DL: Za počitniški dom s 15. apartmaji le dva tisočaka na leto (toliko, kot v sezoni le za en apartma mesečno!)

14.8.2022 | 20:00

Hišo z 19 namestitvenimi enotami (desno) sredi Poreča občina oddaja  zasebniku za vsega 2.000 evrov letne najemnine. (Vir fotografije:  spletna stran družbe Futurum)

Hišo z 19 namestitvenimi enotami (desno) sredi Poreča občina oddaja zasebniku za vsega 2.000 evrov letne najemnine. (Vir fotografije: spletna stran družbe Futurum)

Računsko sodišče pri poslovanju žužemberške občine ugotovilo več nepravilnosti – Največ se jih nanaša na oddajo in prodajo občinskega premoženja, javna naročila in na nadzor nad zadolževanjem občinskih podjetij – Osem popravljalnih ukrepov

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Žužemberk za leto 2020 izreklo negativno mnenje. Največ kršitev se nanaša na oddajo in prodajo občinskega premoženja, javna naročila in na nadzor nad zadolževanjem občinskih podjetij, ki ga občina ni izvedla v celoti.

Računsko sodišče je občini priporočilo osem popravljalnih ukrepov, ki jih bo ta, kot poudarjajo na Občini Žužemberk, upoštevala. Revidirano obdobje se sicer nanaša na drugo leto županovanja Jožeta Papeža, kar po mnenju odgovornih na občini kaže, da se vseh zadev, ki se vlečejo iz preteklosti, ne da rešiti v dveh letih.

Revizorji so med drugim ugotovili, da je občina v letu 2020 prodala zemljišče, ne da bi ga vključila v letni načrt razpolaganja, v več primerih pa pri oddajanju občinskih prostorov oz. dela zemljišča v brezplačno uporabo za to niso bili izpolnjeni pogoji. Kot je pojasnil župan Papež, je občina res prodala zemljišče, ki je v naravi kolovozna pot, na kateri stoji objekt in je zato neprevozna. Parcelo so sicer vključili v letni načrt prodaje v letu 2019, postopek pa se je končal v naslednjem letu, kar je edini razlog, da je ni bilo v letnem načrtu za leto 2020.

Kar se tiče oddaje prostorov v brezplačen najem, pa gre za uporabo prostorov v objektu na naslovu Grajski trg 26. »Tu so društva podala pisne prošnje za uporabo teh prostorov. Komisija za vloge in pritožbe je marca 2009 sprejela sklep, da se društvom odobri brezplačna souporaba teh praznih prostorov vse do obnove objekta in da jih pred obnovo takoj izpraznijo. Gre za tri društva – Radioklub Žužemberk, TD Suha krajina in Društvo upokojencev Žužemberk. Z vsemi je bil podpisan sporazum o souporabi, in ne najemna pogodba, kar je tudi navedeno. Omemba računskega sodišča, da dve društvi nista izpolnjevali pogojev, pa je vezana na to, da ima le Radioklub status, da deluje v javnem interesu, in čeprav tudi preostali društvi izpolnjujeta te naloge, statusa žal nimata,« pojasnjuje Papež. Tudi s ŠD Loka Žužemberk so podpisali sporazum o souporabi igrišč za odbojko na mivki glede na skupni interes o skrbi za igrišča in izvajanje športnih dejavnosti. V sporazumu iz leta 2010 je navedeno, da to nikakor ne pomeni najema, je poudaril.

ZA POČITNIŠKI DOM LE DVA TISOČAKA

Pri oddaji počitniškega doma v Poreču na Hrvaškem, ki ima 15 apartmajev, za letno najemnino 2.000 evrov je računsko sodišče menilo, da ta ne ustreza dejanski vrednosti najemnine, s čimer občina ni spoštovala načela gospodarnosti. »Ob upoštevanju podatkov Ministrstva za javno upravo o najemninah počitniških enot na Hrvaškem bi mesečna najemnina v glavni sezoni samo za en apartma ob polni zasedenosti znašala med 1.550 in 1.750 evri,« so zapisali v revizijskem poročilu.

»Občina se je že pred letom 2020 ukvarjala s smotrnim oddajanjem doma v najem (hrvaškemu podjetju Futurum, op. a.). Dejstvo je, da se s funkcionalno rabo nepremičnine ta tudi ohranja. Seveda se pri tem postavljajo različni vidiki, saj dom stoji v središču Poreča, kjer je otežen dostop z osebnim vozilom, parkirišče pa je oddaljeno nekaj 100 metrov. Prav tako smo se v letu 2020 spoprijemali s covidnimi razmerami, pri čemer smo kot lastniki imeli težavo s pridobitvijo najemnine, saj zaradi razmer ni bilo nočitev. Na seji v marcu so svetniki potrdili najemnino za leto 2022 v vrednosti 2.000 evrov. V povezavi z izrečeno nepravilnostjo pa se bo treba odločiti, kako naprej. Obstaja več možnosti, vsekakor pa se bomo potrudili, da bomo iztržili kolikor mogoče največ,« so menili na občini.

PREDRAG PLATO ZA POLIGON

Revizorji so med drugim tudi ugotovili, da je občina ustanovila brezplačno stavbno pravico na nepremičnem premoženju, čeprav za to niso bili zakonsko določeni pogoji. Po pojasnilih so to podelili za izgradnjo gasilskega poligona, zajetega v OPPN Klek. »O tem bi bilo sicer treba izpeljati vse potrebno za uskladitev pogodbe o brezplačni ustanovitvi stavbne pravice, kar je bilo z odločanjem na seji občinskega sveta tudi že nekako popravljeno,« je povedal direktor občinske uprave Tomaž Hrastar. S Klekom oz. z ureditvijo tamkajšnjega platoja pa je povezana še ena ugotovitev revizorjev, in sicer da so s sklenitvijo aneksa prevzeli za dobrih 72.000 evrov več obveznosti, kot so za ta namen imeli na proračunski postavki. »Zadevo je po prijavi preiskoval Sektor kriminalistične policije, podana je bila prijava tudi nekaterim drugim organom, a vendar nobeden od preiskovalcev ni ugotovil nepravilnosti. Dejstvo je, da se po sklenjeni pogodbi za ureditev platoja izvajanja del ni dalo ustaviti, zato smo naložbo izvedli v skladu z javnim razpisom oziroma s ponudbo, ki jo je podal najugodnejši ponudnik. Računsko sodišče v tem primeru očitno ugotavlja drugače, kot je ugotovilo tožilstvo,« je dodal Hrastar.

Glede očitka, da na Občini Žužemberk niso v celoti izvajali nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja, pa so pojasnili, da se ta nanaša na nakup šolskega minibusa v vrednosti 41.660 evrov. »Osnovna šola Prevole je zaradi okvar starega nujno potrebovala novo vozilo. Postopek nakupa z lizingom je vodila šola. Skrbnik na občini je bil seznanjen z nakupom vozila po zakupni pogodbi, saj je občina izdala sklep o izplačevanju obveznosti. Očitajo nam, da občinski svet ni sprejel sklepa o zadolžitvi,« je povedal direktor občinske uprave.

»Kljub negativnemu mnenju, ki ga je izreklo računsko sodišče, smo prepričani, da občani na trenutno delo občine gledajo drugače in si zagotovo še naprej želijo pozitivnega vzdušja in pristopa pri vodenju občine, kot so ga bili sicer deležni pred letom 2019,« je še poudaril župan Jože Papež.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista 7. julija 2022

Mojca Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava