Osmrtnice

Dolenjska

Sporočamo žalostno vest, da je v 63. letu starosti umrl

VID GOLOB

iz Birčne vasi 25.

Pogreb bo v torek, 4. avgusta, ob 16. uri na pokopališču v Stranski vasi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje hvaležno odklanjajo.

Bela krajina

Posavje

ZAHVALA

Pride čas, ko si izmučeno srce želi le spati
in v večni sen odpotovati.

Ob boleči izgubi naše drage mame

ZOFIJE VOLOVEC

iz Mihalovca

se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste v dneh žalosti sočustvovali z nami. Hvala za tolažilne besede in stiske rok. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja, jo spoštovali, imeli radi in se od nje poslovili.

Vsi njeni, ki smo jo imeli radi

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka

RADA UMEKA

iz Sevnice

se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Iskrena zahvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in vaščanom njegovega rojstnega kraja Spodnje Mladetiče ter tudi Gostinskemu podjetju Sevnica, kjer je dolga leta delal. Zahvaljujemo se Posavskemu društvu seniorjev menedžerjev in strokovnjakov, še posebno pa njegovemu sevniškemu predstavniku Štefanu Senici, ki je v nagovoru opisal življenjsko pot Rada, od rojstva do smrti, z vsemi dosežki v družbenem in privatnem življenju. Prav tako se zahvaljujemo Društvu diabetikov Posavje in njihovi govornici ge. Ivani Krajnc, ki so izrazili tudi čustveno povezanost med seboj. Hvala Društvu upokojencev Sevnica, Društvu vinogradnikov Sevnica – Boštanj ter Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo. Posebej hvala Lovski družini Tržišče in njihovim rogistom za lovski poklon. Hvala še pogrebni službi Komunale Sevnica ter g. Vrtovšku za prijazen in sočuten odnos ter dobro organizacijo, in hvala cvetličarni Zelena Pika za lep aranžma. Posebno zahvalo pa želimo izreči sosedoma Marjeti in Romanu, ki sta ob njegovi bolezni v vsaki težavi in situaciji podnevi in ponoči priskočila na pomoč, če je bila potrebna. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja, ga spoštovali, imeli radi in se od njega poslovili.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Za vedno zaprla svoje trudne si oči,
a spomin nate v srcih še živi.
Celo svoje življenje ob nas si se smejala,
vliti ljubezen in voljo vsakemu si znala.
Zdaj v hiši ostala je praznina,
ostali so le spomini in bolečina.

Z globoko žalostjo in bolečino v srcih smo se poslovili od naše preljube mamice, žene, babice, sestre, tete, svakinje, tašče in botre

JOŽEFE – JOŽICE GORENC

iz Vrhovske vasi.

Z iskreno hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem za izrečena sožalja in sočutne stiske rok, za podarjene sveče, denarne pomoči ter svete maše. Posebna zahvala osebnemu zdravniku dr. Obradoviču, dr. Lačanovi, dr. Stariču in Intenzivnemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto ter brežiški urgenci. Hvala pevkam za lepo odpete žalostinke, Danilu Siterju za ganljiv govor, Pogrebni službi Žičkar ter župniku Ludviku za lepo opravljen obred. Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo poznali, bili del njenega življenja, jo imeli radi in se od nje na zadnji poti poslovili

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

Hvala mama za življenje,
hvala ti za vsaki dan,
prazna zdaj bo naša hiša,
ker te več ne bo nazaj.

Hvala mama, zbogom mama, so bile izrečene zadnje besede slovesa na pišeškem pokopališču, ko smo se poslavljali od naše drage mame, stare mame, tašče, tete in dobre sosede

ALOJZIJE RADANOVIČ

iz Blatnega 8.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečeno ustno in pisno sožalje, darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala gospodu dekanu Jožetu Špesu, duhovnikom Francu Rataju, Mateju Užmahu in Silvu Molanu za lepo opravljeni cerkveni pogreb. Hvala župnijskemu svetu za molitev rožnega venca, nosilcema praporja in križa, internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice, pogrebni službi Žičkar, pevcem za zapete pesmi, gospodu Arhu za zaigrano zadnjo melodijo, fotografu Juretu Ureku, društvu kmetic Brežice in gostilni Kocjan. Hvala govornikoma gospodu Martinu Dušiču in Silvu Molanu za prečudovite besede slovesa. Posebno zahvalo dolgujemo gospema Ivici Sotelšek in Teji Vogrinc za vsestransko pomoč. Hvala tudi Tonetu Sumraku za pomoč pri organizaciji pogreba, Mileni Dušič in vsem tistim ki ste nam kakorkoli pomagali. Hvala gospodu župniku Francu Rataju za sveto bolniško maziljenje in vsem, ki ste našo mamo obiskovali v času njene bolezni in ji krajšali trenutke trpljenja.

Žalujoči: sinova Ivan in Branko ter hčerka Slavica z družino

ZAHVALA

Ob izgubi našega 

IVANA HRASTOVŠKA

iz Bukoška

se iskreno zahvaljujemo vsem tistim, ki ste ga obiskovali za časa njegovega življenja ter vsem tistim, ki ste ga pospremili ob zadnjem slovesu, nam pa podarili prijazen stisk roke in darovali cvetje, sveče, denarno pomoč ter za svete maše v njegov spomin. Hvala njegovi osebni zdravnici ter osebju internega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja. Hvala gospodu župniku za pogrebni obred, govorniku za pogrebni govor, pevcem za poslednje pesmi, izvajalcu Tišine, praporščakom, gasilcem, borcem za vrednote NOB ter pogrebni službi in cvetličarni. Predvsem pa iskrena hvala sorodnikom, sosedom in prijateljem za vso nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Ob boleči, prezgodnji izgubi našega brata in sina

FRANCIJA BARBIČA

iz Gazic

se zahvaljujemo sosedom, vaščanom, župniku, gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba, obema govornikoma in pevcem za zapete žalostinke. Hvala tudi vsem, ki ste nam v težkih trenutkih kakorkoli pomagali.

Žalujoči: mama, brat in ostalo sorodstvo

Sporočamo žalostno vest, da je v 75. letu starosti umrl

FRANC DOBNIK

iz Sevnice.

Pogreb bo v torek, 4. avgusta, ob 15. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Arhiv rubrike Osmrtnice in zahvale ›

Osmrtnice na Dolenjskilist.si ›

Radijske osmrtnice in zahvale ›