Logistika v kmetijstvu - mostovi med Slovenijo in Rusijo

17.11.2019 | 12:50

Logistika v kmetijstvu - mostovi med Slovenijo in Rusijo
Logistika v kmetijstvu - mostovi med Slovenijo in Rusijo
Logistika v kmetijstvu - mostovi med Slovenijo in Rusijo
Logistika v kmetijstvu - mostovi med Slovenijo in Rusijo
Logistika v kmetijstvu - mostovi med Slovenijo in Rusijo

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Visoka šola za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Zadružna zveza Slovenije, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru in Občina Sevnica so pretekli teden gostili politično - gospodarsko in znanstveno - raziskovalno delegacijo iz Rusije, dveh sibirskih regij, Krasnojarsk in Hakasija. Namen dogodka je bil intenziviranje že obstoječega medinstitucionalnega sodelovanja med izobraževalnimi in znanstvenimi institucijami, vzpostavitev aktivnega prenosa znanj in izkušenj na področju organizacije slovenskega zadružništva na območje sibirskih regij ter vzpostavitev okolja za neposredne poslovne tokove na področju blagovne izmenjave kmetijskih in živilskih pridelkov ter turistične ponudbe.

Grm Novo mesto je že pred desetimi leti vzpostavil sodelovanje z državno agrarna univerzo Krasnojarsk in že tedaj sta prišla na mednarodno konferenco Logistika v kmetijstvu takratni rektor univerze dr. Nikolaj Cuglenuk in dekan Fakultete za logistiko dr. Lukinih Valerij Fjodorivuč. Praviloma vsako drugo leto so se slovenske in ruske delegacije medsebojno obiskovale in izmenjevale informacije v zvezi z izobraževanjem, znanostjo in gospodarstvom ter posamezne vsebine nadgradili tako v Krasnojarsku kot tudi v Novem mestu, pri tem pa gradili most izobraževanja z izmenjavo študentov ter most znanosti z izmenjavo izkušenj in strokovnimi ter znanstvenimi prispevki. Preko sodelovanja je bila glavnina pogovorov namenjena aplikaciji izobraževanja in znanosti v praksi, pa tudi gospodarstvu, predvsem na področju hrane in okolja.

V letošnjem poletju je delegacije iz Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma, Zadružne zveze Slovenije in Kompasa Novo mesto obiskala Krasnojarsk in Abakan z namenom izgradnje tretjega mostu med Slovenijo in Sibirijo, to je gospodarski most. Obe strani sta pregledali in preučili gospodarske možnosti, ki so zanimive za Slovenijo, se pogovarjali s predsedniki zadružne zveze, gospodarskih zbornic v Sibiriji ter ministri iz Hakasije in Sibirije ter županstvom Krasnojarska. Oblikovali so vizijo in cilje, da ob nekaterih drugih produktih prodajo nekateri kmetovalci in podjetniki iz Slovenije v Sibirijo slovenska vina in jabolka ter omogočijo logistiko za uvoz ajde, žit, pridelkov iz tajge, ekološka gnojila in drugo v Slovenijo.

Za delegacijo so slovenski organizatorji konference pripravili vsebinsko izjemno bogat program, katerega osrednji cilj je bil spoznavanje gospodarskega potenciala Slovenije na področju kmetijstva, živilstva in turizma - most izobraževanja, znanosti in gospodarstva, kot nadgradnja že več let trajajočega sodelovanja izobraževalnih institucij Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma z Državno agrarno univerzo Krasnojarsk.

Konferenca Logistika v kmetijstvu je bila povezana s konkretnimi dogovori med gospodarstveniki Sibirije in Hakasija ter gospodarstvom Dolenjske, Bele krajine in Posavja. V ta namen je prišlo iz Sibirije 13 gospodarstvenikov, namestnik gubernatorja Sibirije - direktor finančnega sklada - minister za finance, podžupan za gospodarstvo Krasnojarska, namestnik ministra za kmetijstvo za certifikacijo pridelkov, predsednik zadružne zveze Sibirije, predsednica zadružne zveze Tuve, rektorica Državne agrarne univerze s Krasnojarka ter dekan fakultete za logistiko.

Na vseh področjih so stekli skupni konkretni in individualni razgovori s posameznimi gospodarstveniki, namestnik gubernatorja je predlagal tudi skupne gospodarske projekte, ki bi jih Sibirija sofinancirala, prav tako podžupan za gospodarstvo. Še posebej zanimiv je bil dogovor o skupnem certificiranju po evropskih standardih ekoloških pridelkov Sibirije, ki bi jih ob Grmu Novo mesto - centru biotehnike in turizma izvajali slovenski strokovnjaki (dr. Bavec).

Izrednega pomena za slovenski izvoz vina je dogovor o sodelovanju dveh šol za program vinske svetovalce - sommelierje, kar bodo izvajali strokovnjaki iz Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma ter Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto na agrarni univerzi v Krasnojarsku in na šoli za kmetijstvo in turizem v Abakanu v Akasiju. Na ta način bodo izobrazili najprej bodoče predavatelje iz Sibirije ter strokovnjake glavnih hotelov, kar bodo implementirali na ti dve šoli v Sibiriji. Skupaj s Sibirci bodo izšolali sommelierje za pomembne hotele in trgovske centre, slovenska vina pa bodo tako sproti tudi prodajali.

Izrednega pomena je bil tudi dogovor o potencialu izvoza medvedov in volkov iz Slovenje v Sibirijo. Namestnik gubernatorja, podžupan Sibirije in Krasnojarska ter rektorica so skupaj z državnim sekretarjem na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetom Podgorškom ter direktorjem Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma Tonetom Hrovatom dogovorili celostni pristop za pripravo logistike prevoza odvečnih volkov in medvedov v sibirski prostor. Gre za odstrel živali, ki jih je v Sloveniji preveč in ki obremenjujejo slovenski prostor, da bi jih lahko zamenjali z bolj primerno in humano selitvijo v prostrano Sibirijo.

Mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu bo imela s celotnim obiskom konkretne učinke v medsebojnem sodelovanju izobraževalnih institucij, znanstvenih pristopov v raziskavah in gospodarskih izmenjavah po treh dvosmernih mostovih - izobraževanju, znanosti in gospodarstvu.

VŠ Grm Novo mesto in Grm Novo mesto

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava