Uporaba pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022

2.1.2022 | 09:40

Uporaba pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o osebni izkaznici, ki začenja veljati s 1. januarja 2022, se podaljšuje uporabo pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca 2022. Navedeno velja za vse osebne izkaznice, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022, če:

- ­ v tem času ni prišlo do spremembe podatkov, navedenih na dokumentu,

- in ­ fotografija na osebni izkaznici še izkazuje imetnikovo pravo podobo.

Uporaba pretečene osebne izkaznice bo mogoča le za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Republike Slovenije. Uporaba osebne izkaznice v te namene pa ni mogoča, če je njen imetnik v tem času spremenil na osebni izkaznici vpisano osebno ime, prebivališče, datum rojstva, spol ali enotno matično številko občana (EMŠO) ali če mu je prenehalo državljanstvo Republike Slovenije ali če fotografija na osebni izkaznici ne izkazuje več njegove prave podobe.

Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče.

UE Krško

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava