DL: Pomagajo v hudih trenutkih - Alarm na avtocesti

15.3.2019 | 12:15

Z nedavne vaje na Mostecu. Drugi z leve Darko Ferlan, poveljnik Civilne  zaščite občine Brežice, tretji župan Ivan Molan, četrti Darko Leskovec,  poveljnik Gasilske zveze Brežice in drugi z desne strani Roman Zakšek,  višji svetovalec za področje zaščite in reševanja in namestnik  poveljnika civilne zaščite občine Brežice. (Foto: Arhiv višjega  svetovalca za področje zaščite in reševanja občine Brežice R. Z.)

Z nedavne vaje na Mostecu. Drugi z leve Darko Ferlan, poveljnik Civilne zaščite občine Brežice, tretji župan Ivan Molan, četrti Darko Leskovec, poveljnik Gasilske zveze Brežice in drugi z desne strani Roman Zakšek, višji svetovalec za področje zaščite in reševanja in namestnik poveljnika civilne zaščite občine Brežice. (Foto: Arhiv višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja občine Brežice R. Z.)

Zaradi nekaterih večjih prostorskih sprememb se lahko znajdejo pred novimi izzivi tudi različne ustanove in službe. Primer sprememb v prostoru, ki jih občutijo tudi na brežiškem območju, so hidroelektrarne na Savi in avtomobilska cesta. Pred kakšnimi novimi izzivi je ob njih civilna zaščita v brežiški občini?

»Zaradi večanja vodnih površin zaradi zajezitvenega jezera nove Hidroelektrarne Brežice in predvidene gradnje zajezitvenega jezera Hidroelektrarne Mokrice sta civilna zaščita občine Brežice in občina Brežice 26. novembra 2018 podelili prostovoljnim gasilskim društvom Rigonce, Loče, Mihalovec in Krška vas, ki imajo v uporabi reševalne čolne, predpisano opremo, tj. reševalne jopiče, metalne vrvi za reševanje iz vode, sidra, vedra s korcem, navigacijske luči, vesla in 240 m vrvi,« pravi Roman Zakšek, višji svetovalec za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi občine Brežice in namestnik poveljnika Civilne zaščite občine Brežice. S to opremo so štiri posadke skupaj z eno posadko reševalnega čolna civilne zaščite občine Brežice zdaj primerno opremljene za reševanje iz vode in na vodi. Omenjena štiri prostovoljna gasilska društva so imela čolne že zdaj, vendar so jih zdaj obnovili in na novo opremili. Ko so čolni tako opremljeni, si v brežiški občini po Zakškovih besedah prizadevajo, da bodo moštva čim bolj usposobili za reševanje na vodi.

Gre torej za to, da vajam pripisujejo velik pomen. In tako je Civilna zaščita občine Brežice 19. decembra skupaj z Radioklubom Elektron Brežice izvedla občinsko vajo Množična nesreča na avtocesti v občini Brežice 2018, v kateri so sodelovale ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo, ekipa za administrativno podporo in druge potrebe ter ekipa za oskrbo v sestavi službe za podporo civilne zaščite občine Brežice. »Predpostavka vaje je bila množična nesreča na avtocesti. Z njo smo želeli preveriti delovanje radijskih in drugih zvez ter delovanje novo vzpostavljenega premičnega središča zvez na avtomobilski prikolici EU2 BOX za delovanje terenskega poveljstva civilne zaščite občine Brežice. Hkrati je terensko poveljstvo spremljalo premikanje enote civilne zaščite občine Brežice po območju celotne občine Brežice z GPS-signalom prek radijskih zvez,« pravi Roman Zakšek, ki je izdelal načrt vaje.

Članek je bil objavljen v 52. številki Dolenjskega lista 27. decembra 2018

M. Luzar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava