Potrditev 20-letnega prijateljstva in sodelovanja slovenskih častnikov

3.10.2022 | 14:45

Podpis listine o prijateljstvu, 14. 09. 2002

Podpis listine o prijateljstvu, 14. 09. 2002

Skupinska slika pred muzejem

Skupinska slika pred muzejem

Miha, Zlatko, Rafko, Tone s plaketami

Miha, Zlatko, Rafko, Tone s plaketami

V okviru Zveze slovenskih častnikov, ki pod tem imenom deluje od leta 1993, delujejo občinske in območne organizacije, ki ohranjajo in spodbujajo pridobivanja znanj potrebnih za obrambo države. Medsebojno sodelovanje med organizacijami poteka na različnih dogodkih. 14. septembra 2002 je bila podpisana listina o prijateljstvu med območnima organizacijama zveze slovenskih častnikov Maribor in Novo mesto. S tem se je formalno potrdilo zelo dobro sodelovanje na različnih skupnih dogodkih. Listino sta podpisala takratna predsednika Jože Škof in Rafael Križman. Sodelovanje se je razširilo tudi na sodelovanje s častniki iz Metlike, Brežic, Nove gorice, Litije in Brežic.

V soboto, 1. oktobra, je bilo v organizaciji Območnega združenja slovenskih častnikov Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Straža in Žužemberk srečanje članov predsedstev iz Maribora, Brežic, Bele krajine in Novega mesta. Zbrali so se člani predsedstev iz leta 2002 in sedanjih predsedstev.

Srečanje je potekalo v Mirni Peči. Na začetku je udeležence pozdravil tudi podpredsednik Zveze slovenskih častnikov Bojan Šoper. Ob prijetnem pogovoru so se udeleženci okrepčali z izdelki Društva podeželskih žena Mirna Peč. Udeleženci so si ogledali Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Pred muzejem jih je pozdravil gospod Damjan Zupančič, podžupan občine Mirna Peč. Po spoznavanju življenja in dela obeh dolenjskih velikanov je sledilo prijetno druženje, kjer so obujali spomine na preteklo sodelovanje. Sodelovanje, ki je zajemalo udeležbo na Pekrskih dogodkih, pohode na Trebelno, spusta po reki Kolpi in še veliko skupnih aktivnosti, ki še vedno potekajo. Pred nami pa je še veliko novih skupnih dogodkov.

Besedilo: Vasko Maraš
Fotografije: Dušan Hočevar

Galerija

_01_Podpis listine o prijateljstvu, 14 09 2002
_02_Listina o sodelovanju med OZSC Novo mesto in Maribor
_03_Dobrodoslica udelezencem
_04_Jutranja pogostitev
_05_Pozdrav Mihe Butaren castnega predsednika ZSC
_06_Pozdrav podpredsednika ZSC Bojana Sopra
_07_Pozdrav Rafka Krizmana, predsednika OZSC Novo mesto 2002
_08_Pozdrav Zlatka Partlica, sekretarja OZSC MB 2002
_09_Skupinska slika pred muzejem
_10_Pozdrav podžupana obcine Mirna Pec
_11_Priprave na pevski nastop
_12_Pri spomeniku Toneta Pavcka
_13_Vse najboljse, Miha
_14_Miha, Zlatko, Rafko, Tone s plaketami

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava