DL: KS Sela pri Šumberku ima sodobno poslovilno vežico

28.1.2021 | 08:50

V KS Sela pri Šumberku pravijo, da je nova mrliška vežica zanje velika pridobitev. (Foto: Občina Trebnje)

V KS Sela pri Šumberku pravijo, da je nova mrliška vežica zanje velika pridobitev. (Foto: Občina Trebnje)

Prebivalci Krajevne skupnosti Sela pri Šumberku se veselijo nove mrliške vežice. Bili so namreč edina krajevna skupnost v trebanjski občini, ki je še ni imela. Komunala Trebnje je dela končala septembra, sodoben poslovilni objekt z obnovljenim obzidjem pokopališča pa sestavlja lepo urejeno celoto.

»Gradnja mrliške vežice pomeni veliko pridobitev za naše vasi, saj so bile želje in pričakovanja krajanov po vežici že pred dobrimi desetimi leti, ko je občina kupila zemljišče za ta namen. Krajani so imeli prej svoje najbližje na domovih ali v mrliški vežici v Velikem Gabru, zdaj pa bo omogočeno, da bodo počivali v svoji krajevni skupnosti,« pravi predsednik KS Sela pri Šumberku Damjan Golob.

Občina Trebnje je konec lanskega leta podpisala pogodbo s Komunalo Trebnje za gradnjo mrliške vežice. Investicija je zajemala gradnjo sodobnega pokopališkega objekta, parkirišča in cestnega priključka oz. dostopa do parkirišča. V objektu so štirje funkcionalni prostori: poslovilni prostor, kuhinja, sanitarije za moške, ženske in invalide. »Z gradnjo mrliške vežice je Občina Trebnje zagotovila pogoje za spoštljivo slovo od umrlih krajanov KS Sela pri Šumberku,« pove vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini Janko Zakrajšek in doda, da je vrednost naložbe znašala okoli 176.000 evrov. »Krajevna skupnost je obenem uredila tudi javno razsvetljavo od vasi do mrliške vežice, na parkirišču in na vhodu pokopališča. Poskrbeli smo še za izkop, utrditev, odvodnjavanje in asfaltiranje javne poti vzdolž mrliške vežice vse do vhodnega portala na pokopališče. Investirala je tudi v določeno opremo tako znotraj kot zunaj objekta. Celotna investicija KS je bila nekaj več kot 17.000 evrov,« še pojasnjuje Golob.

Zadovoljni so, da se je občina lotila tudi rekonstrukcije v zadnjih letih zelo prometne lokalne ceste Velike Dole–Sela pri Šumberku, saj je bila na nekaterih delih poškodovana. Letos so uredili 300-metrski odsek, in sicer so na najbolj kritičnih mestih izvedli globinske sanacije, vozišče razširili, uredili so tudi odvodnjavanje. Občina namerava rekonstrukcijo nadaljevati naslednje leto, zaključiti pa leta 2022. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 168.000 evrov, KS bo pri tem sodeloval po svojih zmožnostih, še dodaja Golob.

Članek je bil objavljen v 43. izdaji Dolenjskega lista 22. oktobra 2020.

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava