Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 68. letu starosti umrla

CVETKA MLEČNIK

iz Tribuč.

Pogreb bo v torek, 28. januarja, ob 15. uri na pokopališču v Tribučah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 81. letu starosti umrl

ALOJZIJ MUHA

s Senovega.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. januarja, ob 15. uri na pokopališču na Senovem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Še zadnjič je artiški zvon
zapel naši mami v slovo!

Ob izgubi naše drage

ANICE ROŽMAN

iz Glogovega Broda

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, nam kakorkoli pomagali ter jo pospremili na njeno zadnjo pot. Hvala vsem vam.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a spomin nate
bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tašče, sestre, tete, botre, svakinje in dobre sosede

MARIJE LIPEJ - MINKE

iz Glogovega Broda 18

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarno pomoč. Hvala g. župniku Romanu Travarju za lepo opravljen obred ter g. Žagarju za prebrane besede ob slovesu. Hvala sodelavcem OŠ Globoko in OŠ Koprivnica za podarjene sveče in topel stisk roke. Hvala g. Žičkarju za lepo opravljen pogreb, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine Robertu Žvegliču. Hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Dečno selo za organizacijo pogreba in vsem gasilskim tovarišem in tovarišicam za zadnji poklon. Hvala Okrepčevalnici Štritof za gostinske usluge ter vsem, ki ste nam nudili kakršnokoli pomoč, pa vas nismo posebej imenovali.
Ohranimo jo v lepem spominu.

Žalujoči: hčerka Marica z družino in ostalo sorodstvo

ZAHVALA

6. januarja smo se na dovškem pokopališču poslovili od dragega moža, atija in dedka

IVANA CEHTETA

z Dovškega.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in vaščanom za izrečeno sožalje, sveče, cvetje, svete maše in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku Turineku. Iskrena hvala družini Varlec za vso pomoč.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
dih je zastal,
a nate večno ljub
spomin bo ostal.

Ob nenadni in boleči izgubi našega dragega moža, atija, dedija, bratranca

FRANCA STRMŠKA

iz Arnovega sela 41a

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, nekdanjim sošolcem OŠ Artiče, sodelavcem Agrarie Brežice in Agrokombinata Krško, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, stiske rok, sočutne objeme, nesebično sosedsko pomoč, darovane sveče, cvetje, svete maše in denarne prispevke. Hvala g. Žičkarju za organizacijo pogreba, g. župniku Romanu Travarju za opravljen cerkveni obred, gospe Erni Rožman za poslovilne besede, g. Robertu Žvegliču za zaigrano Tišino in pevcem za lepo zapete žalostinke. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, z njim delili svoje življenjske poti in doživetja ter ga v velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Anica, hčerki Leonida in Lilijana s svojimi ter vnukinja Tara

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega

ZVONKA KOVAČIČA

iz Bizeljske vasi 19

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od njega, nam stali ob strani in nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 62. letu starosti umrla

NISVETA KLEPIĆ

iz Krškega.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. januarja, ob 14. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 105. letu starosti umrla 

BARBARA ČRPIČ

z Male Doline 18.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. januarja, ob 15.30 uri na pokopališču na Ponikvah. Na dan pogreba bo od 10. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist farne cerkve na Veliki Dolini.

Sporočamo žalostno vest, da je v 82. letu starosti umrl

FRANC HOTKO 

s Piršenbrega 51.

Pogreb bo v ponedeljek, 27. januarja, ob 14. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›