Planinski večer: Ekvador in Galapagos (Stanka Stibrič), sejna soba Planinskega društva Bohor - Senovo (Titova 106) Senovo

16.12.2019 | 18:00

- ponedeljek, 16. 12. ob 18:00