

z Lutrškega sela 5a pri Otočcu.

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v nedeljo, 6. decembra, ob 14. uri na pokopališču Šentpeter. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 93. letu starosti umrla

ANGELA KOTAR

iz Gorenjega Vrhpolja 8a.

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v soboto, 5. decembra, ob 14. uri na pokopališču v Šmarju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v poslovilni vežici v Šentjerneju.

Sporočamo žalostno vest, da je v 87. letu starosti umrla

ANDREJA PAVLIN

profesorica geografije

iz Novega mesta, Jurčičeva ulica 6

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 7. decembra, ob 14. uri na pokopališču v Ločni. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 66. letu starosti umrl

JOŽE ZORIČ

z Dobličke Gore.

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v sredo, 9. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Dobličah. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 75. letu starosti umrl

JOŽEF ŽUPAN

iz Črnomlja.

Pogreb bo v ponedeljek, 7. decembra, ob 13.30 uri v ožjem družinskem krogu na pokopališču na Otovcu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v mrliški vežici v Vojni vasi.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

KRISTINA ADLEŠIČ,

rojena KUZMA,

iz Črnomlja.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu v soboto, 5. decembra, ob 13. uri na pokopališču v Dragatušu. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, je v 96. letu starosti umrl

IVAN KUHAR

z Zdolske ceste v Krškem.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v sredo, 9. decembra, ob 12. uri na pokopališču v Krškem. Vse, ki bi se od njega želeli posloviti naprošamo, da to storite na njegovem kraju večnega počitka.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrl

GABRIJEL CVETKOVIČ

GABREK

z Mosteca 35a.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v torek 8. decembra, ob 15. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 77. letu starosti umrl

ALOJZ RESNIK

iz Krškega.

Vse, ki bi se od njega želeli posloviti naprošamo, da to storite na njegovem kraju večnega počitka.

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla

TEREZIJA HRASTOVŠEK - ZINKA

iz Brežic.

Datum in uro slovesa sporočimo naknadno.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrla

IVANA MERSLAVIČ

iz Mosteca 40.

Zaradi aktualnih razmer bo pokopana v ožjem družinskem krogu v sredo, 9. decembra, na pokopališču v Dobovi. Vsi, ki bi se od nje želeli posloviti, lahko to storite kadarkoli pozneje na kraju njenega zadnjega počitka.

Sporočamo žalostno vest, da je v 82. letu starosti umrl

EDVARD TOMŠE

iz Krške vasi 32c,ki je zadnja leta živel v DSO Brežice.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v sredo, 9. decembra, ob 15. uri na pokopališču na Velikih Malencah. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrl

MARTIN KUHAR

iz Sevnice, Planinska cesta 7

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v nedeljo, 6. decembra, ob 13. uri na pokopališču v Sevnici. Vsi, ki ste ga imeli radi, se lahko od njega poslovite na dan pogreba od 10.00 ure dalje.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

TEREZIJA LUBŠINA

iz Brežic.

Žara bo v nedeljo, 6. decembra, od 11. do 12. ure v poslovilni vežici v Dobovi. Zadnje slovo bo v ožjem družinskem krogu.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrl

MARJAN MOLAN

z Rake.

Pogreb bo v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 7. decembra, ob 15. uri na pokopališču na Raki. Žara bo na dan pogreba, od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Vsi, ki ste ga imeli radi, se lahko od njega poslovite tudi na kraju njegovega večnega počitka in v svojih srcih. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 94. letu starosti umrl

ANTON UREK,

iz Brežic, Lamutova ulica 20.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Brežicah. Vse, ki bi se od njega želeli posloviti naprošamo, da to storite od četrtka, 10. decembra naprej na kraju njegovega večnega počitka.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla

IVANA BAVRLIČ

iz Boštanja, Jablanica 28.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 7. decembra, ob 12. uri na pokopališču v Boštanju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v preddverju tamkajšnje mrliške vežice. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrl

ADAM VINCENC VAHČIČ,

upokojenec Elektra Krško,

iz Šolske ulice.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v torek, 8. decembra na pokopališču v Krškem. Vse, ki bi se od njega želeli posloviti naprošamo, da to storite na kraju njegovega večnega počitka.

Sporočamo žalostno vest, da je v 88. letu starosti umrla

STANISLAVA SLUGA,

rojena Gašperin,

z Mosteca 16.

Zaradi aktualnih razmer bo pogreb v ožjem družinskem krogu v nedeljo, 6. decembra, na pokopališču v Dobovi. Vsi, ki bi se od nje želeli posloviti, lahko to storite kadarkoli pozneje na kraju njenega zadnjega počitka.

Sporočamo žalostno vest, da je v 97. letu starosti umrla

OLGA MEDVEDEC

iz Kapel 29.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v soboto, 5. decembra, ob 12. uri na pokopališču v Kapelah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 92. letu starosti umrla

JUSTINA ČEŠNJEVAR

iz Krškega.

Pogreb bo zaradi trenutnih razmer v ožjem družinskem krogu v ponedeljek, 7. decembra, ob 13. uri na pokopališču v Krškem. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti je umrl

JOŽE MEDVEŠEK

iz Lončarjevega Dola.

Pogreb bo v ponedeljek, 7. decembra, ob 13. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrla

JOŽEFA KRAJNC,

rojena Vovk,

iz Sevnice, prej dolga leta živeča v Trnovcu.

Pogreb v družinskem krogu bo v soboto, 5. decembra, ob 13. uri, na pokopališču v Sevnici, kjer bo žara v mrliški vežici od 10. ure tega dne dalje. Cvetje in sveče svojci hvaležno odklanjajo.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›