DL: Nov mandat Duški Vukšinič - Kadri ostajajo njena glavna skrb

4.7.2022 | 14:20

Duška Vukšinič: »Upam, da nam bo uspelo obdržati stalno zaposlenost.« (Foto: osebni arhiv)

Duška Vukšinič: »Upam, da nam bo uspelo obdržati stalno zaposlenost.« (Foto: osebni arhiv)

Med pandemijo čakalne vrste v ZD Metlika reševali s povečanim obsegom dela – Nihče ne bo brez osebnega zdravnika – Štipendije za študij medicine tudi v Beli krajini niso več tako privlačne

Metliški občinski svet je na majski seji soglasno podal soglasje k imenovanju mag. Duške Vukšinič za direktorico Zdravstvenega doma Metlika. Za to jih je naprosil svet zavoda, ki ji je pred tem prav tako brez zadržkov zaupal še drugi mandat.

ZD Metlika je bil v zadnjih štirih letih kljub pandemiji, ko so bili zaradi pomanjkanja zdravnikov tako kot v mnogih drugih zdravstvenih domovih v precejšnji stiski in so čakalne vrste reševali s povečanim obsegom dela, v vseh pogledih uspešen. »Na podeželju imamo sicer že vrsto let težave s kroničnim pomanjkanjem predvsem specialistov družinske medicine, a tega naši uporabniki niti ne čutijo toliko, saj nam uspeva s trenutno 63 zaposlenimi (zdravniki, medicinsko in drugo osebje) in šestimi pogodbenimi zdravniki, ki izvajajo delne programe psihiatrije, medicine dela, ginekologije in se vključujejo v izvajanje dežurne službe, s primarno oskrbo dokaj dobro pokriti območje z 8.400 prebivalci. Seveda je nujna 24-urna medicinska pomoč (in dežurna služba) zagotovljena tudi vsem turistom, obiskovalcem in potnikom v tranzitu, ki jih je na območju občine še posebej v poletni turistični sezoni vse več,« je dejala Duška Vukšinič.

Zdravstveni dom ima na podlagi nacionalne mreže priznane štiri time ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami, pokriva splošno ambulanto socialnega zavoda, ambulanto otroško-šolskega dispanzerja, tri time zobozdravstva za odrasle in en tim zobozdravstva za otroke in mladino. Izvaja še logopedijo, patronažno službo, osnovni laboratorij, reševalno službo, ki vključuje sanitetne prevoze, dializne prevoze ter nujne in nenujne reševalne prevoze. V zavodu izvajajo tudi preventivno dejavnost, ki vključuje zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za otroke ter delavnice za odrasle v Centru za krepitev zdravja Bela krajina.

»Ne le na ravni lokalne skupnosti, tudi kadar se srečujemo s kolegi, je neizogibna tema pogovorov polna zaposlenost. Mi jo trenutno zagotavljamo tako, kot jo določa pogodba z zdravstveno zavarovalnico, so pa težave z novimi opredelitvami pacientov, saj vsi izvajalci močno presegajo mejo glavarinskih količnikov, ki je določena na državni ravni,« je direktorica ob predstavitvi programa dela povedala članom sveta zavoda in poudarila, da se že nekaj časa pospešeno ukvarjajo z izzivi za naslednji dve leti, med katerimi je v ospredju stalna zaposlitev za delo v ambulanti družinske medicine.

To vrzel bi lahko za daljši čas premostili s štipendijami za študij medicine in kasneje ponudili možnost specializacije, a kot kaže tudi v Metliki, tako kot marsikje drugje, za to ni zanimanja. Poleg zavzemanja za kadrovsko vzdržnost zavoda in širitev programov glede na potrebe lokalnega okolja si bo vodstvo, poudarja Vukšiničeva, prizadevalo tudi za ureditev primernih delovnih prostorov in za ustrezno dostopnost, ki bo temeljila na kakovostni in strokovni obravnavi pacienta.

Članek je bil objavljen v 21. številki Dolenjskega lista 26. maja 2022

M. Glavonjić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava