Za boljšo zaposljivost mladih Posavcev

14.1.2023 | 11:20

Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje Nataša Šerbec (Foto: P. Perc)

Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje Nataša Šerbec (Foto: P. Perc)

RRA Posavje na razpisu Norveškega finančnega mehanizma s projektnimi partnerji junija lani pridobila pol milijona evrov nepovratnih sredstev – Za izzive brezposelnosti mladih in dopolnitev večletnega projekta Posavske štipendijske sheme

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v vlogi nosilca programa izobraževanje – krepitev človeških virov v Uradnem listu RS objavila javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Prijavljeni projekti prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh (ne)formalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 odstotkov vseh upravičenih izdatkov. Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je tako z uspešno prijavo pridobila nepovratna sredstva v višini 499.997 evrov za projekt vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje. »V projektnem partnerstvu, ki ga sestavlja RRA Posavje kot vodilni partner in prijavitelj projekta, sodelujejo Občina Krško, Mladinski center Krško, Ljudska univerza Krško, Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško in norveški partner socialno podjetje Collective Innovation iz Osla, bomo naslovili izzive brezposelnosti mladih v regiji in si prizadevali ustvariti edinstveno okolje za opolnomočenje mladih, kar bo še dopolnilo uspešen večletni projekt Posavske štipendijske sheme,« poudarja direktorica RRA Posavje mag. Nataša Šerbec.

Dvoletni projekt, ki se je pričel junija lani in se bo zaključil aprila 2024, predstavlja inovativen pristop na področju pridobivanja kompetenc za boljšo zaposljivost mladih in kariernega usmerjanja v regiji Posavje. Cilj projekta je preko aktivnosti povezovanja lokalnih organizacij in mladih, usposabljanja mladinskih delavcev, izvedbe dogodkov za mlade, priprave interaktivnih strokovnih vsebin, ureditvijo namenskega prostora in spletne platforme vzpostaviti celovito in digitalno podprto podporno okolje za izboljšanje zaposlitvenih potencialov mladih v regiji Posavje, še pojasnjuje direktorica. Pomembno aktivnost projekta predstavlja tudi ureditev oz. obnova namenskih prostorov na podstrešju Mencingerjeve hiše, kjer se nahaja RRA Posavje, za katero je projektni partner Občina Krško pridobila 140.000 evrov nepovratnih sredstev.

P. P.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava