Osmrtnice

Dolenjska

Spoočamo žalostno vest, da je v 82. letu starosti umrla

NEŽA KAVŠEK

iz Novega mesta, Gotna vas 36.

Pogreb bo v sredo, 30. julija, ob 15. uri na pokopališču v Šmihelu. Žara bo od torka, 29. julija, od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Maša zadušnica bo po pogrebu v frančiškanski cerkvi. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Bela krajina

ZAHVALA

Ob izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta

FRANCA TEŽAKA

z Dolnje Lokvice pri Metliki

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, ki ste nam stali ob strani in za pomoč v težkih trenutkih. Hvala govornikom za poslovilne besede, pevcem ter Gasilskemu društvu Lokvica. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 92. letu starosti umrla

MARIJA VRBANAC,

po domače Martinova mama,

iz Daljnih njiv pri Sinjem vrhu.

Pogreb bo v soboto, 26. julija, ob 17. uri na pokopališču na Sinjem Vrhu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Posavje

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, tašče, stare mame, prababice in tete

MARIJE KRANJC

iz Brezja 14 pri Podbočju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala dr. Meliti Sever za dolgoletno zdravljenje, urgentni službi Krško za obiske na domu, patronažni sestri ge. Danici, g.župniku za lepo opravljen pogrebni obred, g. Žičkarju za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, ge. Ivanki Črnelič-Jurečič za ganljiv govor ob odprtem grobu, g. Petančiču za zaigrano Tišino, Aničinim sodelavkam Term Čatež - Hotela toplice, gostišču Hribar za gostinske usluge, družini Jakše in vsem , ki ste našo drago mamo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ni besed več tvojih,
ni več stiska tvojih rok,
ostal le nate nam spomin je,
ki kaže nam življenja pot.

Mnogo prezgodaj se je za vedno poslovila naša draga žena, mama, babica in sestrična

MARTA BLAŽINČIČ

iz Stare vasi 72 na Bizeljskem.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše, za izrečena pisna in ustna sožalja. Hvala pogrebni službi Žičkar, moškemu pevskemu zboru Bizeljsko, gospodu župniku Vladu Leskovarju za lepo opravljeni obred, g. Zagmajstru za zaigrano Tišino, kolektivu Doma upokojencev Brežice in Kolektivu mizarstva Medved. Hvala sosedom in prijateljem: Zagmajster – Narat, Gregl, Veršec, Kovačič, Šepetavc, Kelhar, Halozar, Lupšina, Kramarič. Hvala vsem, ki vas nismo imenovali, pa ste bili v dneh, ko smo se poslavljali od naše drage Marte, z nami.

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrla

AMALIJA GOLOB,

po domače Malčka,

iz Libne 24.

Pogreb bo v torek, 29. julija, ob 16.30 uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 93. letu starosti umrla

AMALIJA PODLIPNIK,

rojena Planinc,

iz Boštanja 63.

Pogreb bo v ponedeljek, 28. julija, ob 16. uri na pokopališču v Boštanju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 85. letu starosti umrl

ANDREJ ŠPAN – ANDO,

železničarski upokojenec,

iz Podgorja nad Sevnično.

Pogreb bo v torek, 29. julija, ob 16. uri na pokopališču v Podgorju. Žara bo na dan pogreba od 10. do 15. ure v mrliški vežici v Zabukovju.

Sporočamo žalostno vest, da je v 55. letu starosti umrla

SLAVICA RADEJ

z Gornjega Brezovega, nazadnje živeča na Pokleku nad Blanco.

Pogreb v ožjem družinskem krogu bo v ponedeljek, 28. julija, ob 13. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Na željo pokojnice svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrl

JOŽEF BIZJAK,

upokojeni mizar,

iz Sevnice, Naselje heroja Maroka 32.

Pogreb s pogrebno mašo bo v soboto, 26. julija, ob 16. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 55. letu starosti umrla

LIDIJA DERŽIČ,

rojena Božič,

z Velikega Obreža.

Pogreb bo v soboto, 26. julija, ob 15. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo od petka, 25. julija, od 18. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 79. letu starosti umrl

IVAN POČEK st.

iz Globokega 18.

Pogreb bo v soboto, 26. julija, ob 15. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›