DL: V načrtih nova trasa skozi Drsko in Šmihel

21.4.2017 | 14:50

Betonske ovire Šmihelsko cesto krasijo od njene zadnje prenove pred  šestimi leti, postopek razlastitve zasebne hiše na skrajni levi pa še  poteka. Železniški prehod želijo razširiti še s pločnikom in kolesarsko  stezo na obeh straneh, obnove bo deležna tudi Westrova ulica proti  Drski.

Betonske ovire Šmihelsko cesto krasijo od njene zadnje prenove pred šestimi leti, postopek razlastitve zasebne hiše na skrajni levi pa še poteka. Železniški prehod želijo razširiti še s pločnikom in kolesarsko stezo na obeh straneh, obnove bo deležna tudi Westrova ulica proti Drski.

Po rušenju Burgerjeve domačije bodo na njenem mestu naredili avtobusno  postajališče, odsek od cerkve do priključka za trgovino Vita pa naj bi  še letos prenovili in zgradili prepotrebne pločnike.

Po rušenju Burgerjeve domačije bodo na njenem mestu naredili avtobusno postajališče, odsek od cerkve do priključka za trgovino Vita pa naj bi še letos prenovili in zgradili prepotrebne pločnike.

Prometno preobremenjeni KS Šmihel in Drska rešujejo s povsem na novo začrtano Šmihelsko cesto – Še to poletje novo železniško postajališče pod šolskim centrom – Pri OŠ večje parkirišče in avtobusno obračališče – Še letos tudi gradnja pločnika?

MO Novo mesto v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste snuje povsem novo traso prometno preobremenjene Šmihelske ceste, a tudi po najbolj optimističnih ocenah bi se lahko gradnja začela šele čez tri leta. A ker so se na občini hkrati lotili še načrtovanja obnove tako Westrove kot zgornjega dela Šmihelske ceste in ker naj bi med OŠ Šmihel in ŠC Novo mesto odprli novo železniško postajališče, se bodo prometni tokovi skozi KS Drska in Šmihel vsaj delno umirili že letos.

»Ko govorimo o Šmihelski cesti, govorimo o vsaj štirih projektih, ki jih trenutno vodimo vzporedno in s katerimi želimo prometno razbremeniti celotno KS Drska ter izboljšati prometno varnost skozi KS Šmihel,« je uvodoma pojasnil Iztok Kovačič, vodja urada za prostor in razvoj na MO Novo mesto. Kot je znano, letos mineva šest let, odkar je stekel promet po delno prenovljeni Šmihelski cesti, razen po njenem nedokončanem desnem pasu, kjer še danes stoji betonska ograja. Ta pas je namenjen zavijanju na Westrovo ulico, postopek razlastitve zasebne hiše na trasi pa še ni končan. A se je ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z občino lotilo prenove tamkajšnjega železniškega prehoda. »Zadnji sestanek smo imeli konec minulega leta, prizadevamo si namreč, da bi hkrati prehod dobil še pločnik in kolesarsko stezo na obeh straneh, o čemer smo seznanili tudi ministrstvo za infrastrukturo in Slovenske železnice,« doda Kovačič. Kot smo poročali, so nedavno umaknili kapelico s sredine Westrove ulice, premaknili naj bi jo nekaj deset metrov višje na desno stran ceste ob priključku na Volčičevo. »Letos se bomo lotili ureditev meja in zemljišč, po tem gremo v pripravo projekta obnove Westrove in naročilo projektne dokumentacije,« je trenutne aktivnosti navedla Alenka Muhič, koordinatorka investicij na občini. Že s tem bodo omogočili varnejše prometne povezave sicer zelo obremenjene stanovanjske soseske, kjer dnevno pešači ali jo prevozi na tisoče dijakov in študentov tamkajšnjega šolskega centra.

POVSEM NOVA TRASA

Na širšem območju sedanje Šmihelske ceste, torej od železniškega prehoda naprej proti Šmihelu, pa so oblikovali idejni projekt povsem nove trase Šmihelske ceste, ki se bo navezala na načrtovani priključek tretje razvoje osi oz. zahodne obvoznice in poteka skoraj vzporedno ob sedanjih tirih. »Pod šolskim centrom oz. železniško progo je predvideno krožišče, levi krak ceste se bo navezal na sedanjo Šmihelsko in naprej Smrečnikovo, torej pri cerkvi, s tem pa bo sedanja Šmihelska cesta postala slepa ulica. Desni krak iz krožišča, ki bo umeščeno med OŠ Šmihel in ŠC Novo mesto, pa bo vodil neposredno proti šolskemu centru. Pri pokopališču oz. pod železniškim viaduktom želimo urediti obračališče za avtobuse, v načrtih je tudi večje parkirišče,« načrte oriše Muhičeva. Iz omenjenega krožišča se prav tako nadaljuje povsem nova cesta, ki naj bi se navezala na načrtovano zahodno obvoznico, omenjeni idejni načrt pa rešuje tudi prometno stisko največjega stanovanjskega kompleksa ob Ulici Slavka Gruma in soseščine. »Na novo krožišče se bo navezala tudi povsem nova cesta, ki bo vodila od OŠ Drska oziroma Ulice Slavka Gruma in bo speljana za Šipčevim hribom,« pojasni podsekretar za prostorsko načrtovanje Izidor Jerala. Kovačič pa je nadaljeval, da Slovenske železnice na tem območju, torej pod šolskim centrom, načrtujejo novo železniško postajališče, zgrajeno naj bi bilo letos poleti in bo v precejšnji meri že zmanjšalo dnevne migracije.

Ker gre za novo državno prometnico, ki naj bi jo gradila Direkcija RS za ceste ob sofinanciranju novomeške občine, je časovnice težko napovedati, a idejni projekt med lokalno skupnostjo in državo je usklajen, sledi oblikovanje in sprejemanje podrobnega prostorskega načrta in njegove javne razgrnitve ter v nadaljevanju izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje zemljišč. Po oceni sogovornikov bi se gradnja lahko tako začela kvečjemu čez tri leta, omenjeno načrtovanje pa po zagotovilih občine poteka v tesnem sodelovanju z obema KS, tako da večjih zapletov ne pričakujejo.

KONČNO PLOČNIK?

In kaj bo s sedanjo Šmihelsko cesto, ki že desetletja kliče tako po obnovi kot gradnji pločnikov? Muhičeva pravi, da so jo razdelili na tri dele, za najpomembnejšega, prvega, pa so v proračunu že zagotovili denar, naložba je ocenjena na dobrih pol milijona evrov brez davka: »Gre za odsek mimo Šmihelske cerkve in naprej do priključka pri trgovini Vita, kjer tečejo odkupi zemljišč. Tudi tu je nosilka naložbe Direkcija RS za ceste in, če bomo pridobili vsa zemljišča, se bo gradilo še letos«. Naložba zajema obnovo ceste, gradnjo pločnika in javne razsvetljave, v spodnjem delu tudi obnovo vodovoda in gradnjo kanalizacije v ločenem sistemu, na mestu podrte Burgerjeve domačije bo avtobusno postajališče. V fazi projektiranja imajo še drugi del te ceste, ki se nadaljuje do priključka za Košenice, tretji del pa predstavlja spodnji del ceste mimo OŠ Šmihel, kjer bi zgradili pločnik še na levi strani cestišča. »V letošnjem proračunu so že rezervirana sredstva za odkup zemljišč pod viaduktom, kjer bi uredili parkirišče in avtobusno obračališče,« je še povedala Muhičeva.

Članek je bil objavljen v 3. številki Dolenjskega lista 19. januarja 2017

Tekst in foto: Mirjana Martinović

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (2)

21.4.2017Oceni Projektant 

Še en večmiljonski natečaj in projekt z nič rezultatov.

23.4.2017Oceni Šmihelčan 

Sicer lepi načrti, ki se uresničujejo pa ne uresničijo tudi zaradi posameznih modelov na omenjenih trasah, ki jim je hobi in osebno zadovoljstvo, povzročanje problemov.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava