Športna tržnica, pred ŠD OŠ Trebnje

23.9.2022 | 17:00

Olimpijski komite Slovenije je pozval Športne zveze in panožne zveze, da ob slovenskem dnevu športa 23. septembra, ki je leta 2020 postal uradni državni praznik ter ob evropskem tednu športa, ki je 23.-30.09., pozovejo športne klube in ostala športna društva, da se v tem času organizira čim več športnih prireditev oz prireditev za promocijo športa in krepitev zdravja.

ŠZ TIM se je že v začetku avgusta odzvala na ta poziv in bo v Trebnjem, dne 23.09.2022, pred Športno dvorano pri OŠ Trebnje organizirala Športno tržnico, kjer se bodo lahko na enem mestu predstavili delujoči športni klubi in društva in tako ob začetku šolskega leta povabili pod svoje okrilje tako otroke in mladino, kakor tudi starejše.

Namen same športne tržnice je, da uporabnike športnih programov, ki jih nudijo športna društva, sami klubi seznanijo s svojim delovanjem, hkrati pa da otrokom in staršem predstavijo svoje delovanje, način treninga, urnike treningov, lokacije treningov itd in da jim tako olajšamo odločitev, kje bodo v prihodnjem šolskem letu trenirali oz se športno udejstvovali. Vsak od klubov, ki se bo tržnice udeležil (udeležba je brezplačna), je sam zadolžen za to, da promocijo naredi čim bolj atraktivno in s tem skuša pridobiti pod svoje okrilje čim več novih članov. Stojnice za izvajanje promocije, bodo na razpolago.

Da bo prireditev čim bolj atraktivna, se bodo kot gostje prireditve udeležili telovadec Mitja Petkovšek, rokometni trener Uroš Zorman, atletinja Anita Horvat, smučarska skakalka Maja Vtič in motokrosist Jan Pancar.

Športne tržnice se bo udeležil tudi Zdravstveni dom Trebnje oz Center za krepitev zdravja, da bi za športnike in predvsem rekreativce izvajal meritve krvnega tlaka, po preizkusu hoje na 1-2 km. Na osnovi dobljenih rezultatov bo svetovalna služba Centra za krepitev zdravja svetovala ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo. Hoja in preizkus bo namenjen vsem odraslim med 19. in 65. letom starosti.

Vse naše športne klube oz društva pozivamo, da v času evropskega tedna športa 23.-30.09.2022 imajo teden odprtih vrat za nove člane, da se lahko ti tudi na licu mesta seznanijo z vadbo oz delovanjem društev in se jim v tem času omogoči brezplačna vadba v posameznem klubu.