DL: Županja Občine Trebnje Mateja Povhe - O parkomatih razmislek in analiza

26.2.2023 | 18:00

Mateja Povhe

Mateja Povhe

Vodenje Občine Trebnje je sredi decembra prevzela Mateja Povhe, ki je v drugem krogu lokalnih volitev prepričljivo premagala nekdanjega župana Alojzija Kastelica. Z novo županjo smo se pogovarjali o viziji razvoja občine, njenem pogledu na parkirno politiko v središču Trebnjega, načrtih za reševanje romske problematike ...

Ste se že navadili na novo delovno okolje?

Na novo delovno okolje sem se hitro navadila. Zagotovo mi je lažje zaradi delovnih izkušenj v občinski upravi in občinskem svetu.

Ob izvolitvi za županjo ste dejali, da boste hitro zavihali rokave in se lotili dela. Kakšna je vaša vizija razvoja občine Trebnje, kateri projekti bodo letos v ospredju?

Letos bodo v ospredju investicijska vlaganja v šolsko infrastrukturo, hkrati z vlaganji v cestno in komunalno infrastrukturo. Pri tem ne bomo pozabili na projekte za dvig kakovosti bivanja v občini in na reševanje varnih šolskih poti. Drugo je stvar prednostnega pomena in finančnih zmožnosti. Zagovarjam odprtost in preglednost delovanja s stalno komunikacijo z najširšo javnostjo na vseh ravneh javnih služb.

43-letna Mateja Povhe je bila zadnjih enajst let zaposlena kot pravnica v Domu starejših občanov Trebnje, v času epidemije je bila eno leto tudi v. d. direktorice tega javnega zavoda. V lokalni politiki ni novinka. Pred tem je bila skoraj devet let zaposlena v občinski upravi Trebnje, zadnja dva mandata je bila tudi občinska svetnica in predstavnica občine v več svetih javnih zavodov.

Osrednja naložba bo verjetno razširitev telovadnice pri Osnovni šoli Trebnje. Kdaj predvidevate, da bodo tam zabrneli stroji?

Občina trenutno še nima odkupljenega zemljišča za izvedbo naložbenega projekta, kar bo ena od prvih nalog v januarju. V izdelavi je projektna dokumentacija, ki bo podlaga za izdelavo naložbene dokumentacije, v kateri bo tudi opredeljen terminski načrt izvedbe.

Občina Trebnje je pred dobrim letom in pol na nekaterih javnih parkiriščih v Trebnjem postavila parkomate. Nekateri niso zadovoljni s spremembo prometnega režima, češ da je to nepotrebno. Kakšen je vaš pogled na to, se morda obetajo kakšne spremembe?

Da. Ocenjujem, da z veljavnim parkirnim režimom ni bil dosežen namen parkirne politike. Zdaj je čas za evalvacijo, v katero bo vključena tudi javnost. S podatki o zasedenosti, frekvenci menjav in vrsti uporabnikov parkirnih površin ob različnih urah dneva in z analizo parkirnega utripa bomo dobili dejansko sliko potreb. S poznavanjem parkirnega utripa bomo potem lahko ocenili, kako se obstoječa ponudba parkirišč sklada z občinsko prometno politiko, in načrtovali, kakšna naj bosta nova parkirna politika in parkirni režim.

Prebivalce krajevne skupnosti Račje selo skrbi, kaj se v zadnjih letih dogaja v romskem naselju Vejar, v katerem živi približno 350 Romov. Bojijo se, da so zadeve tam ušle izpod nadzora. Kako se boste lotili reševanja romske problematike, da se razmere ne bi še poslabšale?

Najprej je treba izvesti ukrepe za preprečevanje nenadzorovanega širjenja naselja. Stalna naloga pa so ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, ki so v pristojnosti državnih organov. Na drugi strani moramo povečati vključenost romskih otrok v vzgojne in izobraževalne programe in povečati vključenost Romov v programe izobraževanja odraslih. To pa zato, da odvisnost od socialnih transferjev ne bo večinsko sprejet način življenja, zaradi česar ti ne dosegajo svojega namena.

Kako kaže z gradnjo novega kulturnega centra in kako bo občina v tem času poskrbela za kulturnike, ki poudarjajo, da nimajo primernih prostorov za izvajanje svojih dejavnosti?

Podpiram načrte za nov kulturni center v Trebnjem, ki bo služil širši javnosti za kulturno dejavnost in zagotovil kakovostne prostorske razmere za kulturno ustvarjanje. Vendar bo treba z izvedbo projekta zaradi njegove visoke ocenjene vrednosti, ki presega 12 milijonov evrov, počakati do pridobitve zunanjih virov financiranja v pretežnem delu. Do takrat sta prostorski rešitvi predlani prenovljena dvorana Kulturnega doma Trebnje, ki jo je občina najela od Župnije Trebnje, in dvorana Stik na Goljevem trgu 1. Za organizacijo kulturnih prireditev na prostem v toplejših mesecih pa je primeren prostor ploščad Parka likovnih samorastnikov Trebnje. Način, kako je lahko občina prijaznejša do kulturnih ustvarjalcev, so tudi postopki in merila za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna, pri čemer je tudi še nekaj prostora za izboljšave.

Na mesto v. d. direktorja občinske uprave ste imenovali mag. Janeza Zakrajška. Se v občinski upravi obetajo še kakšne spremembe?

V pripravi je reorganizacija občinske uprave, da bi vzpostavili učinkovito organizacijsko strukturo, ki bo zagotavljala operativnost in uspešno izvajanje nalog. Predvideva se oblikovanje oddelka za naložbe, v katerem se bodo opravljale tudi naloge razvojne projektne pisarne.

Članek je bil objavljen v 1. številki Dolenjskega lista 5.  januarja 2023

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava