Arhiv osmrtnic

Začetni datum: nedelja, 24.5.2020, stran: 1

Sporočamo žalostno vest, da je v 95. letu starosti umrla

KAROLINA ŠTAMPFELJ,

rojena Novak,

z Goleka pri Krškem.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v družinskem krogu v ponedeljek, 25. maja, ob 16. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Na dan pogreba bo od 14. ure dalje ležala v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrl

TONE BAŠKOVČ

s Čateža ob Savi, Rimska cesta 70.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v družinskem krogu v torek, 26. maja, ob 16. uri na pokopališču na Čatežu ob Savi. Čas odprtja mrliške vežice bomo sporočili naknadno.

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti.

Ob boleči izgubi dragega očeta, moža, bratranca in strica

ROMANA ŠEKORANJE,

po domače Zebičevega Romana,

iz Vitne vasi na Bizeljskem,

se iz srca zahvaljujeva vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena pisna in ustna sožalja, cvetje, sveče ter prispevke. Posebna zahvala gre družinam Veršec, Horvatič, Kostanjšek, Ulčnik, Križančič in Stermecki za vso nesebično pomoč. Hvala osebju Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih trenutkih njegovega življenja. Zahvala tudi Pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, gospodu Ivanu Kmetiču za zvonjenje pri Sv. Duhu, gospodu župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljen obred in gospodu Arhu za odigrane žalostinke. Posebna hvala očetovemu bratrancu Miranu Veršecu za ganljive besede ob grobu. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: žena Anica in hči Simona

ZAHVALA

Odšel si kot misel, ki mine,
a pustil si lepe spomine.
Sedaj sredi tišine spiš,
a v naših srcih za vedno živiš.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, brata in zeta

BRANKA STRNIŠA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in denarni prispevek ter podporo v težkih trenutkih slovesa. Posebna zahvala vsem zaposlenim v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu in zdravniku gospodu Željku Halapiju za strokovno delo, skrb in nego v času njegove bolezni. Zahvaljujemo se tudi njegovim sodelavcem delovne enote Zidani Most, sindikatu strojevodij, sinovim sodelavcem iz Službe za varstvo in zdravje pri delu v tovarni zdravil Krka Novo mesto, hčerinim sodelavcem iz osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško, gasilcem PGD Sevnica, cvetličarni Fric-Ramovš, pogrebni službi Komunala Sevnica in vsem, ki ste našega dragega Branka pospremili na zadnji poti. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 100. letu starosti umrla

ALOJZIJA JANEŽ

iz Semiča.

Pogreb bo v soboto, 30. maja, ob 15. uri na pokopališču na Krvavčjem Vrhu. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrla

KATICA STAREŠINIČ

iz Črnomlja.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu v soboto, 23. maja, ob 15. uri na pokopališču v Vinici. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist zaposlenih v DSO Metlika.

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrl

KAREL VARDIJAN

iz Novega mesta, Knafelčeva ulica 22.

Pogreb v ožjem družinskem krogu bo v torek, 26. maja, ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrla

ŠTEFANIJA RADOVANOVIĆ,

rojena Turšič,

iz Cerkelj ob Krki, ki je živela v Zagrebu.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu v četrtek, 21. maja, ob 14. uri s sveto mašo na pokopališču v Cerkljah ob Krki.

Sporočamo žalostno vest, da je v 53. letu starosti umrl

JOŽE KOTAR

iz Vinice.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu v petek, 22. maja, ob 15. uri na pokopališču v Vinici. Žara bo na dan pogreba od 13. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 89. letu starosti umrla 

LJUDMILA BOŽIČNIK - KLJUN

iz Presladola 27 pri Brestanici.

Pogreb bo zaradi aktualnih razmer v ožjem družinskem krogu v petek, 22. maja, ob 16. uri na pokopališču v Koprivnici. Žara bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

1 2 3 4 5 ...