AQUARES: Posvet o ponovni uporabi vode – priložnosti in izzivi

29.11.2019 | 08:40

AQUARES: Posvet o ponovni uporabi vode – priložnosti in izzivi
AQUARES: Posvet o ponovni uporabi vode – priložnosti in izzivi

V torek, 26. 11. 2019, je v Galaksiji Trebnje potekal Posvet o ponovni uporabi vode – priložnosti in izzivi, ki smo ga organizirali v okviru aktivnosti mednarodnega projekta AQUARES, INTERREG EUROPE. Na posvetu so strokovnjaki z različnih področij predstavili, kako doseči trajnostno upravljanje z vodnimi viri. Več kot 45 udeležencev je skupaj s predavatelji razpravljalo, kakšne so potrebe po ponovni uporabi vode, katere so glavne ovire za krožno gospodarjenje z vodo in kje so priložnosti za bolj vzdržno upravljanje z vodnimi viri v Sloveniji.

Hidrogeograf dr. Tajan Trobec je izpostavil, da navkljub temu, da je Slovenija vodnata država, obstajajo velike regionalne razlike in določene regije se že soočajo s pomanjkanjem vode v poletnih mesecih, kar se bo po pričakovanju le še stopnjevalo. Prof. dr Milenko Roš, eminenca na področju čiščenja odpadnih voda v Sloveniji, je na praktičnih primerih pokazal, da se prečiščena komunalna odpadna voda ob dodatni obdelavi lahko uporablja za namakanje in zalivanje zelenih površin, v proizvodnem procesu ali za spiranje stranišč v stanovanjskih zgradbah in ne nazadnje tudi za pitje. Med naprednejše postopke obdelave odpadnih voda sodijo algne tehnologije, o čemer je spregovoril Robert Reinhardt, ustanovitelj in direktor Centra za algne tehnologije AlgEn. Poudaril je, da moramo v odpadnih vodah in blatu iz čistilnih naprav namesto bremena videti vir surovin in energije. Ker se približno 25 %  načrpane vode izgubi predno doseže končnega uporabnika, je Jani Jordan iz družinskega podjetja Jordan d.o.o. predstavil nadzorni sistem za učinkovito distribucijo vode AquaLink, s katerim lahko dosežemo velike prihranke.

V nadaljevanju je mag. Lara Flis z Direktorata za vode in investicije Ministrstva za okolje in prostor RS predstavila ureditev upravljanja z vodami v Sloveniji in uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, ki se pripravlja, o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode v državah članicah EU. Ker je turistična dejavnost pomemben porabnik vode, JV Slovenija pa je bogata še z enim vodnim virom – termalno vodo, je Vane Urh iz Razvojnega centra Novo mesto predstavil projekt HealingPlaces, Interreg Centralna Evropa, s katerim se zagotavlja trajnostni razvoj zdraviliških območij. Stanko Tomšič in Jože Granda iz Komunalnega podjetja Trebnje sta predstavila odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini Trebnje. V popoldanskem času je sledil še ogled Centralne čistilne naprave Trebnje.

Udeleženci posveta so bili enotni, da je potrebno preučiti smiselnost ponovne uporabe vode in ukrepov za trajnostno rabo vodnih virov v Sloveniji: »Ni nujno, da vso vodo ponovno uporabimo, kot to delajo nekatere zelo sušne regije brez padavin, ampak delajmo, kar je smiselno za okolje«. Ponovna uporaba vode ima veliko potenciala za namakanje v kmetijstvu, zalivanje zelenih javnih površin, spiranje na čistilnih napravah, kot tehnološka voda v industriji, rezerve za gašenje, v novogradnjah za spiranje školjk itd. Za konkretnejšo implementacijo tovrstnih ukrepov potrebujemo ustrezen zakonodajni okvir, ki bo spodbujal krožno gospodarjenje z vodo. Ponovna uporaba očiščene odpadne vode je pod varnimi in stroškovno učinkovitimi pogoji prepoznana kot način za povečanje oskrbe z vodo in zmanjšanje prekomernega izkoriščanja vodnih virov.

Sara Uhan
Občinska uprava Občine Trebnje

Galerija

_zzzzzzzvoda (1)
_zzzzzzzvoda (10)
_zzzzzzzvoda (11)
_zzzzzzzvoda (12)
_zzzzzzzvoda (13)
_zzzzzzzvoda (14)
_zzzzzzzvoda (15)
_zzzzzzzvoda (16)
_zzzzzzzvoda (17)
_zzzzzzzvoda (18)
_zzzzzzzvoda (2)
_zzzzzzzvoda (3)
_zzzzzzzvoda (4)
_zzzzzzzvoda (5)
_zzzzzzzvoda (6)
_zzzzzzzvoda (7)
_zzzzzzzvoda (8)
_zzzzzzzvoda (9)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava