DL: Nič več blatna voda iz pipe - Jeseni konec prekuhavanja vode

16.7.2022 | 14:30

Občina Mokronog - Trebelno v Bogneči vasi in zaselku Reber nad Češnjicami gradi vodovodno omrežje. (Foto: R. N.)

Občina Mokronog - Trebelno v Bogneči vasi in zaselku Reber nad Češnjicami gradi vodovodno omrežje. (Foto: R. N.)

Prebivalci Bogneče vasi in zaselka Reber se še vedno oskrbujejo z občasno oporečno vodo iz vaških vodovodov – Nekateri nočejo na javno vodovodno omrežje – Investicija bo nekoliko dražja – Načrtujejo dodatni vrtini v Mokronogu in na Trebelnem

Občina Mokronog - Trebelno v Bogneči vasi in zaselku Reber nad Češnjicami gradi vodovodno omrežje. Tukajšnji prebivalci se zdaj namreč oskrbujejo iz vaških vodovodov, iz katerih je voda, kot so pokazale analize, večkrat oporečna, zato jo morajo prekuhavati. Župan Anton Maver poudarja, da je pred občino še precej dela, saj veliko vasi še ni priključenih na javni vodovodni sistem.

Ob ustanovitvi Občine Mokronog - Trebelno je bilo v njej 21 vaških vodovodov, v preteklih letih pa so zgradili in na javno omrežje, ki ga upravlja Komunala Trebnje, priklopili uporabnike v Bruni vasi, Brezovici, Radni vasi, Bitnji vasi, Cerovcu, Jelševcu in v Čužnji vasi. Zdaj bodo z javnim nadomestili še dva vaška vodovoda; tako jih bo za sanacijo ostalo 12, od tega sta dva večja sistema, za katera odgovorni strokovno skrbijo.

Prvotno je bil v projekt vodovoda Češnjice–Reber in Bogneča vas vključen tudi osrednji, strnjen del vasi Češnjice, a so se krajani odločili, da se za zdaj ne bodo priključili na javni vodovod, ampak bodo ostali na vaškem vodovodu, kar župan obžaluje. Odločitev je imela tudi finančne posledice za občino, saj so morali odšteti okoli sedem tisočakov za spremembo prvotne projektne in gradbene dokumentacije, s čimer pa se je zamaknila tudi načrtovana gradnja. »Prebivalci Bogneče vasi in zaselka Reber pa komaj čakajo, da se priključijo na javno omrežje,« pravi Maver.

NALOŽBA BO DRAŽJA

V zemljo bodo položili okoli tri kilometre cevi, na javni vodovod pa se bo po koncu gradnje priključilo 67 gospodinjstev. Vrednost naložbe je ocenjena na 323.000 evrov, a se bo po besedah župana podražila za najmanj 120.000 evrov. »Uporabiti smo želeli del obstoječega vaškega vodovoda, a na terenu se je izkazalo, da so v zemlji premajhne cevi, zato zdaj na 500 m dolgem odseku od vodohrana Reber do odcepa za Vinski Vrh vgrajujemo cevi z večjim premerom. Poleg tega smo se odločili, da tudi od tam naprej pa vse do vodohrana Bogneča vas zgradimo nov cevovod, starega pa zaradi dotrajanosti in poteka trase povsem opustimo. Skupno bo tako 1.090 m povsem novega vodovoda, medtem ko je bilo prvotno na tej razdalji predvideno le okoli 100 m novih cevi, kar zadevo precej podraži. Na tej relaciji bomo postavili tudi štiri nadzemne in en podzemni hidrant ter s tem dodatno poskrbeli za večjo požarno varnost območja,« razloži Maver.

V sklopu projekta bodo tudi delno obnovili vodohran Reber, v celoti pa vodohran v Bogneči vasi, ki pa ne bo napajal gospodinjstva v njegovi neposredni bližini. Župan pojasnjuje, da je višinska razlika premajhna; občani bi še naprej imeli slab pritisk vode v ceveh. »Dogovorili smo se, da projektno dokumentacijo popravimo, šli bomo tudi v spremembo gradbenega dovoljenja, da bomo objekte, ki so nekaj metrov pod nivojem vodohrana Bogneča vas, priključili neposredno na dovodno cev, po kateri teče voda iz vodohrana Vrh pri Trebelnem. Tako bomo gospodinjstvom zagotovili veliko boljši pritisk v ceveh,« še dodaja Maver.

Zaradi del, ki so se pojavila na terenu, se bo zaključek investicije iz poletja zamaknil v jesen. Oba vaška vodovoda bodo potem ukinili in ne bosta več v uporabi, prebivalci Bogneče vasi in zaselka Reber pa se bodo po novem oskrbovali z vodo iz vrtine na Trebelnem. Pred priključkom na javno omrežje bodo morali občani poravnati komunalni prispevek. Za vse, ki so v preteklosti vlagali v gradnjo obeh vaških vodovodov, bo skladno s sprejetim sklepom občinskega sveta pol nižji.

IZ PIPE BLATNA VODA

Občina razmišlja, da bi na javni vodovod priključili tudi območje Velike Strmice, na katerem se prebivalci z vodo oskrbujejo iz vaškega vodovoda. »Pogosto jo morajo prekuhavati; pred dnevi me je klical vaščan, da iz pipe teče blatna voda. Nekateri ne marajo, da se občina vtika v njihovo vodooskrbo, a čutim odgovornost, da imajo občani trajno in zanesljivo oskrbo z zdravo pitno vodo. Pripravljamo predhodne postopke za morebitno novo vrtino, iz katere bi črpali vodo za sistem Velika Strmica,« o načrtih na področju vodooskrbe v občini pove župan. Ob tem še dodaja, da bodo naredili dodatno vrtino tudi za potrebe vodovodnega sistema Mokronog, za kar so že dobili dovoljenje za raziskavo podzemnih voda, rezervno vrtino pa načrtujejo tudi na Trebelnem.

Članek je bil objavljen v 22. številki Dolenjskega lista 2. junija 2022

Rok Nose

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

16.7.2022Oceni Jožko 

Gospod Maver, resnično skrbite za občane svoje občine. Zelo pohvalno ! Saj se v MO Novo mesto tudi poskrbi za marsikaj, da je občanom lepo in da jim ni dolčas. Mogoče bi le končno bilo koristno razmisliti in načrtovati, da bi se v naselja kot je Trška Gora in okolica, napeljalo vodovod, ki je ena od osnov normalnega bivanja prebivalcev.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava