DL: ZD Črnomelj - Na obrobje zdravnika težko zanese

17.7.2017 | 13:45

Eva Čemas je delo ZD Črnomelj v minulem letu pred dvema tednoma predstavila tudi črnomaljskim občinskim svetnikom. (Foto: B. B.)

Eva Čemas je delo ZD Črnomelj v minulem letu pred dvema tednoma predstavila tudi črnomaljskim občinskim svetnikom. (Foto: B. B.)

Zdravstveni dom Črnomelj je lani že tretje leto zapored posloval pozitivno. Imel je za okoli 3,7 milijona prihodkov in za skoraj 100.000 evrov manj odhodkov. Za naložbe so namenili 286.00 evrov, kar je 108 tisočakov več kot leto poprej. Uredili so nove prostore dispanzerja za mentalno zdravje, zamenjali so pohištvo in električne inštalacije v zdravstveni postaji Vinica, kupili dve EKG-napravi (za Semič in Vinico), dva avtomobila (za patronažo in splošne potrebe), prenosni defibrilator za črnomaljsko urgenco, laser za fizioterapijo, hladilno omaro za laboratorij in še kaj.

Zdravstveni dom je lani tudi nekoliko razširil svoje programe. Tako je pridobil dodatnega 0,2 tima fizioterapije in novo referenčno ambulanto. Dobili so tudi nov program zobozdravstva za odrasle in nov program ambulantne fizioterapije. Lani so bili kot konzorcijski partner uspešni tudi pri prijavi na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako da ima ZD Črnomelj od septembra dalje sklenjeno tudi pogodbo o sodelovanju s kineziologom.

Od sredine lanskega leta v Črnomlju izvajajo tudi kemične preiskave za Zdravstveni dom Metlika, kar pomeni dodaten vir prihodkov zavoda, ki pa se otepa tudi s kar nekaj kadrovskimi težavami. To je za zavode na periferiji pogosta težava, pravi direktorica ZD Črnomelj Eva Čemas. "Delo v manjših krajih je zahtevnejše in več je tudi dežuranja, saj je treba 24-urno nujno medicinsko pomoč zagotavljati z manjšimi ekipami."

»Tudi če bi dobili nove programe in zdravnike, je težava, da teh trenutno sploh ni. Zadnji podatki kažejo, da v Sloveniji manjka okrog 300 specialistov družinske medicine,« pravi Čemasova.

Članek je bil objavljen v 15. številki Dolenjskega lista 13. aprila 2017

Boris Blaić

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto sedem in šest: