Čolnarjenje po reki Krki in piknik Gazice

11.8.2012 | 10:00

Organizator: MT Podbočje

ob 10.00

Gazice