Seja Koordinacijskega sosveta načelnice Upravne enote Krško

1.10.2022 | 10:50

Lidija Božič (Foto: gov.si)

Lidija Božič (Foto: gov.si)

Na povabilo načelnice Upravne enote Krško, mag. Lidije Božič, se je 22. 9. 2022 sestal koordinacijski sosvet načelnice, ki je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o državni upravi z namenom sodelovanja med upravno enoto (UE), občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter osebami javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo upravne naloge za območje upravne enote.

Seje sta se udeležila župan Občine Krško, mag. Miran Stanko, in podžupan Občine Kostanjevica na Krki v funkciji župana, Robert Zagorc, ter predstavniki državnih organov, ki izvajajo naloge na območju, ki ga pokriva UE Krško, in sicer Policijske uprave Novo mesto, Policijske postaje Krško, Centra za socialno delo Posavje, Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote (OE) Sevnica, Finančne uprave RS, Finančnega urada Brežice, Direktorata za obrambne zadeve, Uprave za obrambo Novo mesto, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Izpostave Krško, Agencije za javno pravne evidence in storitve, Izpostave Krško, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, OE Novo mesto, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Krško, ter vodje oddelkov UE Krško.

Načelnica UE Krško je predstavila informacije o aktualnem dogajanju, spremembah, novostih in trendih v poslovanju ter rezultate in izzive na posameznih delovnih področjih. S podobnimi temami so sodelovali tudi ostali navzoči. Razprava je potekala o aktualnih vsebinah in sodelovanju organov na lokalnem nivoju. Ugotovitev prisotnih članov koordinacijskega sosveta je, da organi dobro sodelujejo in rešujejo tekočo problematiko v skladu z možnostmi in pričakovanji.

UE Krško

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava