Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 67. letu umrl

JOŽE MAJOR

s Sromelj.

Pogreb bo v torek, 25. novembra, ob 15.30 uri na pokopališču na Sromljah z mašo zadušnico ob 15. uri. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 56. letu starosti umrl

MLADEN NOVAK

iz Slovenske vasi 36.

Datum in uro pogreba bomo objavili naknadno.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta, dedka, pradedka, svaka in strica

BRANKA AVGUŠTINA

iz Krške vasi

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za pomoč in podporo v teh težkih trenutkih. Posebno zahvalo izrekamo vsem društvom in krajanom Krške vasi, njegovim dolgoletnim pevskim prijateljem KUD Brežice za lepo zapete pesmi, članom AMD Brežice za ganljivo slovo in vsem gasilcem za sodelovanje pri pogrebu. Hvala tudi vsem govornikom, častnim stražam, praporščakom, nosilcu križa, trobentaču za zaigrane žalostinke, gospodu župniku in gospodu Žičkarju. Vsem, ki ste se od našega Branka poslovili in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, iskrena hvala.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

FRANCA LAZNIKA

iz Črešnjic nad Pijavškim

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, darovane maše, cvetje in sveče ter denarno pomoč. Hvala kolektivu Cvetličarne Kerin, kolektivu podjetja Willy Stadler, Mihovim sošolcem Šolskega centra Krško, nekdanjem sodelavcem podjetja Levas, pogrebni službi Kostak, pevcem z Rake za zapete žalostinke, Aljažu Koširju za zaigrano Tišino ter gospodoma župnikoma za opravljeno sveto mašo. Hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani pa vas nismo posebej imenovali. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal.
A nate spomin
bo večno ostal.

Ob boleči izgubi naše drage mame

FRANČIŠKE RAČIČ

iz Drnovega 36

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, izrekli sožalje, podarili sveče, cvetje in svete maše. Iskrena hvala vsem ki ste našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala pogrebni službi Žičkar, g. župniku za opravljen obred, pevkam za zapete žalostinke in izvajalcem Tišine.
Vsem in vsakomur še enkrat HVALA.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob izgubi naše drage

MATILDE TILKE LORBER,

rojene Medved,

iz Brežic,

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za njihovo pozornost in naklonjenost. Zahvaljujemo se g. župniku Kšeli za opravljen obred in pogrebni službi za lepo slovo. Za nego in skrb v času bolezni ter besede spodbude se zahvaljujemo sestri Manči, negovalkam Mariji in Aniti, predvsem pa Tatjani, ki je znala z nežno roko in besedo umiriti mamino včasih neznosno bolečino. Posebno zahvalo izkazujemo prijateljici Alenki za njeno ljubezen do naše mame in vsa dolga leta prisotnosti in pomoči.

Žalujoči: otroci Metka, Ljubica in Stani z družinami

ZAHVALA

Ob izgubi našega

TONETA KASTELICA

iz Cundrovca

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›