DL: Čigav strošek so divja odlagališča?

30.12.2021 | 14:25

Z novim vozilom bo pobiranje odpadkov učinkovitejše in za delavce lažje, pravijo v Komunali Metlika. (foto: Občina Metlika)

Z novim vozilom bo pobiranje odpadkov učinkovitejše in za delavce lažje, pravijo v Komunali Metlika. (foto: Občina Metlika)

Komunala Metlika prevzela novo smetarsko vozilo, ki je stalo z davkom okrog 145.000 evrov – Kako bi odlagali odpadke, če bi komunalni tovornjak prihajal v vas pogosteje? – Zakaj bi moral plačati lastnik zemljišča, kjer je črno odlagališče?

Potem ko je Komunala Metlika aprila letos objavila javno naročilo za dobavo vozila za zbiranje in prevoz odpadkov, je tovornjak svečano prevzela pred dnevi. Smetarsko vozilo, ki ga je dobavilo kranjsko podjetje Creina, je z davkom stalo nekaj več kot 145.000 evrov.

Z novim vozilom se bo povečala učinkovitost pobiranja mešanih komunalnih odpadkov in olajšalo delo zaposlenim, pravijo v Komunali, kjer omenjajo tudi, da je novo vozilo s sodobnejšim motorjem okoljsko ustreznejše.

Komunala odvaža, so nam povedali v podjetju, mešane komunalne odpadke na vsakih 14 dni, načeloma dvakrat mesečno. Za tak urnik odvoza so se odločili glede na količino mešanih odpadkov, ki nastaja na terenu; zdaj je teh manj, ker prebivalci odpadne stvari bolj ločujejo. Nekateri ob tem ugibajo, ali bi ljudje ločevali odpadke enako skrbno tudi takrat, če bi komunalni tovornjak prihajal v naselja po mešane odpadke pogosteje.

Gospodinjstvom zaračunavajo odvoz odpadkov po številu stalno in začasno prijavljenih prebivalcev. Lastniki zidanic plačujejo odvoz odpadkov trimesečno za eno osebo. Za zidanice so na vinorodnih območjih skupna zbirna mesta za mešane komunalne odpadke.

Posamezne vrste ločeno zbranih odpadkov, ki jih prebivalci v naseljih odložijo na ekoloških otokih, Komunala odvaža enkrat tedensko, iz mesta Metlika dvakrat na teden, če je treba, tudi večkrat. V Komunali ocenjujejo, da so navodila za ločevanje dovolj jasna. Z načinom in pomenom ločevanja odpadkov prebivalce seznanjajo na več načinov in tako za naslednje leto pripravljajo tudi več promocijskih dejavnosti za tovrstno ozaveščanje.

V zvezi s komunalnimi odpadki so pogosta tema biološki odpadki. Če te prebivalci po vaseh lahko v veliko primerih shranijo pri sebi, pa v mestih v večstanovanjskih hišah največkrat ostane edina rešitev odlaganje v skupne namenske posode, katerih vsebino odpelje Komunala. Kot pravijo v Komunali, so v mestu Metlika posode za biološke odpadke na vseh ekoloških otokih, približno 40 jih je, v vaseh pa jih za zdaj še ni. Posode so postavili na ekološke otoke glede na to, kakšne potrebe prebivalcev so ugotovili. Stroški odvoza bioloških odpadkov so del stroškov ravnanja z odpadki in jih ne zaračunavajo posebej. Za odvoz odpadkov oziroma za ravnanje z odpadki gospodinjstva plačujejo 5,2 evra na osebo na mesec. Ta račun zajema zbiranje odpadkov in obdelavo ter odlaganje na deponiji CeROD v Leskovcu v občini novo mesto.

Kljub tako dobro organiziranemu zbiranju in odvozu odpadkov del stvari, ki jih ne glede na uporabnost ljudje razglasijo za odpadke, konča na divjih odlagališčih daleč in tudi ne tako daleč stran od komunalnega zbirnega mesta. »V praksi poteka odstranitev v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki v občini Metlika: če najdemo povzročitelja, je on dolžan poskrbeti za to, sicer pa lastnik parcele. Če tudi tega ne najdemo, nam naroči odstranitev občina. Sodelujemo z medobčinsko inšpekcijo,« so v odzivu na naše vprašanje pojasnili v Komunali Metlika.

Prav divja odlagališča so bila ena od tem, ki so jih postavili v žarišče razprav v zadnjem obdobju občinski svetniki v Metliki. Ti so na seji v oktobru sprejeli občinski odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki. V razpravah pred sklepno oktobrsko sejo in sprejemom odloka se je občinski svet ustavil pri vprašanju, čigav strošek naj bo odstranitev na črno odloženih odpadkov. Vprašanje je priostril Alojz Malenšek. Po njegovem je napačno, da mora odstranitev nezakonito odloženih odpadkov plačati lastnik zemljišča, na katerem je črno odlagališče. »Prav se mi zdi, da se to odstrani na stroške občine,« je rekel Malenšek. Če bo to strošek občine, bo po njegovem imela večji interes, da od svojih inšpekcijskih služb zahteva poostren nadzor nad ravnanjem z odpadki in morebitnim odlaganjem na črno v naravi. Župan Darko Zevnik je ob tem poudaril, da inšpekcija ukrepa že zdaj, če odkrije povzročitelja. V odgovoru Malenšku je občinska stran tudi pojasnila, zakaj odlok nalaga stroške odstranitve lastniku zemljišča, kadar je odlagalec odpadkov neznan. S tako določba, je bilo uradno tolmačenje, želimo preprečiti, da bi lastnik dovolil nekomu, da ta pripelje odpadke na njegovo parcelo.

Članek je bil objavljen v 47. številki Dolenjskega lista 25. novembra 2021

M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava