Delavnica: Urjenje spomina, Hiša žive dediščine Bela Cerkev

22.11.2019 | 09:00

Za spomin začne ljudi skrbeti po 40. letu starosti. Zato je prav, da začnemo že takrat uriti svoj spomin. To lahko storimo z reševanjem različnih vaj, ki jih utrjujemo in nadgrajujemo s težjimi primeri. Pri tem lahko uporabljamo različne tehnike: pogovor, pisanje črk in besedil, delo s številkami, barvanje motivov, iskanje podobnosti, iskanje razlik in različne igre.