Tudi med epidemijo boj proti podlubnikom

28.3.2020 | 12:00

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Ko začne odstopati lubje, je les dober le še za predelavo v celulozo ali za lesne sekance. (foto: arhiv; I. Vidmar)

Ko začne odstopati lubje, je les dober le še za predelavo v celulozo ali za lesne sekance. (foto: arhiv; I. Vidmar)

Odkrivanje in sanacija žarišč podlubnikov ter obnova gozda s sadnjo sadik gozdnega drevja bodo ob upoštevanju preventivnih ukrepov potekali tudi v času epidemije koronavirusa COVID-19. Odkrivanje žarišč podlubnikov in izvajanje odločb za izvedbo sanitarne sečnje bo potekalo tudi v času epidemije, saj bi v nasprotnem primeru to pomenilo nov katastrofalen dogodek za slovenske gozdove. Rojenje podlubnikov se je že pričelo, zato na lastnike gozdov apeliramo, naj upoštevajo roke ter pravočasno pospravijo napadena drevesa, kakor tudi redno pregledujejo svoje gozdove. Ob odkritju znakov napada podlubnikov, naj po telefonu ali elektronski pošti obvestijo revirnega gozdarja. Redno sečnjo v danih razmerah odsvetujemo, spomladanska obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja bo potekala ob upoštevanju preventivnih ukrepov. Opravljanje gozdarskih dejavnosti je ob upoštevanju preventivnih ukrepov dovoljeno tudi v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih (…) na javnih krajih v RS, ki velja od 20. 3. 2020 dalje.

Prve informacije o napadu podlubnikov v letu 2020

Na območjih, kjer so bili smrekovi podlubniki prenamnoženi že v letu 2019, pričakujemo večje poškodbe zaradi napadov podlubnikov tudi v letu 2020. To so zlasti gozdnogospodarska območja Bled, Kočevje in Slovenj Gradec, pa tudi Nazarje in Kranj. ZGS v tem času nadaljuje z nadzorom zaradi podlubnikov ogroženih gozdov in lastnikom gozdov izdaja odločbe za potreben sanitarni posek. V letu 2020 je bilo za sanitarni posek izbranih že za 230.000 m3 dreves, večinoma zaradi posledic napada podlubnikov in februarskih močnih vetrov. ZGS vzpostavlja mrežo kontrolnih feromonskih pasti (načrtujemo postavitev 3.500 pasti), s katerimi bodo spremljali rojenje in številčnost smrekovih podlubnikov, ter skupaj z lastniki gozdov zagotavlja postavitev kontrolno-lovnih nastav. S feromonskimi pastmi so dolžni skladišča gozdnih lesnih sortimentov v tem času opremiti tudi upravljavci skladišč.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava