Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 27. letu starosti umrl

ANDREJ CEKUTA

iz Gorenjega Vrhpolja 20 pri Šentjerneju.

Pogreb bo v torek, 21. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Šmarju. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v mrliški vežici v Šentjerneju.

Bela krajina

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrl

JOŽEF HUTAR,

po domače Otarjev Jože,

iz Sadinje vasi pri Semiču.

Pogreb bo v nedeljo, 19. februarja, ob 14. uri na pokopališču Pri svetem Roku pri Semiču. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Posavje

Sporočamo žalostno vest, da je v 57. letu starosti umrl

JOŽE VOVK,

po domače Pepi,

z Gornjega Brezovega.

Pogreb bo v torek, 21. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

ZAHVALA

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
                      (T. Pavček)

13. februarja smo se na pokopališču v Cerkljah ob Krki poslovili od našega dragega moža, očeta, dedka, brata, tasta, bratranca in dragega prijatelja

MILANA KOVAČA,

humorista Aptahta,

iz Črešnjic 53 pri Cerkljah ob Krki.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in nam stali ob strani, tako v času njegove bolezni kot ob zadnjem slovesu od njega. Posebna hvala župniku farne cerkve Cerklje ob Krki za lep pogrebni obred, govorniku Matjažu Špilerju za ganljiv govor ob grobu, pevcem za zapete žalostinke in zaigrano Tišino, pogrebni službi Žičkar za organizacijo pogreba, praporščakom, Društvu invalidov Brežice in vsem drugim, ki ste sodelovali pri obredu. Hvala tudi zdravniku dr. Milanu Matiču in osebju negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za vso pomoč, ki ste jo nudili pokojnemu ob njegovi bolezni. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili v teh težkih trenutkih z nami, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Srce je omagalo, tvoj dih je zastal,
a nate spomin bo večno ostal.

Mnogo prezgodaj nas je zapustila naša ljuba mami, hčerka, sestra, teta, sestrična, nečakinja, soseda in dobra prijateljica

VLADKA BLAŽINČIČ,

rojena Debogović,

iz Loč.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, sodelavcem kolektiva Beti Dobova, sodelavcem Okrajnega sodišča v Brežicah, sodelavcem kolektiva Form tehnik, sodelavcem kolektiva TPV avto Brežice, sodelavcem Ključavničarstva Dorč, sodelavcem kolektiva Gostilne Šekoranja, sošolcem in učiteljem Osnovne šole Dobova in Osnovne šole Bizeljsko, sošolcem in profesorjem Srednje šole za gostinstvo in turizem Grm Novo mesto, sošolcem in profesorjem Srednje poklicne in strokovne šole Krško - Sevnica, članom TD Dobova in članom Lučke žlahte za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče, denarno pomoč, svete maše ter za topel stisk roke. Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Božici Hrastovšek, dr. Maji Ebert in osebju Onkološkega inštituta Ljubljana ter dr. Suzani Milenković in osebju Zdravstvenega doma Brežice za vso nudeno zdravstveno oskrbo. Iskrena hvala Biserki Čančer za ganljive besede slovesa in govorniku Igorju Pinteriču, pevcem Zvoka za zapete pesmi, Gasilskemu pihalnemu orkestru Loče pri Dobovi za zaigrane melodije slovesa, nosilcema križa in zastave, gospodu župniku Mateju Užmahu za lepo opravljen obred in pogrebni službi Žičkar. Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej, ki ga v zahvali nismo imenovali, pa ste nam v teh žalostnih trenutkih stali ob strani ter ste našo Vladko spoštovali, imeli radi in jo skupaj z nami v tako velikem številu pospremili na njeni mnogo prerani zadnji poti. Vsa toplina njenega srca bo za vedno ostala z nami!

Žalujoči: otroci Miha, Marko in Tina, starši Irena in Josip, sestra Jožica in brat Jože z družino

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, dedka, brata, strica in svaka

ALOJZA GRAMCA

iz Velikih Malenc

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem. Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, gospodu župniku Packu za pomoč pri organizaciji obreda ter brežiškemu župniku za poslednji obisk pri pokojniku. Iskrena hvala tudi osebju Splošne bolnišnice Brežice in pogrebni službi Žičkar. Zahvalo namenjamo tudi vsem ostalim za izrečena pisna in ustna sožalja, denarno pomoč, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili na njegovi zadnji poti. Ohranjajte ga v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Bremena v življenju te niso zlomila,
bolezen iz tebe moč je izpila,
za tabo ostala je velika praznina.

Ob boleči izgubi dragega moža in očeta

ALOJZA TOMAŽINA

iz Boršta

se iz srca zahvaljujemo osebju Splošne bolnišnice Brežice, oddelku interne II. Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, darovane sveče in svete maše. Hvala Pogrebni službi Žičkar za pogrebne storitve, gospodu župniku iz Cerkelj za lepo opravljen obred, sestram za obiske na domu, praporščakom in pevcem za lepo zapete žalostinke. Hvala vsakemu posebej, ki ste se v tako velikem številu poslovili od našega očeta in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči in nepričakovani izgubi naše drage žene, mame, babice, tašče, sestre, sestrične, sosede in prijateljice

NADE LOPATIČ,

rojene Novosel,

z Viher,

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih izrazili sožalje, nudili pomoč, nam kakorkoli stopili v bližino ter njej ob slovesu darovali cvetje in sveče. Posebna zahvala za tolažbo sorodnikom, sovaščanom Viher, številnim znancem, organiziranemu zboru nekdanjih sošolcev in učiteljici z Velike Doline, ki je v njihovem imenu spregovorila o spominih prijateljstva. Hvala župniku iz Leskovca g. Ludviku Žagarju za lep slovesni verski obred, pevcem Zvoka za čutno odpete pesmi, cvetličarni Žičkar in pogrebni službi Kostak za opravljeno storitev. Hvala vsem, ki ste se od naše drage Nade poslovili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

Sporočamo žalostno vest, da je v 73. letu starosti umrl

STANE CIZEL

iz Glogovega Broda 5a.

Pogreb bo v ponedeljek, 20. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Artičah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 83. letu starosti umrl

FRANC ŽVEGLIČ

iz Trnovca pri Zabukovju.

Pogreb bo v ponedeljek, 20. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Trbovljah. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 92. letu starosti umrla

JOŽEFA CIZEL,

po domače Cizlova Pepca,

iz Blatnega 11a.

Pogreb bo v nedeljo, 19. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Pišecah. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

MARIJA UREK

iz Spodnjega Starega Grada.

Pogreb bo v ponedeljek, 20. februarja, ob 15. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›