Leto delovanja Večnamenskega romskega centra Črnomelj

26.11.2018 | 13:20

Leto delovanja Večnamenskega romskega centra Črnomelj
Leto delovanja Večnamenskega romskega centra Črnomelj

Eno leto je minilo od odprtja Večnamenskega romskega centra Črnomelj (v nadaljevanju VNRC), ki deluje pod okriljem Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Črnomelj. VNRC je prostor, v katerem se izvajajo aktivnosti namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter vzpostavitvi sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti, z ciljem pridobivanja novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela.

V enem letu je bilo vključenih več kot sto uporabnikov in izvedeno preko 50 različnih delavnic, poleg svetovanj, informiranj, druženj, promocijskih akcij in nenazadnje tudi zabav. Vse z namenom učenja socialnih kompetenc za življenje in ravnanje ter vzpodbujanja k samopomoči in večji socialni vključenosti pripadnikov romske skupnosti. V ta namen smo se povezali z različnimi institucijami v lokalnem okolju. Tako redno sodelujemo s Policijsko postajo Črnomelj, Knjižnico Črnomelj, z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) in Mladinskim centrom BIT Črnomelj. V mesecu oktobru smo se za redno sodelovanje dogovorili tudi s Centrom za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Črnomelj. Po potrebi komuniciramo tudi z osnovnimi šolami ter drugimi organizacijami in posamezniki.

Pri izvedbi aktivnosti uporabnikom v VNRC-ju pomagajo tudi štirje prostovoljci.

VNRC vodi Slađana Adamov, ki načrtuje, organizira, občasno pa tudi izvaja aktivnosti, informira ciljne skupine ter jih vabi na aktivnosti, obvešča širšo javnost preko lokalnih medijev in pripravlja mesečna poročila o izvedenih aktivnostih. Svetuje tudi posameznikom, pripadnikom romske skupnosti ter jim ponuja informacije, ki jih potrebujejo.

Naj naštejem le nekaj rednih aktivnosti, ki jih organizira VNRC. Center za socialno delo Črnomelj, v okviru programa Pomoč Romom pri socializaciji, v Večnamenskem romskem centru vsakodnevno izvaja program učne pomoči. Vsak prvi torek v mesecu kuhamo skupaj z odraslimi pripadniki romske skupnosti, vsako prvo sredo v mesecu za predšolske otroke delavnico pripravi Knjižnica Črnomelj. Poleg omenjene aktivnosti je Knjižnica Črnomelj skupaj s KUD-om Zlata skledica izvedla lutkovne in kamišibaj predstave v prostorih VNRC-ja, ki so bile dobro obiskane. Vsak petek različne delavnice obiskujejo šoloobvezni otroci, vsak torek v prostorih VNRC-ja mladostniki vadijo ples in petje.

Policisti policijske postaje so izvedli več delavnic za različne ciljne skupine na temo prometnega varstva, vpliva prepovedanih substanc v prometu, prometnih prekrškov in kaznivih dejanj.

Prostovoljke in zaposleni iz MC BIT-a so izvedli veliko število ustvarjalnih delavnic, pripravljali so socialne igre za otroke ter nam nesebično odstopili svoje prostore za izvedbo delavnic, za katere prostor VNRC-ja ni bil primeren.

Svetovalke ZIK-a Črnomelj svetujejo in informirajo uporabnike s konkretnih področij, kot npr. o možnostih izobraževanja. Za skupine pripadnikov romske skupnosti skupaj izvajamo aktivnosti. ZIK Črnomelj je obiskovalcem aktivnosti omogočil tudi oglede kino predstav ter naše aktivnosti vključil v Teden vseživljenjskega učenja in naredil promocijo le-teh.

Omenjeni prostovoljci svoje znanje in izkušnje preko delavnic prenašajo na uporabnike in jim posvetijo del svojega prostega časa, za kar smo jim zelo hvaležni.

Projekt Večnamenski romski center, ki sta ga podprla Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, se nadaljuje v prihodnja leta, v katerih si želimo še več ali pa vsaj enako mero sodelovanja, razumevanja in nenazadnje tudi rednih obiskovalcev aktivnosti.

Slađana Adamov

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava