V skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavljamo

PRAVILA ZA IZRABO PROSTORA NA SPLETNIH PORTALIH DOLENJSKILIST.SI in LOKALNO.SI IZDAJATELJA DOLENJSKI LIST NOVO MESTO D.O.O. MED KAMPANJO ZA REFERENDUME

Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za izrabo prostora na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si v času trajanja referendumske kampanje, in sicer od 21. aprila do 5. junija 2011.

Oba spletna portala bosta referendume spremljala v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji ter s svojo uredniško politiko, ki je neodvisna in politično nevtralna. Uredništvo si bo prizadevalo, da bo uravnoteženo poročalo o kampanji pred referendumi o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.

V interesu bralcev bomo na omenjenih spletnih portalih po presoji uredništva poročali in komentirali o temah, povezanih z referendumi.

Za propagandna sporočila je mogoče na obeh spletnih portalih, Dolenjskilist.si in Lokalno.si, zakupiti prostor kot oglas (spletna pasica), ki bo kot tak tudi označen z obvezno navedbo naročnika. Za vsebino in ustreznost oblike v celoti odgovarja naročnik oglasa. Za vse podrobnejše informacije glede oglaševanja v času referendumske kampanje nas pokličite na tel. 07/39 30 514 ali nam pišite na ziva.soster@dol-list.si

Pritožbe in vse informacije glede izvajanja splošnih pravil v času kampanje sprejemamo v pisni obliki na uredništvo oz. e-naslov: mirjana.martinovic@dolenjskilist.si in tel.št. 07/39 30 513.

Pravila so objavljena na obeh portalih, www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si.

Mirjana Martinovič,
odgovorna urednica spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si

Jožica Dorniž,
v.d. direktorice izdajatelja, družbe Dolenjski list Novo mesto d.o.o.

V Novem mestu, 18. aprila 2011