Mestna občina Novo mesto: čas je za strateške razmisleke in premike

2.10.2022 | 18:00

Novo mesto: Razvijajo sistem lokalne blaginje, vsem dostopnega pametnega mesta.

Novo mesto: Razvijajo sistem lokalne blaginje, vsem dostopnega pametnega mesta.

Župan: Model gospodarskih družb, ki je bil zastavljen pred 60, 70 leti ne bo trajal večno, zato je treba iskati nove izzive.

Župan: Model gospodarskih družb, ki je bil zastavljen pred 60, 70 leti ne bo trajal večno, zato je treba iskati nove izzive.

Mestna občina Novo mesto je v dveh zaporednih mandatih župana Gregorja Macedonija postala razvojno najprodornejša občina z uresničenimi številnimi projekti, ki so že več let čakali na izvedbo in so vidni tako v mestnem središču kot v okoliških krajih. Zdaj je čas za strateške razmisleke in premike.

Ambiciozno investicijsko vlaganje po prenovi novomeškega Glavnega trga so nadaljevali in zaključili s prenovo mestnega jedra na Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu, kar prijetno preseneti, saj po navadi takšne prenove zaradi zahtevnosti dela in prilagajanja vremenu trajajo in trajajo. Kakovostnejši vsakdan občanov sta omogočili tudi nadgradnja športne infrastrukture z zgraditvijo Olimpijskega centra Novo mesto in bazenskega kompleksa ter nadgradnja kakovosti bivanjskega prostora s kakovostno vodno oskrbo, s sistemi odvajanja in čiščenja voda. V letošnjih poletnih sušnih mesecih se je prav slednja izkazala več kot odlična investicija. Skrb za občane izkazuje tudi uresničevanje zastavljenih ciljev v občinski stanovanjski politiki z načrtovanimi kar 600 novimi stanovanji za mlade, družine in starejše.

Ob sončnem dopoldnevu so ulice in kavarne polne, ljudje pa prijazni in takoj pripravljeni priskočiti na pomoč, ko vprašam za pot do rotovža na Glavnem trgu. S fotografom sva pozna, zamujava že več kot akademskih petnajst minut, a se ne moreva izgovoriti niti na cesto, saj je bil promet iz Ljubljane do Novega mesta tekoč, brez zastojev, obnovljena mestna vpadnica pa naju je elegantno vpeljala na območje nižjih hitrosti. Župan Gregor Macedoni je v zadnjih dveh mandatih mestno občino postavil med razvojno najbolj prodorne, kar me, ko si seževa v roke, sploh ne začudi. Čeprav je doma v gospodarskih vodah, je venomer sodeloval v okviru civilnodružbenih organizacij na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Razmišlja drugače, pomislim po nekaj prvih spregovorjenih stavkih, in ni še praznoval abrahama.

Celostno in trajnostno načrtovanje je postalo eden izmed osrednjih stebrov prizadevanj, povezanih tudi z varovanjem okolja. Pri razvoju trajnostne mobilnosti so velik poudarek namenili pešpotem, kolesarskim potem in brvem, tako širijo regionalne povezave s sosednjimi občinami.

Novi izzivi

Glavni trg: Prenovljeni osrednji trg

Glavni trg: Prenovljeni osrednji trg

»Po osmih letih je čas tudi za strateške razmisleke in premike v naši občini. Že sedaj vidimo, da model gospodarskih družb, ki je bil zastavljen pred 60, 70 leti, ne bo trajal večno, zato je naša naloga iskati nove izzive, kot so novomeška javna univerza, razvoj raziskovalne dejavnosti in nenazadnje priprava vseh temeljev za arheološki železnodobni doživljajski park kot osrednjo rdečo nit našega turističnega razvoja. Še najbolj izpostavljena nujna in pomembna projekta, pri čemer na žalost občina ni v prvi vrsti pri njuni realizaciji, se nanašata na novomeški promet – gre za gradnjo obeh novomeških obvoznic, vzhodne in zahodne. Kot vemo, bi bila vzhodna že v gradnji, če ne bi ravno posamezniki iz Novega mesta časovno zavirali začetek gradnje. Zato je pri teh dveh projektih zelo pomembno stalno spodbujanje in priganjanje, saj nekoga v Ljubljani ne bo nikoli tako zanimala hitra rešitev naših težav, kot lahko skrbi ravno nas same. Zgodovina pa nas je naučila, da pasivno občinsko vodstvo pomeni, da se denar in energija nameni drugim okoljem, kjer so vztrajnejši,« pove v izbranem jeziku, ki impresionira.

Ne pohvali se takoj z dosežki, temveč je njegov pogled usmerjen v boljši jutri občanov. »Odločitev za ponovno župansko kandidaturo je tehtno premišljena, s številnimi pogovori z domačimi, sodelavci in političnimi sopotniki, predvsem pa z veliko občani. Rast zaupanja v vodenje občine skozi leta izkazujejo prav vsakoletne ankete med občani, ki so vedno bolj zadovoljni z bivanjem in življenjem v naši mestni občini. Številni projekti, ki so že uresničeni oziroma so v uresničevanju, pomenijo, da smo listo izpostavljenih nujnih projektov, tako imenovanih bolečin, v veliki meri izčrpali, vendar izzivov ne bo nikoli zmanjkalo.«

Visoko inovativna prihodnost

V želji po kakovostnejšem bivalnem okolju so se lotili strateškega pristopa k dolgoživi družbi, razvijajo sistem lokalne blaginje, vsem dostopnega pametnega mesta, ki se uresničuje s sistemom Sitium. Obiskovalce od blizu in daleč z nadgradnjo turistične ponudbe navdušujejo z gostoljubnostjo Odprtih zidanic, Novomeško tržnico in drugimi vsebinsko bogatimi dogodki, aktivno podpirajo dinamična vaška in primestna središča in omogočajo enakomeren razvoj občine. Aktivno nadaljujejo prizadevanja za ustanovitev javne univerze, vključno z ustrezno kakovostno infrastrukturo, kar je eden glavnih razvojnih projektov dolenjske regije.

»Naj povem, da je pomemben korak ustanovitev Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, ki bo s sistematičnim ustvarjanjem in prenašanjem novega tehnološkega znanja ustvarjal ekosistem novih malih in srednjih podjetij, ki bodo visoko inovativna, temeljila na visoki tehnologiji in temu geografskemu območju dala potrebno stabilnost, kvalitetna delovna mesta in ekonomsko blaginjo, temelječo na visoki dodani vrednosti,« nadaljuje z vrsto dosežkov župan Macedoni.

Osebna izkaznica mestne občine Novo mesto
So edina mestna občina v regiji.
V njej živi 37.600 prebivalcev.
Gospodarsko izjemno razvita občina se ponaša s sedežem štirih paradnih konjev slovenskega izvoznega gospodarstva, podjetji Krka, Revoz, Adria Mobil in TPV. Zagotavlja 25.000 delovnih mest.
Na delo se izven občine pripelje okoli 13.000 ljudi dnevno.

Trajnostna mobilnost

Velodrom: Pomemben vadbeni center služi razvoju kolesarstva, atletike in triatlona

Velodrom: Pomemben vadbeni center služi razvoju kolesarstva, atletike in triatlona

Tudi gradnja obvoznice je izjemnega pomena, saj se vsak dan v Novo mesto, ki ponuja 25.000 delovnih mest, v službo izven novomeške občine pripelje okoli 13.000 ljudi, kar je velik izziv v vsakodnevnem prometu. »Naša prizadevanja za celostno izboljšanje prometne infrastrukture bodo v prihodnje uresničena tudi z gradnjo prvega odseka 3. razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do Osredka. Z gradnjo dveh novih mostov in obvoznice bomo razbremenili sedanji promet. Na južnem delu, to je na območju med Šmihelom, Šmihelsko cesto in Regrčo vasjo do Belokranjske ceste se prepletajo tudi  tri načrtovane prometnice, in sicer zahodna obvozna cesta v okviru 3. razvojne osi, šmihelska obvoznica in južna zbirna cesta. Aktivno poteka gradnja več kot deset kilometrov dolge kolesarske poti med Novim mestom in Stražo, v sklopu prenove Ulice Slavka Gruma bo nova kolesarska pot z navezavo na brv v Irči vasi povezala Drsko in Bršljin, brv Loka–Kandija pa bo z mestnim jedrom povezala šmihelsko zaledje in potem tudi mestno zaledje,« zaključi župan Macedoni.

Uresničenih več kot 200 načrtov

Nadaljujejo urejanjem vaških in primestnih središč. V Gabrju so se po urejenem in prometno varnem vaškem središču krajani, predvsem pa tamkajšnji gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Gabrje, razveselili novih prostorov v prizidku kulturnega doma, na Uršnih selih je zaživel prenovljen zadružni dom, ki krajanom ponuja kombinacijo stanovanjskega objekta s potrebnimi prostori za krajevno skupnost in društveno dejavnost; na Otočcu so od lanskega oktobra v prizidku k osnovni šoli na voljo novi prostori za vrtec in šolo, prenovljen je športni park Pluska, v Ždinji vasi pa se nadaljuje obsežna gradnja komunalne infrastrukture. V Brusnicah bodo v naslednjih letih izvedeni ukrepi za protipoplavno zaščito, s čimer urejajo nadaljnje razvojne možnosti kraja.

Prenovljene ali v fazi prenove so tudi številne pomembne mestne vpadnice, nove, varne šolske poti pa so v gradnji v Črmošnjicah, med Malim Slatnikom in Petelinjekom, na Lešnici in v Birčni vasi. Prav tako uspešno potekajo projekti, ki jih izvajajo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Od začetka tovrstnega sodelovanja leta 2017 do danes se je po novomeških krajevnih skupnosti zvrstilo okoli 200 projektov, ki so jih predlagali krajanke in krajani.

Alma Glumac, Reporter
Foto: Mare Vavpotič in arhiv mestne občine

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava