DL: Strategija gasilstva v Škocjanu - Niso več dovolj gumijasti škornji

16.1.2022 | 12:00

Silvo Vene (foto: L. M.)

Silvo Vene (foto: L. M.)

Občina Škocjan ima sprejet dolgoročni program razvoja gasilstva v občini za prihodnjih deset let – Zavezuje tako gasilska društva kot občino – Dogovor plod želja in potreb vseh sedmih društev – Posodobitev voznega parka in zaščitna oprema

V občini Škocjan, kjer deluje kar sedem prostovoljnih gasilskih društev, osrednje PGD Škocjan ter PGD Bučka, Dobrava, Dolenje Dole, Grmovlje, Tomažja vas in Zagrad, so dobro poskrbeli za razvoj gasilstva.

Društva – vključena so v Gasilsko zvezo Novo mesto, občina pa ima svoje občinsko gasilsko poveljstvo – so več kot zadovoljna, da so svetniki sprejeli dolgoročni program razvoja gasilstva od leta 2021 do 2031. To pomeni, da je uresničevanje njihovih potreb konkretno opredeljeno tako časovno kot finančno, česar do sedaj ni bilo.

»Sprejeta strategija gasilstva je jasna zaveza občine. Ne glede na to, kdo je župan ali predsednik ali poveljnik PGD, ta dokument je sprejet in potrebno ga bo uresničevati,« pove župan Jože Kapler in doda, da dolgoročni program z opredeljeno časovnico omogoča društvom ustrezno načrtovanje in priprave na nakupe novih vozil, tehnike in opreme, gradnje in vzdrževanja gasilskih domov. Boljše bo tudi sodelovanje med društvi.

V občini deluje 1156 gasilcev, od tega je 150 operativcev, največ (35) jih ima PGD Bučka. Največ mladine privablja PGD Grmovlje.

V GRMOVLJAH GRADILI

Kot pove Silvo Vene, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva, so v začetku leta pozvali vsa društva, njihove predsednike in poveljnike, da so ugotovili in se pogovorili, kaj potrebujejo. Tako so sestavili seznam investicij v gasilstvo za prihodnje desetletno obdobje. Ob zaščitni opremi imajo v društvih največ potreb po posodobitvi voznega parka, predvsem vozil za prevoz moštva. Kot pravi župan, bodo skušali vsaki dve leti v društvih zamenjati to vozilo, kar pomeni, da do leta 2030 pridejo na vrsto vsi.

Nakupe bo izdatno podprla občina, ki hkrati povečuje tudi proračunska sredstva za redno dejavnost društev. Do sedaj so imeli 12.000 evrov, po novem bo 20.000 evrov.

Letos so v PGD Škocjan uradno predali namenu novo vozilo s cisterno, po programu dolgoročnega razvoja gasilstva pa bo za novo vozilo prvo na vrsti PGD Dolenje Dole s 120 člani in skoraj 30 operativci. Dobro polovico bo v dveh letih pokrila občina, preostalo bodo morali zbrati sami. Finančno najtežji zalogaj – okrog 300.000 evrov – pa bo gradnja novega gasilskega doma v Grmovljah. PGD Grmovlje, ki ima 180 članov, se že dolgo ubada s prostorsko stisko, problem je varnost, ker je dom dobesedno na cesti. Novega, za katerega imajo že zemljišče, v kratkem pa pričakujejo tudi gradbeno dovoljenje, načrtujejo drugje.

»NE GRE ZA LUKSUZ«

»Vse investicije v gasilstvu so nujne in upravičene, ne gre za nikakršen luksuz, ker morajo biti vsa društva opremljena po kategorizaciji, vozila ne smejo prekoračiti življenjske dobe itd. Pravila so rigorozna in treba se jih je držati,« pravi Vene in doda, da bo kljub znatnemu deležu pomoči občine še vedno veliko breme padlo tudi na društva.

»Gasilski kombi stane med 80.000 in 90.000 evrov, občina naj bi sofinancirala med 50.000 in 60.000, ostalo morajo društva zagotoviti sama,« pove Vene in doda, da je gasilsko opremo treba popolnjevati in da je izredno draga. »Pred dvajsetimi ali tridesetimi leti nazaj so bili dovolj gumijasti škornji in čelada, zdaj pa je drugače. Da je operativni gasilec primerno opremljen, z zaščitno obleko, čelado, škornji itd., stane od 1500 evrov naprej,« pove poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva občine Škocjan.

Sicer je vsa gasilska oprema in tehnika v škocjanskih društvih vzorno vzdrževana in v brezhibnem stanju, a vsa ne zadostuje pogojem in uporabnosti, kar je nujno pri tehničnih intervencijah, kjer se je treba spopadati z novimi tehnologijami, vedno bolj zahtevnimi materiali, ki so bistveno spremenili načine in taktične pristope gašenja in reševanja.

SKRB ZA MLADINO

Škocjanska gasilska društva si bodo tako prizadevala, da bodo nabavila ali zamenjala vse potrebno zaščitno opremo gasilcev, motorne brizgalne in črpalke ter opremo za intervencije ob večjih naravnih in drugih nesrečah, ki so vedno bolj pogoste tudi v njihovem koncu.

Občina Škocjan za požarno varnost namenja tri odstotke primerne porabe, prizadeva pa si, da bo ta odstotek postopno višji. Denar gre za delovanje GZ, društev in redna zavarovanja, naložbe v gasilske domove, vozila, opremo, investicijska vzdrževanja gasilskih domov, opreme in druge nabave, jubileje ter za dodatno opremo operativnih gasilskih enot.

Kot opominja namestnik poveljnika Občinskega gasilskega poveljstva in predsednik PGD Škocjan Robert Janežič, pa poleg dobre opremljenosti ne gre pozabiti tudi na mladino, ki jo je treba pripeljati nazaj v gasilske vrste. Čas koronavirusa tudi gasilcem v tem smislu ni bil naklonjen.

Članek je bil objavljen v 48. številki Dolenjskega lista 2. decembra 2021

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava