Odprtje razstave ''XIX. mednarodni sevniški likovni shod'', grad Sevnica

21.11.2019 | 19:00

Vabljeni!

UDELEŽENCI XIX. MEDNARODNEGA LIKOVNEGA SHODA GRAD 2019:

Tomi Albreht, Poljane, Andrej Blažon, Novo mesto, Branko Bosina, Dobova, Rosina Curhalek, Dobova, Pavla Černigoj, Sevnica, Gordana Dobriha, Šentjanž, Stane Fabjančič, Brestanica, Nevenka Flajs, Krmelj, Nina Gole, Krmelj, Giulia Gorlova, Italija,

Zdenko Grgeljac, Hrvaška, Đurđica Horvat, Hrvaška, Zdenko Horvat, Hrvaška, Matevž Jug, Sevnica, Petra Kampl Petrin, Brestanica, Vesna Karlovšek, Sevnica, Anton Klakočar, Sevnica, Ludvik Kos, Radeče, Mitja Košar, Sevnica, Tanja Košar, Sevnica, Kristina Mailin, Avstrija, Mojca Musar, Šentjanž, Neža Musar, Šentjanž, Marko Okorn, Sevnica, Marija Oven, Radeče,

Marjan Perič, Sevnica, Andrej Pinterič, Dobova, Petra Pozderec, Sevnica, Erika Puc, Sevnica, Judita Rajnar, Šentvid pri Stični, Taja Regent Veras, Črnuče, Genka Rižnar, Žužemberk, Milena Roštohar, Blanca, Ulrih Rupret, Sevnica, Ati Salvaro, Hrvaška,

Hanibal Salvaro, Hrvaška, Marija Smolič, Šentjernej, Stane Udvanc, Šentjernej, Roman Veras, Medvode, Nevenka Verbič,

Medvode, Irena Zgonc, Krmelj

Mentor: Rudi Stopar