Ogroženi smo, zaskrbljeni in oškodovani. Žrtve pa imajo več težav kot kriminalci

8.9.2019 | 14:50

Manjka trda roka ...

Manjka trda roka ...

Župan dr. Vladimir Prebilič je 5. septembra 2019 sklical izredno sejo na temo varnostnih razmer v občini Kočevje. Razlog za sklic je povečan obseg vandalizma, kraj in drugih kriminalnih dejanj, neodzivnost pristojnih služb na te dogodke pa se kaže tudi v nastanku civilnih iniciativ.

Med ponavljajoča dejanja spadajo številni požigi, uničevanje urbane opreme in sistema izposoje koles, žal tudi vlomi, tatvine in ustrahovanje ter celo napadi s povzročitvijo telesnih poškodb. Nezanemarljive so še številne črne gradnje, nelegalno bivanje na tujih površinah, porast divjih odlagališč in nelegalno kurjenje odpadnih materialov. Rezultat je občutek ogroženosti in zaskrbljenost med lokalnim prebivalstvom kot tudi gospodarska škoda, ki utegne z morebitnim umikom novih investicij in škodovanju razvoju turizma še narasti.

Kot je ob podpori večine občinskih svetnikov izpostavil župan, se kljub nenehnim pozivom pristojnim službam in institucijam na tem področju v Kočevju ni spremenilo nič, težave se le še stopnjujejo. Pravosodni sistem deluje sorazmerno tolerantno do kršilcev, pogosto se spodbuja k neprijavljanju manjših škod oziroma k umikanju prijav, tožilci odstopajo od pregona, sodniki izrekajo pogojne kazni ali opravljanje družbeno koristnega dela. Kriminalni povratniki se tako ne izločijo iz družbe, prebivalci pa posledično v sistem ne verjamejo več, saj ima tisti, ki je oškodovanec, bistveno več težav kot povzročitelj kriminalnega dejanja. V tem začaranem krogu se zdi, da je kriminal z manjšimi materialnimi posledicami ali poškodovanje drugih posameznikov preprosto dovoljen. Zato je bilo eno pomembnih sporočil seje tudi poziv občanom, da vse zaznane kršitve in odstopanja redno prijavljajo policiji in pri tem izkoristijo možnost anonimne prijave. 

Cilj sklicane izredne seje je bil pristojne institucije in javnost seznaniti z razmerami v Kočevju ter dosedanjimi in načrtovanimi aktivnostmi občinske uprave za preprečevanje vandalizma. Kot je izpostavil župan, je potrebno aktivno pristopiti k reševanju varnostnega izziva, saj imamo vsi pravico do varnega in urejenega življenja. Občina Kočevje zato od državnih institucij pričakuje podporo in predstavitev konkretnih ukrepov za spopadanje z naraščajočo stopnjo vandalizma. K reševanju situacije pa bo še aktivneje pristopila tudi Občina, tudi z lastnimi sredstvi. Občinski svetniki so soglasno sprejeli naslednje sklepe:

-   Zahteva se sklic koordinacijskega sestanka z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za pravosodje in Ministrstvom za javno upravo.

-   Vodstva trgovskih centrov se z dopisom pozove, da preganjajo tatove in prijavljajo tudi manjše tatvine.

-   Vzpostavi se fizično varovanje na lastništvu Občine Kočevje. Občinska uprava nemudoma zagotovi sredstva za izvajanje fizičnega varovanja.

-   Vzpostavi se tesnejše sodelovanje med Policijsko postajo Kočevje in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Občin Kočevje, Kostel in Osilnica.

-   Občinsko upravo Občine Kočevje se pozove, da nemudoma pristopi k sprejemu kadrovskega načrta z novo sistemiziranima dvema delovnima mestoma za občinska redarja.

-   Občinska uprava Občine Kočevje skliče sestanek na lokalni ravni s Centrom za socialno delo osrednja Slovenija – zahod (enota Kočevje), Finančnim uradom Kočevje in Policijsko postajo Kočevje.

Že pred sejo je župan dr. Prebilič posredoval odprto pismo predsedniku Vlade RS g. Marjanu Šarcu, pristojnim ministrstvom in inšpekcijskim službam. Svetniki so zato soglasno potrdili tudi posredovanje vseh sklepov na vse institucije, ki so dopis prejele. Seje so se sicer udeležili gradbeni inšpektor, republiški gozdarski inšpektor in predstavniki policije, na čelu z direktorjem Policijske uprave Ljubljana.

Gradivo izredne seje in prejeti dopisi institucij: 2. izredna seja

Katja Godeša, odnosi z javnostmi, Občina Kočevje

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

8.9.2019+2     + (2)     – (0)     Oceni vl 

Smo slišali tudi v Beli krajini, da so na Kočevskem zelo slabo vzgojeni nekateri Romi. Socialne službe morajo skupaj s policijo stopiti odločno proti takim in podobnim brezvestnežem. Ni veliko časa, saj so potem navadno prej opisani izgredniki vzorniki mlajšim in spirala izgredov se povečuje. (vika lozar)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava