DL: Naša naravna dediščina - Razdejana soteska Črmošnjice

19.5.2019 | 13:00

DL: Naša naravna dediščina - Razdejana soteska Črmošnjice

Soteska Črmošnjice nad Starimi Žagami, ob regionalni cesti Podturn–Semič, je gotovo ena bolj slikovitih na Dolenjskem. Slab kilometer dolga prebojna soteska je vrezana ob prelomnici v sklade apnenca. Višinsko razliko dobrih 70 m potok premaguje prek manjših slapičev, brzic in opuščenih jezov. Vodni padec je do izselitve Kočevarjev leta 1941 izkoriščalo kar 17 vodnih žag in 8 mlinov, zatem partizanske delavnice, za objekti pa so danes ostale le ruševine. Leta 1987 je bila zgrajena mala hidroelektrarna, ki zaradi skromnih hidroloških razmer skoraj ni rentabilna. Vodni tok je bil zajet na vstopu v sotesko in speljan po cevovodu, vsekanem v strmo pobočje soteske do zbiralnika.

Zaradi puščanja vode se je upravljavec Elektro Ljubljana odločil za sanacijo cevovoda. Opozorili smo ga, da je treba zaradi zahtevnega terena dela izvesti z manjšo mehanizacijo, viške materiala s trase odpeljati in preprečiti zdrse materiala v sotesko. Izvajalec je ignoriral vse zahteve in na odseku dobrih 300 m naredil pravo razdejanje. Nekdanjo ozko traso cevovoda je zaradi uporabe teže mehanizacije močno razširil, večino izkopanega materiala s trase pa odrinil po pobočju v sotesko. Na najstrmejših delih so v strugo zdrseli obsežni plazovi kamenja, na pobočju pa so ostale večje zaplate nasutega materiala, ki grozi, da se splazi v potok. Pričakujemo, da bo inšpektorat odredil sanacijo, vendar dolina ne bo nikoli več takšna, kot je bila!

Članek je bil objavljen v 9. številki Dolenjskega lista 28. februarja 2019

Andrej Hudoklin, Zavod za varstvo narave

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava