FOTO: Panoji na kozolcih in izigravanje zakonov

13.4.2021 | 14:10

FOTO: Panoji na kozolcih in izigravanje zakonov
FOTO: Panoji na kozolcih in izigravanje zakonov
FOTO: Panoji na kozolcih in izigravanje zakonov
FOTO: Panoji na kozolcih in izigravanje zakonov
FOTO: Panoji na kozolcih in izigravanje zakonov

Skupina Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP) izraža ogorčenje nad izjavo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Jožeta Podgorška, v oddaji Koda na temo oglaševanja v javnem prostoru (6.4.2021), v kateri je izjavil: »Zelo verjetno bomo dovoljevali oglaševanja na sicer legalno zgrajenih objektih, kot so kozolci ipd., ne pa na objektih, ki bi jih postavilo samo za namene oglaševanja«.

Kot smo bili z predlogom novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je v obravnavi, neznansko veseli, da je nekdo končno prepoznal škodljiv vpliv oglaševanja v javnem prostoru in da bi vsaj na področju, kot je kmetijstvo zadevo primerno uredili, smo postali ob izjavi ministra neskončno zaskrbljeni.

Gre za izjavo, da bi se oglaševanje dovolilo na legalno zgrajenih objektih, kot so na primer kozolci. Kot vemo, spada kozolec med slovenske posebnosti in je s tem tu del kulturne dediščine, ki bi jo morali varovati v svoji prvobitnosti. Za ohranjanje prvobitnosti, določenega števila kozolcev, bi po našem mnenju morala država celo ponuditi finančne vzpodbude. Vemo, da v sedanjem času kozolec nima več funkcije, za katero so bili zasnovani (sušenje sena in pridelkov), ker se je način pridelava hrane že spremenil in moderniziral. Zaradi tega kozolci tudi niso več potrebni in ni nikakršnega razloga več, da bi gradili nove. Kot lahko opazimo, se je v zadnjih letih postavilo veliko novih kozolcev izključno za namen postavitve oglaševalskih panojev. Ti kozolci tudi niso zasnovani kot tradicionalni slovenski kozolci, ki so vsi dvokapni. Kozolci za namen oglaševanja so po večini enokapni in kot taki tudi nimajo kulturne vrednosti. Ker so legalno zgrajeni pomožni kmetijski objekti poleg kozolcev lahko tudi drugi (kmečka lopa, silos, rastlinjak, kašča, klet, ...), iz izjave lahko sklepamo, da bo oglaševanje dovoljeno tudi na teh objektih. Vemo, da pridobitev dovoljenj (v kolikor so sploh potrebna) ne bo težavna, saj njihov namen ni stojalo za oglasni pano in se odločevalec za izdajo dovoljenja ne bo mogel sklicevati na dejstvo, da je postavitev objekta namenjena oglaševanju.

Vemo, da so ponudniki oglaševanja tako vplivni in finančno močni, da jim ne bo težko zaobiti zakonodajo, ki ni napisana popolnoma nedvoumno. Samo iz zgoraj navedenih dejstev lahko sklepamo, da bodo prej ali slej obstoječe montažne jeklene konstrukcije in oglasni stebri postali kozolci ali drugi pomožni kmetijski objekti. Poleg tega nihče lastniku zemlje ne more preprečiti, da na svoji zemlji parkira odsluženo prikolico, ki je kot nalašč primerna za izobešanje oglasnega panoja ali podobno.

Zato smo v iniciativi Očistimo Slovenijo oglasnih panojev proti vsakršni možnosti postavitve oglaševanja na kmetijskih zemljiščih. Izjemoma bi dovolili izključno oglaševanje za lastne potrebe dejavnosti, ki jo izvaja lastnik zemljišča in je vezana izključno na kmetijsko dejavnost. Tudi ti oglasni objekti bi morali biti omejeni z oddaljenostjo od ceste v skladu z Zakonom o cestah, morali bi pridobiti dovoljenje pristojnih služb in sicer tako za lokacijo, kot velikost in vsebino.

Skupina Očistimo Slovenijo reklamnih panojev (OSRP)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava