DL: Pazite, kako odlagate odpadke - izrečena globa za 400 €

14.5.2022 | 19:40

V zabojniku za mešane komunalne odpadke je polno takih, ki sodijo v zabojnik za embalažo ali biološke odpadke. (Foto: SOU)

V zabojniku za mešane komunalne odpadke je polno takih, ki sodijo v zabojnik za embalažo ali biološke odpadke. (Foto: SOU)

Skupna občinska uprava v vseh treh občinah preverjala odlaganje komunalnih odpadkov – V zabojnikih za mešane odpadke tri četrtine takšnih, ki sodijo med embalažo, veliko tudi bioloških odpadkov – V Mirni Peči izrečena globa za 400 evrov

Rezultati poostrenega inšpekcijskega nadzora nad pravilnim ločevanjem in odlaganjem komunalnih odpadkov, ki jih je Skupna občinska uprava občin Dolenjske toplice, Mirna Peč in Žužemberk (SOU) v sodelovanju s Komunalo Novo mesto konec lanskega leta izvedla v vseh treh občinah, niso spodbudni. Nadzor je pokazal na vrsto kršitev, zato ga bodo izvajali tudi v prihodnje. »Glede na opaženo problematiko gotovo pogosteje kot do zdaj,« je poudaril njen vodja in inšpektor Marjan Menger.

Za poostren nadzor so se odločili, ker ugotavljajo, da je kljub pozivom občin in izvajalca javne službe ustrezno ločevanje komunalnih odpadkov na nekaterih lokacijah še vedno porazno. »Ponekod je že povsem na meji dobrega okusa. Ne samo da komunalni odpadki niso pravilno ločeni, ampak se ob zabojnike odlagajo tudi kosovni in drugi odpadki, ki sodijo v zbirne reciklažne centre,« je dejal Menger. Navadno so ob nadzoru zabojniki za mešane komunalne odpadke nabito polni, zabojniki za embalažo pa napol prazni. Pri zabojnikih za steklo, papir in za biološke odpadke navadno težav ni; tam so komunalni odpadki lepo ločeni in pravilno odloženi. »Ko odpiramo posamezne vreče, odložene v zabojnike za mešane odpadke, pa je v njih vsaj tri četrtine takšnih odpadkov, ki sodijo med embalažo, v vrečah so velikokrat tudi biološki odpadki, ki sodijo v rjave zabojnike,« je povzel splošne ugotovitve v vseh treh občinah.

Lokacije vedno izberejo glede na opaženo problematiko in se o njih pred nadzorom posvetujejo tudi z vodstvom posamezne občine. V Dolenjskih Toplicah so tako pod drobnogled vzeli zabojnike na Močilah in Velikem Riglju, v Mirni Peči na Golobinjeku ter v Dolenjem, Srednjem in Gorenjem Globodolu, v Žužemberku pa na Malem Lipovcu in Klečetu. »V vsaki izmed občin je bil en nadzor opravljen na vinogradniškem območju, na katerem je veliko zidanic in bivalnih vikendov, in sicer na Velikem Riglju, Golobinjeku in Malem Lipovcu. Prav tu je bilo tudi največ kršitev, v topliški občini pa je bilo najslabše stanje na Močilah,« je dodal.

Pri podjetjih in gostinskih lokalih poostrenega nadzora niso opravili. Tega se lotijo na podlagi prijave nepravilnosti, ki jo poda izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, torej Komunala Novo mesto, kadar ta ugotovi, da si tisti, ki izvaja poslovno dejavnost in je povzročitelj komunalnih odpadkov, ni zagotovil lastnih zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. »Največ takšnih primerov smo imeli v občini Žužemberk, v kateri so vsi pravni subjekti po uvedbi postopka nabavili ustrezne zabojnike in jim je bilo v prekrškovnem postopku navadno izrečeno opozorilo,« je pojasnil Menger.

Tistim, ki so jih na podlagi vsebine odloženih odpadkov lahko prepoznali kot kršilce, so poslali obvestilo in pouk, da se o prekršku izjavijo glede okoliščin in dejstev. »Skoraj vsi so priznali napačno ravnanje in navedli okoliščine, zaradi katerih je do tega prišlo, ter se zavezali, da bodo v prihodnje veliko pazljivejši pri odlaganju komunalnih odpadkov. Z odločbo o prekršku so bili spoznani za odgovorne za prekršek; izrekli smo jih opomin in morali so plačati 30 evrov sodne takse. V enem primeru pa smo v občini Mirna Peč izrekli globo v višini 400 evrov,« je o izrečenih kaznih povedal Menger.

Opozoril je še, da je Občina Dolenjske Toplice konec lanskega leta sprejela spremembe in dopolnitve odloka, ki se tiče odpadkov, s katerim je med drugim določila, da je prepovedano brskati po zabojnikih in iz njih odnašati odpadke. Enako velja za odpadke, zložene ob zabojnikih. Zagrožena globa za takšno početje za fizično osebo je 400 evrov. »Storilce prekrška večinoma na kraju samem zalotijo policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice. Storilce legitimirajo in z njim opravijo razgovor. Ker sodi izvrševanje predpisa, ki določa navedeno kršitev, v pristojnost naše skupne občinske uprave, nam policija zadevo odstopi v nadaljnje reševanje. Kršilcu pošljemo obvestilo in pouk, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, nato pa izdamo odločbo o prekršku. Od policistov smo do zdaj prejeli šest predlogov za uvedbo postopka o prekršku, v glavnem pa so po smeteh brskali Romi,« je še dodal Marjan Menger.

Članek je bil objavljen v 14. številki Dolenjskega lista 7. aprila 2022

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava