21. maj - Dan Nature 2000 in KP Kolpa

23.5.2020 | 13:15

21. maj - Dan Nature 2000 in KP Kolpa
21. maj - Dan Nature 2000 in KP Kolpa
21. maj - Dan Nature 2000 in KP Kolpa

Kaj pa je Natura 2000? Čeprav nas je večina že slišala za ta pojem, pa imamo mogoče težavo, kako ga natančneje opredeliti. Tako suhoparno bi lahko zdrdrali: »… da je Natura 2000 evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove …«.

Pomeni pa to preprosto, da so ta posebna varstvena območja namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka. Takšna območja območja smo v vsej Evropski uniji opredelili na podlagi dveh predpisov: direktive o pticah  in direktive o habitatih. V Sloveniji smo našo uredbo sprejeli le nekaj dni pred vstopom v EU leta 2004 in jo potem še večkrat dopolnili, danes pa je določenih 355 območij Natura 2000, in sicer jih ima 31 podlago v ptičji direktivi, 324 pa v habitatni. Veliko teh območij se prepleta ali prekriva, skupaj pa obsegajo 7.684 kvadratnih kilometrov (od tega 6 km2 morja), kar predstavlja skoraj 38% površine Republike Slovenije. Ta delež je tudi najvišji med 28 članicami EU, saj ima EU v povprečju 18% površin v Naturi 2000. Omrežje N2000 pokriva skoraj vso državo, saj zajema kar 204 občine (le 8 občin nima tako opredeljenih površin); 6% prebivalcev RS pa prebiva v območjih Natura 2000. Veliko večino površin N2000 v Sloveniji predstavlja gozd.

Tudi Krajinski park Kolpa je vključen v mrežo Natura 2000 s petimi (Kolpa, Veliko bukovje, Marindol, Petrišina jama in Kočevsko) Posebnimi ohranitvenimi območji - habitatna direktiva in enim (Kočevsko) Posebnim območjem varstva - ptičja direktiva, ki skupaj zajemajo površino skoraj 2.000 hektarjev ali 46% površine KP Kolpa. Vsa ta območja obsegajo tudi površine izven meja zavarovanega območja KP Kolpa, kar nalaga upravljavcu parka dodatne obveznost, saj je ima določene pristojnosti na celotnem območju. Vsako območje ima svoje specifičnosti, pa tudi veliko skupnih točk.

Ob vseh teh podatkih je jasno, da imamo tako v Beli krajini kakor na območju celotne Slovenije dobro ohranjeno naravo, s tem pa naloženo skrb, da jo v čimvečji meri takšno tudi ohranimo.

Vabljeni k spoznavanju izjemne narave v Krajinskem parku Kolpa.

Boris Grabrijan

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava