Črna človeška ribica v Beli krajini na ogled

2.3.2019 | 14:00

Črna človeška ribica v Beli krajini na ogled
Z novinarske konference, namenjene predstavitvi projekta

Z novinarske konference, namenjene predstavitvi projekta

Pod tem šotorom ...

Pod tem šotorom ...

... si je mogoče ogledati črno ribico.

... si je mogoče ogledati črno ribico.

Cilji projekta: S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ključen cilj je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma: ureditev »Info center črna človeška ribica« na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik. V njem bo vsebina urejena na interaktivnih interpretacijskih točkah: Bela krajina, zapis v kamnina, plitvi kras, kraška podtalnica, belokranjske ekološke bombe. Jamski živi svet na čelu s črno človeško ribico pa bo predstavljen v umetni jami. Jelševnik je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Za ogled je urejen opazovalni šotor nad bruhalnikom, v katere je možno s pomočjo IR kamere ali očal, na nemoteč način opazovati živali. Okoli izvira bo urejena sprehajalna pot, ob kateri bo tudi večja skulptura črne človeške ribice.

Vzporedno bo potekalo izobraževanje in osveščanje javnosti. Pripravljen bo izobraževalni program izvajanja naravoslovnih dni za osnove in srednje šole ter izšolani vodniki za izvajanje prestavitve različnih skupin obiskovalcev. V okviru projekta bo izvedenih šest testnih naravoslovnih dni in pet vodenj za obiskovalce.

Po končanem projektu bo družina Zupančič, kot nosilec projekta z upravljanjem informativnega zagotavlja njegovo trajnost. Objekt bo vključen v lokalno turistično ponudbo. Promocija bo ob zagonu zagotovljena z urejeno spletno stranjo in dvema zloženkama. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Številka projekta: 33152-115/2017

Čas trajanja projekta: marec 2018 - november 2019

Nosilec projekta: Zupančič d.o.o.

Partnerji: Občina Črnomelj,

Zavod RS za varstvo narave

Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina

RIC Bela krajina

Finančna vrednost projekta: 118. 380,46 EUR.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, ki sofinancira projekt v višini 80 %.

Kaj smo naredili v prvi fazi

V okviru prve faze projekta, ki je poteka od lanskega do letošnjega marca, smo partnerji izvedli načrtovane projektne aktivnosti, predstavljene v nadaljevanju.

Zupančič d.o.o., vodilni partner

Na lokaciji so bile izvedene načrtovane infrastrukturne ureditve za potrebe ureditve informativnega centra: dostop in terasa ob stanovanjski hiši ter jamski prostor v nekdanjem ribogojnem bazenu. Urejena je bila krožna pot okoli izvira, ki je v večji meri v peščeni izvedbi, preko poplavnih površin pa dvignjena od tal na lesen mostovž. Urejen je bil tudi šotor za opazovanje, ki je bil z notranje strani izoliran, v njem so urejene pohodne površine in varnostna ograja za obiskovalce; odstranjena je bila kovinska mreža z bruhalnik in urejen dostop do vode.

Zavod RS za varstvo narave

Zavod je bil v prvi fazi zadolžen za strokovno podporo izvajanja projekta. Ključnega pomena sta bili strokovni gradivi za interpretacijo narave, kot izhodišča za oblikovalca razstave v info centru ter strokovno gradivo za izvedbo naravoslovnih dni, kot izhodišča za pripravljavce učnih listov in učnih priprav za učitelje. Zbrali in uredili smo tudi gradivo za izobraževanje vodnikov, pripravili naravoslovne vsebine za spletno stran in novinarsko konferenco.

Razvojno informacijski center Bela krajina

Javni zavod RIC Bela krajina je v projektu zadolžen za aktivnosti, ki so namenjene sami promociji projekta in črne človeške ribice. Tako je bil v prvi fazi zadolžen za izvedbo celostne grafične podobe projekta in vzpostavitve spletne strani ter organizacijo novinarske konference.

RIC Bela krajina

Galerija

_zzzproteus (1)
_zzzproteus (2)
_zzzproteus (3)
_zzzproteus (4)
_zzzproteus (5)
_zzzproteus (6)
_zzzproteus (7)
_zzzproteus (8)
_zzzproteus (9)

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (1)

3.3.2019Oceni vl 

Naj živi črna ribica v naši Beli krajini še dolgo in potrudimo se, da bo njeno domovanje čedalje bolj prijazno zanjo! To smo ji dolžni zagotoviti! (vika lozar)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava