Otvoritev razstave: Svetlana Jakimovska Rodić: Made in Forest / Narejeno v gozdu, Lapidarij, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

12.7.2019 | 19:00

Akdemska grafičarka Svetlana Jakimovska Rodić (1965, Kumanovo, Makedonija) bo na samostojni razstavi predstavila serijo monotipij, nastalih v zadnjih treh letih, pri katerih za matrico uporablja lubje dreves, ki ga je napadel lubadar. V materialu odkriva risbo sledi teh žuželk, odtise njihove gravure pa transformira v zgradbo artefakta. Odtise na papirnatih trakovih s prepletanjem in lepljenjem združuje v večje grafične instalacije, ki jih bo v štirih prostorih Lapidarija združila v celovito postavitev.

Avtoričino zanimanje za »grafične« sledi življenjskega cikla lubadarjev (zalubnikov) izhaja iz raziskovanja razlogov za povečano število (invazivnih) žuželk, kot posledice človekovega neracionalnega poseganja v naravo, nestrukturiranega pogozdovanja monokultur na nižjih nadmorskih višinah, klimatskih sprememb... Avtorica uporablja najdeno matrico kot pokazateljico človeškega odnosa do narave v kontekstu ekoloških prizadevanj za razumevanje evolucijskih dogodkov.