Lokalne volitve 2018

Pravila za izrabo prostora v Dolenjskem listu ter na spletnih portalih dolenjskilist.si in lokalno.si izdajatelja Dolenjski list Novo mesto d.o.o. med volilno kampanjo 2. kroga županskih volitev

Časopisna hiša Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. s spletnima portaloma dolenjskilist.si in lokalno.si v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila, ki veljajo v času volilne kampanje za 2. krog županskih volitev, ki bodo 2. decembra.

S svojo uredniško politiko si bo Dolenjski list, ki je neodvisen in politično nevtralen časopis, prizadeval, da bo v interesu bralcev po uredniški presoji poročal o vseh pomembnejših dogodkih, povezanih z volitvami, in jih po potrebi tudi komentiral. O obsegu in vsebini novinarskih prispevkov se bo uredništvo odločalo samostojno, glede na pomen dogodka za javnost.

Vsi prispevki, povezani z volitvami, bodo označeni z nadnaslovom »2. KROG VOLITEV ZA ŽUPANA«.

Vsi organizatorji volilne kampanje in politične stranke lahko v Dolenjskem listu in spletnih straneh dolenjskilist.si ter lokalno.si zakupijo prostor in svoja promocijska sporočila objavijo kot oglas. Vsa plačana obvestila in promocijska sporočila bodo v časopisu posebej označena po zakonu o volilni in referendumski kampanji z obvezno navedbo naročnika. Na podlagi 50. člena Zakona o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren naročnik, za skladnost oglasa z zakonom in programsko zasnovo medija pa njegov izdajatelj. Vse podrobnosti o ceniku oglaševanja v času volitev dobite na e-pošti: oglasi@dol-list.si.

Med volilno kampanjo smo dolžni objavljati le odgovore in popravke na objavljene informacije, nenaročenih prispevkov in pisem bralcev, za katere bomo presodili, da vsebujejo predvolilna sporočila, ne bomo objavljali. Uredništvo si pridržuje tudi  pravico, da ne objavi odziva v rubriki Odgovori in popravki, če presodi, da avtor zlorablja rubriko za volilno kampanjo.

Ta pravila veljajo za časopis Dolenjski list in spletna portala  www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

Renata Žnidar,
odgovorna urednica Dolenjskega lista in spletnih portalov Dolenjskilist.si ter Lokalno.si