Človek razgibaj se, Glavni trg Novo mesto

22.9.2021 | 10:00

Spoštovani!

Vsaka telesna ne/dejavnost vpliva na naše zdravje in počutje. Gibanje je človekova osnovna potreba, ki je ne more nadomestiti nobena druga dejavnost. Zato smo na NIJZ OE NM pripravili igro »Človek razgibaj se«, primerno za vse starostne skupine.

V septembru bo ena izmed aktualnih vsebin telesna dejavnost: Evropskemu tednu mobilnosti (ETM) sledi Evropski teden športa (ETŠ), 23. 9. je uveden Dan slovenskega športa. To je razlog, da sodelavci na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje Novo mesto razmišljamo proaktivno in inovativno. Zato smo pripravili igro Človek razgibaj se, ki jo bomo pilotno igrali le v naši regiji.

Gre za igro, ki je v osnovnem konceptu podobna igri Človek ne jezi se in so ji dodana polja z nalogami iz področja telesne dejavnosti. Za dobro opravljeno nalogo je posameznik nagrajen (preskoči polje, meče še enkrat...). Cilj igre: med zabavo in druženjem razgibati telo in prvi končati pot z vsemi 4 figurami! Kot nalašč, da dobro nagovori in ogreje tekmovalce. Igro se lahko nariše na dvorišču, igrišču ali na mestnem trgu ob izvedbi skupnih aktivnosti in jo odigra z "živimi figurami".

Z igro smo opremili učence od 1. do 6. razreda Osnovne šole in Šole s prilagojenim programom v Zdravstveni regiji Novo mesto.

Igro bomo v primernih razmerah izvedli dvakrat:

- 20.9. ob 10.00

- 22.9. ob 10.00.

Vljudno vabljeni!