Območna revija odraslih pevskih zasedb - 1. del, KKC Dolenjske Toplice

11.5.2012 | 19:30

11. maj 2012, ob 19.30

v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah

18. maj 2012, ob 19.30

v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju

Program 11. maj 2012, ob 19. 30, KKC v Dolenjskih Toplicah

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Straža

Zborovodja Mitja Bukovec

• Oto Čeru: Dve beli brezi (harm. Jože Leskovar)

• Matija Tomc: Pojdam u rute (zapel Janez Kajžnik)

• Emil Adamič: Vipavska (slovenska narodna)

Moški pevski zbor Maksa Henigmana, Dolenjske Toplice

Zborovodja Anton Fink

• Gustav Ipavec: Vse mine (V. Orožen)

• Milko Škoberne: Stoji tam gori partizan (ponarodela)

• Vinko Vodopivec: Žabe (Josip Stritar)

Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice

Zborovodja Boštjan Tisovec

• Janez Močnik: Dolenjski furmani (ljudska)

• Emil Adamič/Miro Kokol: Jurjevanje (Fran Žgur)

• Aldo Kumar: Dajte, dajte (ljudska iz Istre)

Vokalna skupina Dvor ob Krki, Žužemberk

Zborovodkinja Marjana Dobovšek

• Vinko Vodopivec: Ves dan je pri oknu (Simon Jenko)

• Matija Tomc: Kaj ti je deklica (ljudska)

• Fran Venturini: Pohojena travca (po narodnem motivu)

Moški pevski zbor Tonakord, Novo mesto

Zborovodja Anton Fink

• Zorko Prelovec: Jaz bi rad rudečih rož (Ksenij Verin)

• Anton Fink: Ti domača hiša

• Jakob Aljaž: Triglav (Matija Zemljič – Slavin)

Mešani pevski zbor Revoz, Novo mesto

Zborovodkinja Cvetka Krampelj

• Jaka Jerina: Gloria Patri

• Mojca Prus: Šűrka je Tisa (ljudska iz Gorenjih Petrovec)

• Rado Simoniti: Pod jasnim soncem rdeča roža (Ivan Cankar)

Vokalna skupina Mezzo, Novo mesto

Zborovodkinja Barbara Lotrič

• Jakob Jež: Igraj kolce (belokranjska ljudska)

• Damijan Močnik: Acclamatio (liturgično besedilo)

• Ambrož Čopi: Golobičica (belokranjska ljudska)

Program 18. maj 2012, ob 19. 30, KC Primoža Trubarja v Šentjerneju

Šentjernejski oktet, Šentjernej

Vodja okteta Andrej Resnik

• Matija Tomc: Mi smo Dolenjci

• H. V. Vogrič: Lahko noč

• Rado Simoniti: Ljubavne pesmi iz Rezije (besedilo prepesnil M. Šarabon)

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto

Zborovodja Matej Burger

• Vendelin Špendov: Mrzel veter (ljudska)

• Luka Kramolc: Ej, vigred je to… (koroška ljudska)

• Rado Simoniti: Jedan mali brodič (narodna)

Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar, Šentjernej

Zborovodkinja Mojca Jevšnik

• Mojmir Sepe: Brez besed (Elza Budau)

• Jože Leskovar: Dekle na vrtu (ljudska)

• Emil Adamič: Vipavska

Moški pevski zbor Šmihel, Novo mesto

Zborovodja Matej Burger

• Oskar Dev: Hladna jesen že prihaja (ljudska)

• Franz Schubert: Lipa

• Blaž Potočnik: Dolenjska (ljudska)

Mešani pevski zbor Krka, Novo mesto

Zborovodkinja Urška Damiš Burger

• Benjamin Ipavec: Leži polje ravno (Simon Jenko)

• Tomaž Habe: Dekle je na pragu stalo (gorenjska ljudska)

• Janez Močnik: Kdor jih bere (France Prešeren)

Frančiškanski komorni zbor, Novo mesto

Zborovodja Matej Burger

• Janez Močnik: Od Urške (ljudska)

• Emil Adamič: Če ti ne boš moj

• Sergej Rahmaninov: Bogoroditse Djevo

Oktet Adoramus, Novo mesto

Vodja okteta Tomaž Tozon

• Janez Bole: Tri slovenske narodne (venček narodnih)

• Lovro Hafner: Samo en cvet (Tone Kajuh)

• Dragan Adam: Sem biv zaljubljen (narodna)

Mešani pevski zbor Pomlad, Novo mesto

Zborovodja Fernando P. Mejias

• Vasilij Mirk: Še rožce so žalovale (koroška narodna)

• Ambrož Čopi: Da lipa ma! Ke bëj na jë? (ljudska iz Rezije)

• Moses Hogan: I can tell the world (črnska duhovna)

Komorni zbor Carus, Maribor

Zborovodja Samo Podbrežnik

• Johannes Brahms: In stiller nacht (nemška ljudska)

• Samo Podbrežnik: Trenutek (Josip Murn Aleksandrov)

• Viktor Mihelčič: Pa ta jutranja zarja (ljudska)