DL: Urejanje Štritovskega jezera - Ne želijo si množičnega turizma

16.11.2022 | 13:20

Štritovsko jezero ob vasi Štrit, v bližini Krakovskega gozda

Štritovsko jezero ob vasi Štrit, v bližini Krakovskega gozda

Štritovsko jezero bodo v nekaj letih celostno uredili – Idejna zasnova: sprehajalna pot, pomol s privezi za čolne, ribolov, opazovalnice za ptice – Kozolec za dogodke – Objekt s kavarno, igriščem, oboro, prostor za piknik – Denar od drugod?

Škocjančani oz. še bolj Bučklanarji so ponosni, da imajo naravni biser z velikimi turističnimi možnostmi – Štritovsko jezero. Dolgo časa niso preveč želeli, da bi se celoten prostor uredil in bi se tam kaj dogajalo. Jezero, ki ga obiskujejo tudi ribiči, je bilo bolj kraj poletnega druženja in kopanja domačinov, pozimi pa drsanja.

Z menjavo generacij pa se stvari očitno spreminjajo. Krajani, ki so v zadnjih dveh letih tam že marsikaj postorili, so postali navdušeni nad načrti Občine Škocjan, ki se je že lotila idejne zasnove območja. Pripravilo jo je ljubljansko podjetje Urbi, d. o. o.

V škocjanski občini tako odločno stopajo na pot turističnega razvoja območja, velikega približno tri hektarje. Okrog Štritovskega jezera, ki je nastalo, ko je meteorna voda zalila opuščeno glinokopno jamo, nameravajo urediti krožno rekreacijsko sprehajalno pot z izobraževalnimi vsebinami o flori in favni te naravne vrednote, razviti želijo tudi turistično ponudbo. V območju urejanja ni kulturne dediščine, ni vodovarstvenega ali poplavnega območja.

Rok Petančič in Judita Thaler (Foto: L. M.)

Rok Petančič in Judita Thaler (Foto: L. M.)

Jezero, ki je globoko od 10 do 15 metrov, je v lasti občine, prav tako zahodna lokalna cesta, obvodni prostor pa je delno v lasti Ribiške družine Sevnica in delno zasebnikov. Občina se z zasebnimi lastniki že pogovarja glede možnosti odkupa zemljišč, potrebnih za javno ureditev.

SPREHAJALNA POT, OPAZOVALNICE ...

Judita Thaler, odgovorna vodja priprave idejne zasnove, pove, da je okrog jezera načrtovana sprehajalna pot s senčnicami, klopmi in interaktivnimi izobraževalnimi tablami. Obiskovalci se bodo do območja podali z manjšega parkirišča, ki ga načrtujejo ob uvozu. Na severnem delu v bližini gozda je predviden prostor za meditacijo. Urediti nameravajo tudi pomol s privezi za čolne in poskrbeti za ribolovno območje in opazovalnico za ptice.

»Blizu jezera je kozolec, ki ga bomo obnovili in uredili v nadkrit večnamenski prostor za turistične dejavnosti. Mišljen je kot učilnica v naravi, nadstrešnica, senčnica, pod njim bi lahko potekale različne delavnice in učne ure,« pove Judita Thaler. Na območju je načrtovan tudi večji dvoetažni objekt s kavarno in letno teraso, kjer bi bile na voljo sanitarije. Zraven je primeren prostor za otroško igrišče z igrali. Popestritev za najmlajše bi bila tudi obora z domačimi živalmi, prijetno preživljanje prostega časa v idiličnem okolju pa bo omogočal tudi prostor za piknik z urbano opremo.

»Gre za naravno vrednoto z izjemnimi turističnimi možnostmi in za jezero bodo v bodoče prav gotovo vedeli mnogi,« meni sogovornica.

KRAJANI ZADOVOLJNI

»Ne mi ne krajani si tu ne želimo množičnega turizma, ampak zmernega. Štritovsko jezero opevamo že vrsto let kot turistični biser in priložnost, a dokler ne začneš projekta, idejne zasnove, ni nič,« meni škocjanski župan Jože Kapler, ki je zadovoljen, da so lastniki zemljišč in krajani naklonjeni idejni zasnovi, nekateri tu vidijo tudi tržno priložnost, nedvomno pa gre za dodano vrednost tega prostora.

Občino po besedah Roka Petančiča, višjega svetovalca za projektno delo v občinski upravi, v prihodnje čakata odkup potrebnih zemljišč in pridobitev potrebne dokumentacije za prijavo ureditev na različne javne razpise za pridobivanje sofinancerskih sredstev. Da si želijo gradbeno dovoljenje pridobiti še letos, nato pa bodo iskali priložnost za sofinanciranje »mehkih vsebin«, pove tudi župan.

V prvi fazi – ta pomeni ureditev pešpoti, opazovalnic, igral, kozolca, parkirišč itd. – računajo na kakih 100 tisoč evrov nepovratnih sredstev, kar je polovica potrebnega. Če bodo uspešni, bi se dela lahko začela že prihodnje leto. V nadaljevanju sledi preostali del načrta z gostinskim objektom, za katerega bo potreben upravljavec, kar občina nedvomno ne bo, poudari župan.

Članek je bil objavljen v 39. številki Dolenjskega lista 29. septembra 2022

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava