Osmrtnice

Dolenjska

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrla

BARICA SCHWEIGER,

rojena Vinski,

iz Črnomlja, Partizanska pot 6, nazadnje oskrbovanka Doma starejših občanov Črnomelj.

Pogreb bo v torek, 2. septembra, ob 16. uri na pokopališču v Vojni vasi. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji drugi mrliški vežici.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 90. letu starosti umrla

ROZA JURMAN,

rojena Deržič,

iz Dobove.

Pogreb bo v sredo, 3. septembra, ob 17. uri na pokopališču v Dobovi. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 63. letu starosti umrla

NADA LOKAR

iz Brežic.

Pogreb bo v četrtek, 4. septembra, ob 15. uri na pokopališču v Brežicah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 79. letu starosti umrl

VINKO PETELIN

s Črešnjic 63 pri Cerkljah ob Krki, nazadnje stanujoč pri hčerki Justini na Gorici.

Pogreb bo v torek, 2. septembra, ob 16. uri z mašo zadušnico v cerkvi svetega Marka, od koder ga bodo pospremili na pokopališče v Cerkljah ob Krki. Na dan pogreba bo od 9. ure dalje ležal v mrliški vežici v Bušeči vasi.

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše drage mame, babice in prababice

LJUDMILE KROŠELJ

iz Rigonc

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebej se zahvaljujemo zdravnici dr. Blaževičevi in patronažni sestri Božici za dolgoletno zdravljenje ter negovalnemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih dneh. Hvala nosilcem praporjev Društva upokojencev in Društva izgnancev, govorniku gospodu Jožetu Blažinču za izrečene besede slovesa, gospodu župniku za pogrebni obred in nosilcema križa, pevcem za zapete žalostinke, trobentaču gospodu Petelincu in pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba. Še posebej se zahvaljujemo družinam Petrič, Cvetkovič, Hribar in Hauer za vsestransko pomoč v teh težkih trenutkih. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani, pa vas posebej nismo imenovali in hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti do doma večnega počitka.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ne bomo tožili, ker si odšla,
hvaležni bomo, ker si bila.

Ob izgubi naše drage mame, tašče, babice, prababice in tete

IVANKE JAZBEC

iz Trnovca

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem iz Zabukovja, pogrebcem in praporščaku zveze borcev NOB. Hvala Cvetličarni Viktorija, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trnovec, sodelavcem Plastoforma Blanca in Doma upokojencev Sevnica. Posebej se zahvaljujemo Jožetu Baumkirherju in pravnukinji Anji Krajnc za ganljive besede slovesa ter sosedom Čepin in Bence za vsestransko pomoč. Hvala tudi tistim, ki jih nismo posebej omenili in vsem, ki ste se poslovili od naše drage mame in jo na pokopališču v Zabukovju pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage in dobre soproge, mame, tašče, babice in prababice

JOŽICE JOVANOVIĆ

iz Brežic

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vsak stisk roke, pisno in ustno besedo tolažbe. Hvala vsem, ki ste jo imeli radi, spoštovali in jo pospremili na zadnjo pot. Vsem in vsakemu posebej hvala.

Vsi njeni, ki jo pogrešamo

ZAHVALA

Ni te več na vrtu, ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši,
če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, brata, bratranca, starega očeta, strica in tasta

MARTINA SLIVŠKA

z Zgornjega Obreža 15

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, znancem in dobrim sosedom za nesebično pomoč, izrečena sožalja ter darovane sveče in svete maše. Zahvaljujemo se sodelavcem iz podjetja Vipap in sodelavkam iz podjetja Resistec za izrečena sožalja, podarjene sveče ter denarne prispevke. Zahvalo smo dolžni cvetličarni in pogrebni službi Žičkar za opravljene pogrebne storitve, g. Francu Novaku za čuteče besede slovesa, g. župniku za lepo opravljeno sveto mašo in obred, pevcem Ferenčak za petje pri sveti maši in vsem, ki ste nam v teh žalostnih dneh stali ob strani in nam kakorkoli pomagali ter ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Zapel je zvon tebi v slovo, poln bolečin,
ostaja praznina, molk in tišina.

Ob boleči in prerani izgubi našega dobrega in ljubečega moža, atija, sina in brata

MIRANA MLAKARJA

iz Ponikev

se iskreno zahvaljujemo Simoni, Alešu ter družini Oberč za nesebično pomoč v najtežjih trenutkih, celotnemu kolektivu Kopitarne Sevnica, vsem njegovim sodelavcem, prijateljem, kolektivu OŠ Sava Kladnika Sevnica, društvu vinogradnikov Studenec, pogrebni službi Blatnik, pevcem za čutno zapete žalostinke, izvajalcu Tišine, govornikom za lepe besede slovesa, gospodu župniku za lepo opravljen obred, gostilni Janc. Iskrena hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše ter vsem, ki ste našega dragega Mirana v tako velikem številu pospremili na njegovi prerani zadnji poti. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Bolečino se da skriti,
pa tudi solz ni težko zatajiti,
le ljubega atija nam nihče ne more vrniti.

V globoki žalosti: njegovi najdražji

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›