DL: Prihodnost šentjernejskega sejma - kaj bo z njim?

29.12.2022 | 12:30

Gašper Bregar (Foto: L. M.)

Gašper Bregar (Foto: L. M.)

Občina in EDŠ vidita prihodnost v ureditvi tržnice za prodajo, izobraževanja, kmečke ženske … – Iščejo lokacijo

Šentjernejski sejem z dolgoletno tradicijo je danes vse drugo, kot je bil nekoč, česar se v občini zavedajo, a zanj še niso našli prave rešitve. O tem so svetniki razpravljali tudi eni izmed zadnjih sej občinskega sveta, na kateri so sprejeli program dela javnega podjetja EDŠ Šentjernej za letošnje leto.

Franc Hudoklin je spraševal, kakšni so vizija in načrti občine in EDŠ glede Šentjernejskega sejma, ki ga je po zadnjem obisku označil za mrtvilo. »Nekaj je treba narediti. Treba se je usesti skupaj in potegniti pod črto, kakšni so stroški, prihodki, kaj narediti.«

Sejem je tradicija šentjernejske doline, a ga upravljavec vidi v manjši obliki, kot tržnico, na kateri bi se vsako drugo in četrto soboto v mesecu prodajali izdelki in pridelki s šentjernejskega polja. Sodobno tržnico pa bi lahko koristili ne le za sejem, ampak tudi za izobraževanja; tam bi imelo svoj domicil društvo kmečkih žensk, lahko bi deloval kak lokal itn. A za to je treba najprej vzpostaviti pogoje, da se to sploh lahko dogaja,« je dejal direktor JŠ EDŠ Gašper Bregar.

Pred leti so že imeli podobne načrte, a so neuspešno kandidirali za evropska sredstva. Nato je problematika sejma poniknila, a župan Jože Simončič podpira idejo o tržnici. »Iščemo lokacijo, ki jo bomo z novim prostorskim načrtom umestili v Šentjernej, razmišljamo pa tudi o nekem sodelovanju tržnice in novega centra Kmetijske zadruge, ki se bo predvidoma v prihodnjem obdobju gradil v Šentjerneju,« pove.

Bregar po uspešnem Jernejevem šentjernejskem sejmu za prihodnje napoveduje tudi tematske sejme.

Simončič delo EDŠ ocenjuje pohvalno. Že dobro leto upravlja s centralno čistilno napravo v Šmalčji vasi, po novem tudi z vsemi pokopališči v občini. »Želimo le še širiti obseg njihovih dejavnosti, predvsem pri čiščenju odpadnih voda sta to še odvoz gošč, širitev infrastrukture in upravljanje tega širšega omrežja, v načrtu imamo sprejetje operativnega plana, ki predvideva kar nekaj skupnih vaških čistilnih naprav, ki jih bo prav tako upravljalo javno podjetje,« pojasni prvi mož občine.

Članek je bil objavljen v 45. številki Dolenjskega lista 10. novembra 2022

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava