DL: Zeleni doživljajski turizem - Lepo urejen kotiček ob Radulji vabi

13.8.2022 | 10:30

Rok Petančič, Suzana Simič in Jože Kapler pred novim mostom čez Raduljo (Foto: L. M.)

Rok Petančič, Suzana Simič in Jože Kapler pred novim mostom čez Raduljo (Foto: L. M.)

Ob Knobleharjevem odprli urejeno območje ob Radulji sredi Škocjana – Prostor miru, sprostitve in učenja v naravi – Razgledna ploščad, most, potke, klopci … – Več kot polovica nepovratnih sredstev – Prvi Knobleharjev festival

Občina Škocjan v zadnjih letih posebno pozornost namenja ohranjanju naravne in kulturne dediščine. K temu sodi tudi ureditev skoraj hektar velikega območja ob potoku Radulja sredi Škocjana, ki so ga ob občinskem prazniku Knobleharjevo 2022 prejšnji teden uradno predali namenu.

Prostor pod cesto pod Metelkovim domom so v zadnjem letu celostno in trajnostno uredili kot zeleno sprehajalno in rekreacijsko površino, je povedal župan Jože Kapler. Pri tem so sodelovali partnerji: OŠ Frana Metelka Škocjan, Sonček, društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, in Mizarstvo Mojstrovič. Prostor je sicer last družine Marinčič iz Škocjana, občina je z njo sklenila služnostno pogodbo.

Seveda ne bi šlo brez dobrih projektantov in načrtovalcev, pri čemer se je izkazala novomeška projektantska hiša Acer. Direktorica Suzana Simič je kotiček ob Radulji označila kar za nekakšen naravni biser. »Zato smo se pred nekaj leti s posebnim spoštovanjem lotili urejanja in ga z minimalnimi posegi naredili prijetnega za čim širšo skupino uporabnikov,« je povedala.

Območje ob Radulji ponuja nove možnosti za dejavno, zdravo in poučno bivanje in druženje v naravi. Kot pove višji svetovalec za projektno delo na Občini Škocjan Rok Petančič, so v letu dni uredili dostopno pot do potoka, ob njej razgledno ploščad za sestajanje in opazovanje okolice, na bližnjem travniku krožno peščeno pot in ob tej t. i. tiho opazovalnico in učilnico na prostem ter namestili stopnice za dostop do potoka. Raduljo so premostili z mostom za pešce in kolesarje. Most omogoča prehod tudi gibalno oviranim posameznikom, kar ni nepomembno, saj prostor z veseljem obiskujejo varovanci Sončka.

Člani Sončka, društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine,  so za otvoritev pripravili zanimivo igrico. Za njimi se vidi razgledna  ploščad, ki jo je zasnoval Andrej Erjavec. (Foto: L. M.)

Člani Sončka, društva za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine, so za otvoritev pripravili zanimivo igrico. Za njimi se vidi razgledna ploščad, ki jo je zasnoval Andrej Erjavec. (Foto: L. M.)

Kot je povedala Violeta Suhadolnik, podpredsednica društva, njihovi »sončki« že nekaj časa hodijo v Škocjan vsak četrtek, saj so imeli ob Radulji delovne akcije, čistili in urejali so okolico. »Naši člani so veseli in srečni, da lahko prihajajo, saj to pomeni, da so sprejeti in vključeni, sebi in drugim dokazujejo, da zmorejo veliko več, kot mnogi mislijo,« je povedala in pohvalila Občino Škocjan, ki na tem področju orje ledino. »Sončki« so namreč vključeni v več njihovih projektov, od Zeliščarskega parka v Zagraškem logu do stanovanjske skupnosti za ranljive skupine na Bučki, ki bo zaživela jeseni.

ZA VSE GENERACIJE

Občina Škocjan želi z ureditvijo območja ob Radulji okrepiti kakovost bivanja, krajevno privlačnost in turistično ponudbo ter omogočiti dodatno zaposlovanje.

Kot pove Petančič, so si tu zamislili prostor dogajanja in druženja vseh generacij, kar se pravzaprav že dogaja. Šola izvaja razne dejavnosti, učenje v naravi, delavnice, športne dneve, starejši tu telovadijo, prirejajo razna izobraževanja, usposabljanja. Pri projektu so zaradi izobraževanih vsebin kupili prenosno izobraževalno in raziskovalno opremo, usposobili so tudi turistične vodnike. K Radulji že zdaj zavijejo mnogi, domačini in drugi, ki si zaželijo le sprehod, mir, počitek.

Z vsemi programi se po besedah Petančiča trudijo graditi pozitiven odnos do narave, skrbijo za ohranjanje biotske raznolikosti, varujejo naravno in kulturno dediščino. S tem izboljšujejo zaščito ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov okolja.

KNOBLEHARJEV FESTIVAL

S tem, da je prostor ob Radulji zaživel, je več kot zadovoljen tudi župan Jože Kapler. Pove, da je naložbo Občina Škocjan uresničila tudi z nepovratnimi sredstvi. Projekt je prijavila skupina LAS Dolenjska in Bela krajina, decembra 2020 ga je potrdila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Občina je za naložbo, vredno dobrih 167 tisoč evrov, prejela nekaj več kot 94 tisoč evrov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, preostalo je zagotovila v proračunu.

V petek je ob Radulji potekal tudi prvi Knobleharjev festival s pestrim programom za vse generacije. Ker je bil dobro obiskan, na občini upajo, da postane tradicionalen.

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista 30. junija 2022

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava