Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrla

JOŽEFA KAPLAN,

rojena Radovičevič,

iz Novega mesta, Kandijska cesta 47.

Pogreb bo v torek, 20. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Ločni. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 59. letu starosti umrl

JANEZ FRICELJ

iz Črnomlja, Ulica 21. oktobra 19 a.

Pogreb bo v torek, 20. avgusta, ob 17. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji 2. mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 47. letu starosti umrl

ANDREJ ŠTRUBELJ

z Dobličke Gore pri Črnomlju.

Pogreb bo v ponedeljek, 19. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrl

VEKOSLAV PEZDIREC

iz Metlike, Vejar 11.

Pogreb bo v ponedeljek, 19. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Rosalnicah Pri treh farah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist obnove cerkve Pri treh farah.

Sporočamo žalostno vest, da je v 72. letu starosti umrla

FANIKA POŽEK

iz Črnomlja.

Pogreb v ožjem družinskem krogu in z najožjimi prijatelji bo v nedeljo, 18. avgusta, ob 14. uri na pokopališču v Adlešičih. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Posavje

ZAHVALA

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza našega spomina.
Umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina …

V 90. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce naše drage mame, babice in prababice

SLAVI RACMAN,

rojene Simončič,

z Brega.

Ob boleči izgubi naše mame se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem, znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje in darovali sveče. Hvala družinam Absec, Bec in Prebejšek, ki so darovale svete maše. Hvala kolektivu Trubarjevega doma upokojencev, ki ste zanjo pomagali skrbeti v zadnjih štirih letih. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, hvala pevcem in praporščakom, Komunali Sevnica ter Metki Šmit za ganljive besede slovesa. Posebej hvala vsem sosedom, Bredi, Greti, Olgi, Tonetu, Mariji, Mileni, ki ste nam kakorkoli pomagali in stali ob strani v teh težkih trenutkih slovesa. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje in jo pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate dragi oče,
spomin bo večno ostal.

Ob boleči izgubi našega očeta, dedija, bratranca, tasta, svaka, zeta, nečaka in botra

MARTINA MUNIČA

iz Rajca pri Veliki Dolini,

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sošolcem in prijateljem za izrečena številna sožalja, darovane sveče in cvetje. Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih slovesa stali ob strani. Posebej bi se radi zahvalili Evaldu Rožmanu za prebran govor, pevcem Andante za zapete žalostinke, gospodu Arhu za zaigrano tišino, župnikoma Janezu Zdešarju in Janezu Turinku za lep pogrebni obred ter pogrebni službi Žičkar za vso organizacijo. Hvala družini Povh za pomoč, gostišču Magdalena za pogostitev, hvala tudi kolektivom KOVIS d.o.o., Nove KBM d.d. in Zorko Robert s.p. Hvala vsem, ki ste sočustvovali z nami.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob nepričakovani in boleči izgubi našega dragega

IVANA VOKALIČA - JOHANA

iz Trebeža,

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna hvala gospodu Žičkarju, pevcem, trobentaču, govorniku za besede slovesa in gostilni Kocjan. Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala. Hvala tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili, a so nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih in ga pospremili k zadnjem počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrl

IVAN DRSTVENŠEK

iz Zaloga pod Bohorjem.

Pogreb bo v torek, 20. avgusta, ob 15. uri na pokopališču v Zabukovju nad Sevnico. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve sv. Lenarta v Zabukovju.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ZDENKA ŠTERK

iz Kajuhove ulice v Krškem.

Pogreb bo v torek, 20. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 66. letu starosti umrl

ANTON SENICA

s Šedma.

Pogreb bo v torek, 20. avgusta, ob 15. uri na pokopališču na Senovem. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležal v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrla

OTILIJA KOSTEVC,

rojena Zagmajster,

iz Gradišča 11.

Pogreb bo v torek, 20. avgusta, ob 16. uri na pokopališču na Bizeljskem. Žara bo od ponedeljka, 19. avgusta, od 17. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

ANGELA JAZBEC

iz Račje vasi 28, ki je zadnja leta živela v Domu upokojencev Brežice.

Pogreb bo v ponedeljek, 19. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Cerkljah ob Krki. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v mrliški vežici v Bušeči vasi. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 44. letu starosti umrl

JOŽE BAHČIČ

iz Anž 5.

Datum in uro pogreba bomo objavili naknadno. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 73. letu starosti umrl

JOŽEF ČIŽMEK

s Senovega, Brezje pri Dovškem 15.

Pogreb bo v ponedeljek, 19. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Dovškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›