Prikaz cepljenja in precepljenja sadnih dreves, Kozjanski park Podsreda

11.3.2018 | 15:00

Kozjanski park v sodelovanju s Turistično kulturnim društvom Virštanj vabi

vso zainteresirano javnost na prikaz

CEPLJENJA IN PRECEPLJENJA SADNIH DREVES,

ki bo v nedeljo 11.03. 2018 ob 15 uri v Selah pri Jurakovih (Sela 3).

Podrobnejše informacije dobite na sedežu Kozjanskega

parka (03 800 7100) in Adrijanu Černelču (031 650 208).