DL: Nepravilno izplačani covidni dodatki - Denar bosta vrnili, a zgodbe ni konec

21.3.2023 | 14:40

Ivica Lozar: »Zaposleni so skupaj prejeli 403.000 evrov covidnih dodatkov.« (Foto: arhiv DL)

Ivica Lozar: »Zaposleni so skupaj prejeli 403.000 evrov covidnih dodatkov.« (Foto: arhiv DL)

Andreja Draginc: »Ne gre za nagajanje, izpolnjevali smo odločbo inšpektorata.« (Foto: osebni arhiv)

Andreja Draginc: »Ne gre za nagajanje, izpolnjevali smo odločbo inšpektorata.« (Foto: osebni arhiv)

Inšpektorat za javni sektor odločil, da morata direktorica DSO Metlika in njena namestnica, Ivica Lozar in Jerneja Šterk, vrniti dobrih devet tisoč evrov neupravičeno izplačanih covidnih dodatkov – Anonimno pismo zaposlenih – Zakaj ministrstvo menja svoje štiri predstavnike v svetu DSO?

Dom starejših občanov (DSO) Metlika so si mnogi Slovenci zapomnili leta 2020, saj se je tam še pred uradno razglasitvijo epidemije razširil covid-19, pri njih je bila tudi prva smrtna žrtev covida v Sloveniji. V teh dneh je DSO Metlika spet pod medijskimi žarometi in spet so razlogi povezani z epidemijo covida-19.

Direktorica doma in njena namestnica bosta v letu dni vrnili za dobrih devet tisoč evrov neupravičenih covidnih dodatkov.

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da sta si direktorica DSO Metlika Ivica Lozar in njena namestnica Jerneja Šterk v letih 2020 in 2021 neupravičeno izplačali covidne dodatke v vrednosti dobrih 9.000 evrov neto, za kar nista imeli pravne podlage v konkretnih sklepih sveta zavoda. Nedavno, 13. januarja, sta obe podpisali dogovor o vračilu covidnih dodatkov, ki bi jih po odločitvi inšpektorata morali vrniti že pred časom.

Sami sicer menita drugače, a sta po več kot letu dni pregovarjanj, inšpekcijskih nadzorov, izdajanja odločb in pritožb nanje s svetom DSO, inšpektoratom in z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti želeli končati te neznosne razmere, v katerih se ni več dalo delati, pove Ivica Lozar. Kar pa ne pomeni, da je zgodba končana.

»Umazanih igric imava dovolj. Denar bova v letu dni, kot je rok, vrnili, a zadeve ne bova pustili pri miru. Poiskali bova pravno pomoč, saj meniva, da gre za krivico in da sva bili do covidnih dodatkov upravičeni. Izplačilo je bilo po zakonu in upravičeno, manjkal je le sklep sveta zavoda, a mislili smo, da je zakon nad svetom zavoda. Po obisku inšpektorata sem tudi sama pridobila pravno mnenje, po katerem je podlaga za izplačila covidnih dodatkov vsem zaposlenim in vodilnima zakon o interventnih ukrepih za blažitev posledic epidemije,« pove direktorica in omeni, da ni zanemarljivo, da je s to »narejeno afero« očrnjeno ne le njeno in kolegičino ime, pač pa je slab glas neupravičeno padel tudi na DSO Metlika in vse zaposlene, »ki ves čas pridno delajo, in to za nizke plače«.

Anonimno pismo je bilo povod za preiskavo izplačil.

ANONIMNO PISMO

Novica o nezakonito izplačanih dodatkih za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije ter dodatku za delo v rizičnih razmerah obeh vodilnih v DSO Metlika je prišla z anonimnim pismom, pod katerim je bil podpis »zaposleni v domu«. Jeseni 2021 so ga prejeli v svetu zavoda, ta pa je zadevo odstopil v reševanje pristojnim organom.

Pisci anonimke med drugim trdijo, da covidnih dodatkov v nasprotju z vodilnima niso bili deležni delavci, pa so bili med epidemijo ravno tako izpostavljeni okužbam, delali so v sivih in rdečih conah in množično zbolevali. Direktorica to odločno zavrača.

ZAPOSLENI PREJELI DODATKE

»Zaposleni so med epidemijo skupaj prejeli 403.652 evrov. V inšpekcijskem pregledu se je izkazalo, da nepravilnosti ni bilo,« zatrdi Ivica Lozar in doda, da je takoj želela nagraditi požrtvovalnost vseh zaposlenih, za kar ji je dal zeleno luč tudi takratni minister za javno upravo Boštjan Koritnik. »Ministrstvo nam je potem pripravilo osnutke sklepov, te sklepe pa je potrdil svet zavoda in mislili smo, da je to v redu,« pove direktorica.

Zapletlo se je pravzaprav le z izplačili covidnih dodatkov po novem interventnem zakonu. To dokazuje tudi znesek zdajšnjega vračila – kot pove direktorica, sta ona in namestnica med epidemijo prejeli skupaj 19.336 evrov, vrniti pa morata okrog 9.000 evrov – Lozarjeva 4.691 evrov, Šterkova pa 4.368 evrov. »A tu bi svet zavoda lahko sprejel sklep za nazaj, saj je jasno, kaj smo delali,« meni direktorica.

TRIJE UGOVORI ZAVRNJENI

Predsednica sveta zavoda DSO Metlika Andreja Draginc pove, da je njihov organ glede na ugotovitve inšpektorata za javni sektor direktorico in namestnico pozval k vračilu sredstev. Vmes so bili vloženi trije ugovori direktorice, a kot zatrdijo na inšpektoratu, so bili vsi zavrnjeni kot neutemeljeni.

»Za izplačilo dodatkov obe vodilni nista imeli pravne podlage v konkretnih sklepih sveta javnega zavoda. Vračilo je bilo odrejeno že s prvim inšpekcijskim zapisnikom,« povedo na inšpektoratu za javno upravo.

Tudi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se strinja z inšpekcijsko odločbo. »Gospe sta zdaj podpisali dogovor o vračilu neupravičeno prejetih dodatkov in s tem se zadeva konča,« so zatrdili za Dolenjski list.

Andreja Draginc poudari, da je bil dogovor o vračilu sklenjen z njihovim velikim prizadevanjem šele 13. januarja letos. »A to je le podpis dogovora, ne še vračilo. Obema smo omogočili tudi daljši rok vračila,« pove in poudari, da je sklepe o dodatkih direktorice in njene namestnice sprejemala prejšnja sestava sveta zavoda, zdajšnji svet je začel delovati 26. februarja 2021.

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da so bili v DSO Metlika  neupravičeno izplačani covidni dodatki direktorici in njeni namestnici.  (Foto: spletna stran DSO)

Inšpektorat za javni sektor je ugotovil, da so bili v DSO Metlika neupravičeno izplačani covidni dodatki direktorici in njeni namestnici. (Foto: spletna stran DSO)

TEŽAVE Z NOVO PREDSEDNICO

Direktorica DSO Metlika Ivica Lozar pa meni, da so se pravzaprav vsi zapleti začeli z imenovanjem novega sveta zavoda in s predsednico Andrejo Draginc, ki je bila njena protikandidatka na razpisu za mesto direktorice DSO Metlika leta 2018, a ni uspela.

»Vseskozi nam otežuje delo, išče napake, imeli smo kup inšpekcij, KPK in podobno. Res je, da nam je svet zavoda nadrejen, a mi moramo delati v dobro doma. O vsem smo obveščali ministrstvo za delo. Nezanemarljivi so tudi visoki stroški sveta zavoda, ki je v vsem letu zasedal kar enajstkrat (štirikrat korespondenčno), kar je zneslo 4.500 evrov. Za naš zavod, ki komaj posluje pozitivno, je to veliko,« doda Ivica Lozar, ki ji mandat direktorice DSO Metlika poteče konec leta. Ta podatek po njenem mnenju ni zanemarljiv.

LETOS POTEČE MANDAT

Meni, da je za vsem skupaj morda celo težnja Andreje Draginc, da si pripravi ustrezne razmere za vnovično kandidaturo. Ta takšne očitke odločno zanika.

Zakaj ministrstvo za delo menja štiri svoje predstavnike v svetu zavoda?

»Tu se direktorica zavoda spušča na osebno raven in preusmerja pozornost. Dejstvo je, da je bilo izplačilo neupravičeno. Naj poudarim, da je ena od ključnih nalog direktorja zavoda tudi odgovornost za njegovo zakonito poslovanje,« pove Andreja Draginc. »Upam, da smo se iz tega primera vsi kaj naučili, in verjamem, da se bo vodstvo zavoda v prihodnje pozanimalo o zakonitosti ravnanja v podobnih primerih.«

MENJAVA ČLANOV

V zgodbi pa preseneča poteza ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je ustanovitelj zavoda DSO Metlika. Novembra lani je namreč objavilo razpis, s katerim želi zamenjati štiri svoje predstavnike v svetu zavoda, na čelu s predsednico Andrejo Draginc. Preostali trije so: Bernardka Krnc, Maja Pegam in Damir Stare. Svet zavoda je sredi svojega mandata, ki mu poteče šele 25. februarja leta 2025.

Ministrstvo na naša povpraševanja o razlogih za zamenjavo ne da konkretnih odgovorov. Pravi le, da lahko njihovim predstavnikom mandat preneha tudi pred iztekom, »če se ustanovitelj zavoda tako odloči«. In očitno se je. Dozdajšnji predstavniki ustanovitelja še niso prejeli obvestila o razrešitvi, povedo.

Na ministrstvu pa so tudi v pripravi novega akta, s katerim želijo še natančneje opredeliti imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete zavodov. »V tej povezavi bomo preučili tudi dozdajšnjo možnost, da neizbrani kandidat za direktorja zavoda ne more biti potem imenovan za predsednika oz. člana sveta javnega zavoda, kot se je to zgodilo v DSO Metlika,« pravijo.

»GARALI VSE DNI«

Direktorica DSO Metlika Ivica Lozar v pojasnjevanju okoliščin v zvezi z afero z dodatki spomni, v kako težkih razmerah so delali ob začetku epidemije marca 2020, ko o virusu nismo vedeli ničesar, ko ni bilo zaščitne opreme, ko je hudo zbolel njihov domski zdravnik in se je Zdravstveni dom Metlika odločil za samoizolacijo in bil prepuščen samemu sebi.

»Garali smo vse dni, da smo delali dobro, pa dokazujeta tudi posebno priznanje vlade našemu domu in priznanje socialne zbornice meni kot direktorici. Očitno so vsi videli naš trud, da smo dali vse od sebe,« pove in doda, da so zdaj pri njih razmere zaradi okužb s covidom-19 dobre in stabilne, kar je zasluga dobre precepljenosti stanovalcev in zaposlenih, se pa kot povsod srečujejo z drugimi respiratornimi okužbami.

Pri zaščiti proti covidu-19 jim zelo pomaga UV-robot, zadnja pomembna pridobitev pa je nova enota s 24 posteljami. Obe naložbi so uresničili z nepovratnimi evropskimi sredstvi.

Članek je bil objavljen v 4. številki Dolenjskega lista 26.  januarja 2023

Lidija Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava