DL: Nad postajo - komunalni prispevek bo zelo visok

8.8.2022 | 12:30

Sonja Klemec Križan

Sonja Klemec Križan

Zaradi zahtevnega terena in cen gradnje je vrednost gradnje infrastrukture za stanovanjsko območje Nad postajo v Mirni Peči dosegla 3 milijone evrov – Gradbeno dovoljenje naj bi občina dobila do jeseni – Zanimanje za gradnjo veliko

Prvo od treh stanovanjskih območij v Mirni Peči bo, kot kaže, po letih prizadevanj le postalo resničnost. Občinski podrobni prostorski načrt za območje Nad postajo je bil sprejet pred več kot desetletjem, lani pa so končno dokončali komasacijo zemljišča, kar je pogoj za komunalno urejanje območja. To bo zaradi zahtevnega terena in trenutnih visokih cen gradnje drago, zato bo visok tudi komunalni prispevek.

»Teren stanovanjskega območja je zelo zahteven, zato je temu ustrezno izdelan tudi končni projekt za gradnjo potrebne javne infrastrukture. Na roke nam ne gredo niti trenutne cene gradbenega materiala in storitev. Zaradi vsega tega je vrednost naložbe dosegla kar tri milijone evrov. Program opremljanja sicer predvideva gradnjo ceste in pločnika, oporne zidove, javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod, elektro in telekomunikacijske vode, ekološke otoke, skratka vse, kar potrebuje sodobno stanovanjsko območje,« je pojasnila direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan. Na občini pričakujejo, da bodo od Upravne enote Novo mesto gradbeno dovoljenje prejeli do jeseni.

Po sprejetem programu opremljanja naj bi javno infrastrukturo zgradili do konca leta 2026. »To je daleč, hkrati pa glede na vrednost naložbe zelo blizu. Z vodovodnim sistemom smo kandidirali za sredstva za okrevanje in odpornost, če nam uspe, lahko pridobimo 50 odstotkov sofinanciranja za gradnjo vodovoda. A vodovod je pravzaprav najcenejši del naložbe, zato bomo morda morali iskati premostitvena finančna sredstva. Mogoče pa se pokažejo možnosti za pridobivanje nepovratnih sredstev za gradnje stanovanjskih območij za mlade družine, za komunalno opremljanje, ceste … Morda bomo lahko za del naložbe sklenili pogodbo o komunalnem opremljanju z lastniki zemljišč,« je možnostih razmišljala direktorica občinske uprave in dodala, da so postavljeni pred zelo velik izziv, kako najhitreje in z najmanjšimi možnimi obremenitvami proračuna opremiti stanovanjsko območje.

Povpraševanje za zemljišča na območju Nad postajo je veliko. Po njenih besedah je že kar velik del območja odprodan potencialnim investitorjem, ti pa seveda želijo čim prej začeti graditi. Ko bo izdano gradbeno dovoljenje za javno infrastrukturo, bodo za individualna gradbena dovoljenja vlagali tudi lastniki zemljišč.

»Ker gre za najboljši prostor v Mirni Peči za gradnjo stanovanjskih hiš in za zelo drago javno infrastrukturo, so temu primerni tudi stroški opremljanja,« pravi Sonja Klemenc Križan. Občina bo neposredno prispevala 25 odst. vrednosti naložbe iz proračuna, upoštevali so tudi predvideno 50-odst. sofinanciranje vodovoda iz evropskih sredstev, vse preostale stroške pa so preračunali v komunalni prispevek. Tako bo denimo za 600 m2 veliko parcelo in 240 m2 bruto stanovanjskih površin komunalni prispevek znašal okrog 29.000 evrov, za 800 m2 veliko parcelo in 240 m2 bruto površino pa okrog 36.200 evrov. »Niso pa v teh izračunih še upoštevana vlaganja v cesto, ki jih bodo lahko investitorji uveljavljali ob vlogi za izračun komunalnega prispevka,« je poudarila in povedala še, da so občinski svetniki na seji prejšnji četrtek kljub vsemu potrdili predlog, ki je ugodnejši za investitorje, in sicer da je bolj obremenjena bruto tlorisna površina objekta kot pa velikost parcele. Sicer bi bil komunalni prispevek še višji.

Septembra se bodo srečali z lastniki zemljišč in jim predstavili občinske možnosti in terminski plan gradnje, ki pa je odvisen od možnosti pridobivanja virov sredstev. Glede na to bodo načrtovali tudi javne razpise in terminski plan gradnje.

Članek je bil objavljen v 26. številki Dolenjskega lista 30. junija 2022

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava