25 let Športne zveze Črnomelj

16.5.2018 | 13:15

25 let Športne zveze Črnomelj
25 let Športne zveze Črnomelj

V prostorih nekdanjega dijaškega doma Črnomelj je potekala slavnostna skupščina ob 25-letnici delovanja Športne zveze Črnomelj. Pred slavnostjo so prisotni predstavniki športnih klubov in društev opravili z redno letno skupščino zveze. Sprejeli so zapisnik zadnje skupščine, poročilo predsednika, finančno poročilo ter poročilo Nadzornega odbora zveze. Beseda je tekla predvsem o pomanjkanju sredstev za izobraževanje strokovnih kadrov in prehrano mladih športnikov, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj.

Po končani redni letni skupščine je tajnik zveze pozdravil vse prisotne, še posebej prisotne ustanovne člane zveze, ki so pred 25. leti pomagali pri ustanavljanju zveze, in županjo občine Črnomelj gospo Mojco Čemas Stjepanovič ter se jim zahvalil za udeležbo.

Slavnostni govornik, predsednik Športne zveze Janez Perušič, je med ostalim povedal: »Aktivnosti za ustanovitev Športne zveze Črnomelj so se prek Odbora za šport skupščine občine Črnomelj pričele že v letu 1992, ko so bila športna društva in klubi povabljeni k pristopu in podpisu izjave o strinjanju z ustanovitvijo zveze. Predtem sta šport v občini Črnomelj združevala Telesno kulturna skupnost in Športno telovadno društvo Partizan. Takratni športni delavci so to spremembo videli kot priložnost, da šport dobi svojo organizacijo, ki bo združevala športne klube in društva v občini Črnomelj.

Dne 19. 1. 1993 je bila sklicana ustanovna skupščina Športne zveze Črnomelj. Na skupščini so izvolili predsednika in šestčlansko predsedstvo ter ostale organe zveze. Prvi predsednik je postal Boris Fabjan. Za tajnika je bil izglasovan Bojan Novak. Ostali člani prvega predsedstva so bili: Žan Škrinjar, Vinko Kobe, Andrej Kavšek, Janez Perušič in Tadej Burazer.«

Govor je zaključil: »Trenutno ocenjujemo stanje športa v občini kot stabilno. Res je, da se klubi nenehno borijo za svoj obstoj, ker sredstva, ki jih pridobijo na občinskih razpisih, niso dovolj velika, da bi zagotovila nemoteno delovanje. Vendar je prostovoljno delo entuziastov in ljubiteljev športa mnogokrat prezrt vir, brez katerega si delovanja športa ne bi mogli predstavljati. Zato se ob tej priložnosti Športna zveza Črnomelj kot krovna športna organizacija v občini zahvaljuje vsem, ki so po svojih močeh prispevali svoj delež k ohranjevanju in napredku športa v občini Črnomelj. Še posebej hvala obema predsednikoma, članom predsedstev in ostalim, ki so delovali v organih zveze in so darovali svoj čas in znanje za šport v občini Črnomelj.«

Po glasbeni točki učenca Glasbene šole Nika Šenice (ob spremljavi prof. Andreja Kuniča) je prisotne pozdravila županja Občine Črnomelj gospa Mojca Čemas Stjepanovič. Čestitala je ob visokem jubileju in se obenem tudi zahvalila za vse, kar so dali športu v občini. Poudarila je trud občine, da v svojih zmožnostih finančno podpira športno dejavnost v občini.

Na koncu so po sklepu predsedstva Športne zveze Črnomelj podelili priznanja za dolgoletno delo v organih Športne zveze Črnomelj in velik doprinos k razvoju športa v občini ter so še vedno aktivni v društvih in klubih iz katerih prihajajo. Priznanja so prejeli: Janez Perušič, Boris Fabjan, Milan Kordič, Brane Adlešič, Dušan Lamut in Simona Satošek. Posebno priznanje je za vso pomoč športu podeljeno tudi Občini Črnomelj.

Prisotni so slavnostno skupščino zaključili s skupno večerjo in prijetnim druženjem.

Športna zveza se zahvaljuje Občini Črnomelj za finančno pomoč pri izpeljavi slavnostne skupščine. Zahvale gredo še Mladinskemu Centru BiT in Knjižnici Črnomelj za oddajo prostorov.

M. K.

Galerija

Sportna zveza 25 let foto urh (1 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (10 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (13 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (17 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (22 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (29 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (3 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (30 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (37 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (39 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (4 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (44 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (48 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (50 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (52 of 55)
Sportna zveza 25 let foto urh (8 of 55)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava