DL: Župan Občine Šentrupert Tomaž Ramovš: Letos bodo investicije okrnjene

10.3.2023 | 14:40

Tomaž Ramovš

Tomaž Ramovš

Vodenje Občine Šentrupert je sredi decembra prevzel Tomaž Ramovš, ki je bil v prejšnjem mandatu občinski svetnik. Zaveda se, da so pred občino številni izzivi, predvsem pa se želi čim prej znebiti dolgov, ki bremenijo poslovanje občine.

Funkcijo župana opravljate nepoklicno. Kako zahtevno je vodenje občine usklajevati s službenimi obveznostmi v Ljubljani?

Moj običajni delovnik se začne ob šestih zjutraj in traja do osmih zvečer. S sodelavci iz občinske uprave uspešno usklajujemo delovne obveznosti za nemoteno delovanje občine. Obenem tudi načrtujemo aktivnosti, ki jih želimo skupaj z občinskim svetom izvesti v tem mandatu.

Kolikokrat tedensko ste v svoji pisarni na občini?

Običajno trikrat tedensko, ob sredah imam z občani tudi morebitne sestanke, saj želim, da je vsakemu omogočen neposreden stik z menoj ali občinsko upravo.

40-letni Tomaž Ramovš je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Pred leti je bil direktor občinske uprave Občine Šmarješke Toplice, zdaj pa je zaposlen v Družbi za razvoj investicij. V prejšnjem mandatu je bil občinski svetnik in do lanskega poletja tudi podžupan.

Občina Šentrupert je bila zadnja leta med najbolj zadolženimi slovenskimi občinami. Kakšno je zdaj njeno finančno stanje?

Občina se zaradi potez v preteklosti nahaja v nezavidljivem finančnem položaju. V decembru smo prejeli še odločitev sodišča glede tožbe v povezavi z Energetiko Šentrupert, da moramo plačati dolg v višini 90.000 evrov. Pokriti bo treba tudi račune, ki so jih izvajalci šele pred kratkim izstavili za svoje opravljeno delo. Lani je bilo tudi veliko naročil, na primer za obnove občinskih cest, čeprav sploh niso bile potrjene na občinskem svetu. Kljub temu bo treba račune plačati.

Sodišče je jeseni odločilo, da mora občina do družbe Polfin poravnati vse obveznosti, ki so nastale med županovanjem Ruperta Goleta. Z zamudnimi obrestmi v vseh teh letih so se povzpele na več kot milijon evrov. Nekaj terjatev je občina pod vodstvom prejšnjega župana Andreja Martina Kostelca že poplačala, koliko dolga pa je še ostalo in kako ga boste pokrili?

Glede Polfina imamo še skupnih obveznosti za približno 700.000 evrov. Smo v pridobivanju kratkoročnega posojila, da bomo lahko pokrili ta dolg.

Ali bodo zaradi tega trpele preostale naložbe?

Kratkoročno posojilo bo treba vrniti v tem letu, zato bodo vsekakor otežene preostale naložbe in poslovanje občine. Žal nas bodo nepremišljene odločitve iz preteklosti še nekaj časa bremenile, kar se bo še dolgo poznalo pri okrnjenih investicijah. Poudarjam, da se bomo s sodelavci trudili, da bodo tekoče obveznosti za delovanje občinskih nalog poravnane. Poleg tega se bomo zavzemali pridobiti dodatna sredstva iz drugih virov.

V nagovoru ob prevzemu županske funkcije ste poudarili, da se boste zavzemali za enakomeren razvoj občine. Katere so po vašem mnenju nujne investicije, ki se jih bo občina letos lotila?

Letošnje leto bo težje za nove naložbe; verjamem, da nam bo v prihodnje lažje. Ne glede na to bomo že v letošnjem letu nadaljevali projekte na področjih kanalizacije, vodooskrbe, razvoj gospodarskih con ter začeli pripravljati dokumentacijo za investicije, ki so ravno tako potrebne za razvoj celotne občine, kot so na primer nove športne površine, dom za starejše in drugo.

Kako kaže z novo vrtino v Kamnju, ki bo prinesla boljšo vodo za prebivalce Šentruperta in okoliških vasi?

Aktivnosti za vrtino v Kamnju bomo seveda nadaljevali v okviru finančnih zmožnosti občine, saj je ustrezna vodooskrba ena izmed največjih prioritet v tem mandatu.

Ob prevzemu funkcije ste podedovali tudi številne tožbe, ki jih ima občina odprte. Koliko jih je pravzaprav?

Občina bi se morala ukvarjati s svojim osnovnim poslanstvom, kar pa otežujejo številne tožbe, ki izhajajo večinoma iz preteklosti, še pred mojim predhodnikom. Večina tožb, v katerih je udeležena občina, je vezana predvsem na en subjekt – gre za tožbe na območjih Puščave, Prelesja, Zabukovja.

Županja Trebnjega in župan Občine Mokronog - Trebelno sta imenovala novega v. d. direktorja občinske uprave. Mogoče tudi vi razmišljate podobno?

Z razlogi glede kadrovskih menjav v sosednjih občinah nisem seznanjen, zato tega ne bi komentiral. Sam nisem izvedel nobenih kadrovskih menjav. Kot župan želim, da s sodelavci iz občinske uprave korektno sodelujemo in dosežemo tiste cilje, ki jih bomo začrtali z občinskim svetom. Po razgovoru s sodelavci in ugotovitvah, v kakšnem stanju je občina, sem na finančnem področju odobril začasno dodatno pomoč z namenom, da zadeve ustrezno uredimo za nadaljnje poslovanje občine.

Za kakovost prebivanja je pomembno tudi pestro družbeno dogajanje. Kako si boste kot župan prizadevali, da bi bilo še več prireditev, ki pripomorejo tudi k promociji občine?

Lahko pohvalim, da imamo Deželo kozolcev, ki jo moramo kot prepoznavno znamko občine še bolj približati obiskovalcem. Imamo konjeništvo, odlične vinarje, pevce, gasilce, nadobudne mlade in starejše. Treba bo najti sinergijo vseh, da bomo občino skupaj naredili še bolj družbeno prepoznavno. Želim, da v tem mandatu ustrezno poskrbimo za sodelovanje občine z društvi, da bodo ta še aktivnejša pri družbenem dogajanju. Prizadeval si bom, da bomo privabili še več obiskovalcev, kar je potrebno za naš lokalni razvoj na vseh področjih.

Članek je bil objavljen v 2. številki Dolenjskega lista 12.  januarja 2023

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava