V Radečah potrdili 1. obravnavo Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne

1.12.2019 | 09:30

Lilijana Grosek

Lilijana Grosek

Ker je bil decembra 2016 sprejet nov Zakon o lekarniški dejavnosti in je nadomestil tistega, ki je bil spisan pred 25 leti, so se pojavile spremembe v organizaciji izvajanja in nov obseg lekarniške dejavnosti, obenem pa je s tem potrebno določiti pogoje za ustanovitev in obveznosti ustanoviteljic, kot tudi vsebino akta o ustanovitvi, pristojnosti in naloge organov ter pogoje za imenovanje direktorja, strokovnega vodjo in člane Sveta zavoda. Nov Odlok je kot zadnji med 14 ustanoviteljicami obravnaval tudi radeški občinski svet.

Kot je povedala Lilijana Grosek, direktorica Celjskih lekarn, so spremembe denimo na področju števila članov Sveta zavoda (iz 20 na 24), v času trajanja mandata, ki je povečan iz štirih na pet let, med drugim pa so opredeljeni tudi načini pridobivanja sredstev in kakšna je razdelitev presežkov/izgub.

Celjske lekarne so četrti največji javni zavod na področju lekarniške dejavnosti v Sloveniji in poleg treh zasebnih lekarnarjev opravlja lekarniško dejavnost na območju dvanajstih oz. po novem štirinajstih občin savinjske regije ter na mejnem območju tudi posavske (Radeče).

Občina Radeče ima, upoštevajoč dve novi občini ustanoviteljici (Štore in Dobrna) v Celjskih lekarnah 3,90 % ustanovitveni delež (ta je pred priključitvijo Štor in Dobrne znašal 4,06%), kar pa ji glede na število prebivalcev prinaša 2,73% delež upravljanja.

Lekarna Radeče je ena izmed 22 organizacijskih enot (lekarn in lekarniških podružnic) pretežno na območju celjske regije.

Občinski svet Občine Radeče je kot zadnji med 14 občinami ustanoviteljicami sprejel Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne v prvi obravnavi.

Sedaj je na potezi Lekarniška zbornica Slovenije, ki bo dala k vsebini Odloka svoje strokovno mnenje in sledila bo druga obravnava v vseh štirinajstih občinskih svetih. Sklepni del bo z dokončno potrditvijo dalo Ministrstvo za zdravje z izdajo soglasja k Odloku.

Doroteja Jazbec

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava