DL: Vpisi v srednje šole - Dijakov bo enako ali manj kot lani

2.7.2022 | 16:45

Foto: arhiv DL

Foto: arhiv DL

V nekaterih šolah so z vpisi zadovoljni, drugod ne – Na Dolenjskem bo omejen vpis v Šolskem centru Novo mesto v programu tehnik računalništva in programu mehatronike, v Posavju pa v programu ekonomski tehnik v Strokovno izobraževalnem centru Brežice – Zanimanje za ekonomskega tehnika v Črnomlju premajhno

Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu v Sloveniji končuje 19.881 otrok (lani 19.191), ki jim je bilo ob objavi razpisa za vpis novincev v srednje šole prvotno namenjenih 25.198 razpisnih mest. A ker se je na nekaterih izobraževalnih programih sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, je ministrstvo za šolstvo do roka za prenos prijav obseg razpisanih mest zmanjšalo za 536 mest. Po roku za prenos prijav so v maju na nekaterih programih obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali, in sicer za 671 mest, tako da je zdaj na voljo 25.333 razpisanih mest.

Poleg dodatno razpisanih mest je ministrstvo na nekaterih izobraževalnih programih soglašalo tudi s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisnih mest, predvidenih za novince. V okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja namreč vsako leto razpisujejo za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, v okviru programa srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja pa po 28 mest, čeprav je v posameznem oddelku lahko pri prvem do 28 dijakov, pri drugem pa do 30 dijakov. Po dve mesti sta namreč namenjeni za ponavljalce, ki jim šola mora zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ne predvideva ponavljalcev, lahko na ta mesta sprejme novince. Poleg tega se je kar nekaj šol, še posebno v osrednjeslovenski regiji, ker so prostorske kapacitete že precej napolnjene, interesa za vpis pa je izrazito največ, odločilo za oblikovanje nadnormativnih oddelkov, s čimer se bodo izognile omejitvi vpisa ali pa bodo na ta račun sprejele še kakšnega dodatnega novinca. Zaradi sprejemanja novincev na račun mest, ki so rezervirana za ponavljalce, in oblikovanja nadnormativnih oddelkov pa so za 20.983 prijavljenih kandidatov na voljo še dodatna 404 mesta, kar pomeni, da je za vpis na voljo 25.737 prostih mest.

OMEJITVE VPISA

DL: Vpisi v srednje šole - Dijakov bo enako ali manj kot lani

Največ zanimanja za vpis je tako kot že nekaj zadnjih let v večjih središčih, še posebej pa v osrednjeslovenski regiji, v kateri imajo že na večini šol omejitev vpisa v gimnazijski program. Imajo pa še prosta mesta za gimnazijski program v krajih zunaj večjih središč. Na območju, ki ga pokriva naš časopis, imajo prosta mesta za gimnazijski program še v Črnomlju, Krškem in v Kočevju. Na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje bodo sicer imeli v novem šolskem letu tudi nov program tehnik računalništva, ki ga je ministrstvo razmestilo v Kočevje prav v okviru prizadevanj, da bi razbremenili morebitni pritisk na šole v osrednjeslovenski regiji.

Omejitev vpisa bodo sicer imeli tudi na Dolenjskem in v Posavju. Med šolami na Dolenjskem bodo imeli omejen vpis v Šolskem centru Novo mesto, in sicer na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji v programa tehnik računalništva na 90 mest in računalnikar na 28 mest, na Srednji strojni šoli pa v programu mehatronike na 30 mest. V Posavju pa bodo imeli omejitev vpisa v program ekonomski tehnik na 28 mest, in sicer v Strokovno izobraževalnem centru Brežice.

ZADOVOLJNI Z VPISI

Na Šolskem centru Novo mesto so z vpisi zadovoljni. Prijav so dobili približno toliko kot lani. Zaprosili so za dodaten oddelek programa predšolske vzgoje, in kot so jih v torek obvestili z ministrstva, so jim ga tudi odobrili, tako da bodo imeli tri. »Preostali programi: kemija, zdravstvo, farmacija, elektro, računalništvo, tehniška gimnazija, mehatronika in gradbeni tehnik, pa so vsi tradicionalno polni,« nam je povedal direktor Matej Forjan. »Še posebej nas veseli, da smo zaprosili in tudi dobili dodaten oddelek gradbenega tehnika, v katerem je vpisanih 35 kandidatov, tako da bomo imeli en oddelek gradbenega tehnika in en kombiniran oddelek gradbeni in lesarski tehnik,« je povedal. Pred štirimi leti so imeli v program gradbenega tehnika manj kot 10 vpisanih, zato je to, kot je dejal, odličen napredek.

»Izvajali bomo vse programe, tako kot smo jih vsa leta,« je povedal in dodal, da bodo, ker gre za deficitarne poklice, izvajali tudi programe mizar, izvajalec suhomontažne gradnje in pečar – polagalec keramičnih oblog, v katerih imajo samo po enega oz. dva prijavljena, s tem da jih bodo pri splošnoizobraževalnih predmetih združevali.

»Za bolničarja smo imeli lani deset prijavljenih, letos jih je za poln oddelek, za zdravstveno nego pa je prek 70 prijavljenih. Pričakujemo pa še kakšen prepis,« je povedal Ferjan in dodal, da se pozna, da imajo zdaj tudi v Brežicah program zdravstvene nege. »Dijaki z območja posavske regije, ki so se običajno vpisovali k nam, se zdaj vpisujejo tudi tja. Smo pa, če seštejemo bolničarja in zdravstveno nego, z vpisom več kot zadovoljni,« je dejal.

LAHKO BI BILO BOLJŠE

»Problem v Posavju je, da je letos generacija manjša kot lani in da imajo najmanjšo izbiro. Še vedno imamo najmanj programov glede na število dijakov,« je povedal Jože Pavlovič, direktor Šolskega centra Krško - Sevnica. »Glede na to, koliko je letos devetošolcev v naši regiji, je vpis v redu. Želeli bi si sicer, tako kot vedno, da bi bil še boljši,« je dejal in dodal, da so bili na določenih programih zelo uspešni. Tako kot drugod po državi tudi pri njih zaznavajo izrazito povečanje na računalništvu, tudi v programu tehniške gimnazije, v katerem so imeli le po od 10 do 11 vpisanih, imajo letos 14 kandidatov.

Na strojništvu je letos po nekaj letih čutiti manjši upad glede na prejšnja leta, ko je bila izrazita rast, a je tako po vsej Sloveniji. »Smo pa veseli, da imamo na področju elektrikarja, torej poklicne šole, največ prijavljenih izmed vseh šol,« je dejal. Iz štirih poklicnih programov, ki jih imajo na šoli, in sicer elektrikar, orodjar, strojni mehanik in avtoserviser, bodo naredili dva kombinirana oddelka. Glede na to, da imajo največ, in sicer 17, prijavljenih za elektrikarja, bo to verjetno samostojen oddelek, preostali pa bodo skupaj. Poleg tega bodo imeli v naslednjem letu na enoti v Sevnici nov program frizerski tehnik PTI. »Oddelek ne bo čisto poln, jih pa tudi ne bo manjkalo veliko,« je povedal.

NEZADOVOLJNI

Nasprotno pa z vpisi niso zadovoljni v Srednji šoli Črnomelj. Dijakov bodo sicer imeli približno enako kot prejšnja leta, a, kot je povedal v. d. ravnatelja Zvonko Ivanušič, ne more reči, da so zadovoljni. Tudi pri njih bi morali imeti jeseni nov program, a odobrenega novega programa ekonomskega tehnika ne bodo izvajali, saj je bilo zanj premalo zanimanja. »Zato gremo v posodobitev programov,« je povedal in dodal, da že delajo na tem, da bi izobraževalne programe posodobili, da pa bodo zdaj začeli še intenzivneje.

Članek je bil objavljen v 21. številki Dolenjskega lista 26. maja 2022

Mojca Leskovšek Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava