Arhiv osmrtnic

Začetni datum: ponedeljek, 16.9.2019, stran: 1

Sporočamo žalostno vest, da je v 63. letu starosti umrla

ANICA GRABRIJAN

s Krvavčjega Vrha.

Pogreb bo v torek, 17. septembra, ob 16. uri na pokopališču na Krvavčjem Vrhu. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Lovska družina Pišece sporoča žalostno vest, da je umrl njen dolgoletni član

VIKTOR KOSTEVC

iz Pavlove vasi.

Pogreb z lovskimi častmi bo v četrtek, 19. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 78. letu starosti umrla

ERIKA BARTOLOME

iz Brežic, Slomškova ulica 11.

Pogreb bo v družinskem krogu na pokopališču v Brežicah. Žara bo v sredo, 18. septembra, od 9. do 13. ure v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrl

VIKTOR KOSTEVC

iz Pavlove vasi 3.

Pogreb bo v četrtek, 19. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti umrla 

ANTONIJA VOLK

iz Sobenje vasi 32.

Pogreb bo v sredo, 18. septembra, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu ob Savi. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla

ANA KUMP,

po domače Šutejeva Ančka,

iz Dragatuša.

Pogreb bo v petek, 20. septembra ob 16.30 uri na pokopališču v Dragatušu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 95. letu starosti umrla

KRISTINA PUHEK,

po domače Miheličeva Tinka,

z Gornjega Suhorja pri Vinici.

Pogreb bo v četrtek, 19. septembra, ob 15. uri na pokopališču v Vinici. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ANA KEK,

rojena Pust, po domače Jernejeva Ančka,

z Rdečega Kala 12 pri Dobrniču.

Pogreb bo v torek, 17. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Dobrniču. Od ponedeljka, 16. septembra, od 12. ure dalje bo ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je kot svetloba, ki dušo obliva
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Ob boleči izgubi ljubega očeta, dragega dedka, moža, brata, strica in bratranca

PAVLA GOLIČA

s Spodnje Libne

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, sočutne objeme, stiske rok in podarjene sveče. Posebno zahvalo namenjamo pevcem, podjetju Kostak, cvetličarni Kerin in restavraciji Majolka za pogositev ter vsem ostalim, ki jih nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega očeta in moža

MIHAELA OGOREVCA

iz Brezja pri Bojsnem

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje in denar ter darovali za svete maše. Hvala gospodu župniku Gregorju Majcnu za lepo opravljen obred ter Župnijskemu pastoralnemu svetu in Župnijski Karitas Pišece za ganljivo zadnje slovo. Hvala ključarjem za zvonjenje v vseh cerkvah župnije Pišece. Hvala pogrebni službi Žičkar za vso pomoč pri izvedbi pogreba. Hvala pevcem in trobentaču. Hvala govornikoma Stanetu Preskarju in Roku Kržanu za besede slovesa. Hvala Društvu izgnancev in praporščaku. Posebej se za vso pomoč zahvaljujemo članom društva Harmonija Globoko. Za dolgoletno zdravljenje in spremljanje se zahvaljujemo dr. Marjetki Blažević in sestri Stanki Suša. Gostilni Erban pa se zahvaljujemo za gostinske storitve. Hvala tudi vsem vam, ki vas morda nismo posebej omenili, a ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani v teh težkih trenutkih slovesa. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

1 2 3 4 5 ...