Temenica - učni laboratorij za študente geografije

12.6.2022 | 10:30

Temenica - učni laboratorij za študente geografije

Kot so nam sporočili študenti magistrskega študija geografije, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, ti že nekaj let svoje geografsko znanje preverjajo in nadgrajujejo z raziskovanjem širšega območja Temeniškega podolja. V letu 2022 proučujejo možnosti trajnostnega upravljanja reke Temenice in njenega obvodnega prostora, zato so v Trebnjem in okolici izvedli več terenskih raziskovalnih aktivnosti.

Kot poročajo, je terensko delo ključna metoda geografskega raziskovanja in prispeva k dinamiki in pestrosti njihovega dela. Študenti magistrskega študija geografije so našo občino in reko Temenico letos obiskali večkrat. Poleg kartiranja vodnega ter obvodnega prostora so v sklopu študijskega procesa izvajali tudi meritve kakovosti vode, preverjali različne metode za merjenje njene količine. Kakovost vode so merili s pomočjo terenskih merilcev, količino oziroma pretok pa s pomočjo konduktimetra. Marsikdaj je bilo treba v vodo tudi zabresti in kljub ustrezni obutvi, so večkrat s terena domov odšli premočeni. Ugotovitve in pojave so ustrezno analizirali in jih s pomočjo spletne aplikacije, ki jo bodo predstavili širši javnosti, tudi ustrezno prostorsko prikazali. Ugotavljajo, da prostor ob Temenici ponuja velike možnosti za raziskovanje tako naravnega okolja kot aktualnih družbenih procesov, sočasno pa v praksi spoznavajo težave pri usklajevanju različnih potreb in interesov po prostoru. Verjamejo, da bodo s svojimi predlogi prispevali k bolj trajnostni rabi obvodnega prostora ter »sobivanju« dejavnosti na in ob Temenici.

Nekaj ugotovitev študentskega raziskovanja bodo predstavili tudi ob načrtovanem Dnevu Temenice 21. junija 2022 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Trebnje, na javni razpravi: Trajnostno upravljanje kraške Temenice in njenega obvodnega prostora.

Javna razprava bo izvedena v sklopu aktivnosti A 6: VZPOSTAVITEV INFORMATIVNE VSTOPNE TOČKE projekta Oživitev življenja ob in v reki Temenici (akronim Rusalka).  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina Trebnje
Vir besedila in fotografije:
Študenti magistrskega študija geografije
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava